มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-01-06

  • 06 January, 2020
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
แห่งแรกของโลก! ไต้หวันเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสมัครเข้าพักค้างคืนในทำเนียบประธานาธิบดี ฟรี หมดเขตรับสมัคร 31 ส.ค.ศกนี้

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -06 ม.ค. 63-  ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน Presidential Office Building

ทำเนียบประธานาธิบดี(Presidential Office Building)เป็นหนึ่งในอาคารเก่าที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไต้หวัน สร้างขึ้นในยุคอาณานิคมโดยคนญี่ปุ่น มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามสไตล์ยุโรปบาร็อคที่ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(ROC) และได้เปิดบางส่วนของอาคารให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในช่วงเช้าเท่านั้น ยกเว้นวันสำคัญบางวันที่จะเปิดให้เข้าชมได้เกือบทุกส่วน ตั้งอยู่ที่ถนน Ketagalan Boulevard เขต Zhongzheng ของกรุงไทเป

อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นและทำหน้าที่เป็นสำนักงานของข้าหลวงใหญ่แห่งไต้หวัน ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิชาวญี่ปุ่นนามว่า Uheiji Nagano อาคารสูง 130 เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไปตามถนน Ketagalan Boulevard สามารถรองรับคนได้ถึง 2,000 คน แบ่งออกเป็นห้องมากกว่า 300 ห้องและห้องส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้เป็นห้องที่ทำการ นอกจากนี้ยังมีห้องโถงและสวนที่สวยงามและสวยงามหลายแห่งในอาคารรวมถึงหอคอย 60 เมตร ที่มีความสูงที่สุดในลุ่มน้ำไทเปในขณะนั้น ลักษณะของการออกแบบตามแบบฉบับของสถาปนิกชาวญี่ปุ่นในยุคอาณานิคมของไต้หวัน อาทิ ซุ้มที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นการออกแบบโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมของยุโรปดั้งเดิม (Renaissance, Baroque และ Neo-Classical) และถือเป็นผลงานชิ้นเอกที่ดีที่สุดในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน

หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงตัวอาคารได้รับการซ่อมแซมและกลายเป็นสำนักงานของประธานาธิบดี ทำเนียบประธานาธิบดีได้รับการประกาศว่าเป็น “สถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ” ในปี 2541 และเปิดให้เข้าชมการท่องเที่ยวสาธารณะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง