ไต้หวันไฮเทค - 2020-01-07

  • 07 January, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
การยิงดาวเทียมดาวเทียม FORMOSAT-7 เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

ไต้หวันไฮเทค  -07 ม.ค. 63-  ข้อมูลจากดาวเทียม FORMOSAT-7 จะใช้งานได้ทั่วโลก ก.พ.2020

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวต่อที่ประชุมสภาบริหารไต้หวันว่า ดาวเทียม FORMOSAT-7 ที่ถูกส่งขึ้นบนอวกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไต้หวัน-สหรัฐฯ และเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ก็ได้ทดลองส่งข้อมูลการตรวจสอบสภาพชั้นบรรยากาศและการเคลื่อนตัวทางดาราศาสตร์กลับมาใช้งาน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ถือว่ามีความแม่นยำสูง จึงคาดการณ์ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จะเปิดให้ทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับจากดาวเทียม FORMOSAT-7 ส่วนดาวเทียม wind hunter ที่อยู่ในระหว่างการวิจัยพัฒนาก็คาดว่าจะใช้งานได้ในปีพ.ศ.2564

     รายงานระบุว่า โครงการเกี่ยวกับอวกาศระยะที่ 3 ระหว่างปีพ.ศ.2562-2571 ซึ่งมีระยะเวลารวมทั้งหมด 10 ปีนั้น รัฐบาลได้ทุ่มงบลงไปถึง 25,100 ล้านเหรียญไต้หวัน เพื่อพัฒนาดาวเทียวสำรวจระยะไกล (remote sensing satellite) จำนวน 10 ดวง สำหรับใช้สร้างกาแล็กซีดาวเทียมให้สมบูรณ์แบบที่สุด รวมถึงการบูรณาการอุตสาหกรรมการวิจัยของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ ยกระดับความก้าวหน้าเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศระดับโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง