กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

  • 20 January, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ให้สัมภาษณ์พิเศษสถานีวิทยุ BBC ของอังกฤษ ย้ำไต้หวันเป็นประเทศเอกราชอยู่แล้ว ใช้ชื่อว่า "ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน"

๑ สืบเนื่องจากกรณีที่ ปธน. ไช่อิงเหวิน ได้ให้เสัมภาษณ์สถานีวิทยุ BBC ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราช เพราะเราเป็นประเทศอธิปไตย มีเอกราช มีกองทัพ มีรัฐบาล และมีการเลือกตั้งของตนเอง ใช้ชื่อว่า "ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน" ในขณะที่ปักกิ่งเตือนผู้นำไต้หวันอย่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาด จึงถูกคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ (MAC)ของไต้หวัน สวนกลับทันทีอย่าวู่วาม

ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันให้สัมภาษณ์พิเศษ ฺฺBBC

๒. ผลสำรวจล่าสุดพบว่า ชาวไต้หวัน 26.7% เห็นว่า สถานการณ์ในฮ่องกง ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นำและ ส.ส. ไต้หวัน เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563 อย่างไรก็ดี มีสูงถึง 59% ที่บอกว่า ไม่มีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของตน 

๓. กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ขอบคุณรัฐสภายุโรปที่มีมติรับรอง 2 ญัตติที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง