กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

  • 27 January, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
กระแสประชาธิปไตย ต้อนรับตรุษจีน สุขสันต์วันตรุษจีน ปีชวด 2020 (https://www.google.com.tw/search?:)

        ฉลองตรุษจีน ชิวซา หรือ วันที่ 3 เดือนหนึ่งตามปฏิทินจีน ติดตามสถานการณ์การเมืองในไต้หวันช่วงฉลองตรุษจีนกัน

๑. นายจูลี่หลุน อดีตผู้ว่าการนครนิวไทเป และอดีตหัวหน้าพรรคก๊กมิตั๋ง อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. ไต้หวัน ของพรรคก๊กมินตั๋ง ปี 2016 ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง แต่เขายังไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะลงสมัครหรือไม่ แม้คะแนนนิยมของเขาจะนำโด่งผู้ที่คาดว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งคนใหม่หลายช่วงตัวทีเดียว บอกแต่เพียงว่า จะแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจหลังเทศกาลวันหยุดตรุษจีนผ่านพ้นไปแล้ว 

นายจูลี่หลุน อดีตผู้ว่าการนครนิวไทเป ตัวเก็งหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง คนใหม่ 

๒. พรรคก๊กมินตั๋งเร่งวางแผนปฏิรูปพรรคอย่างถอนรากถอนโคน ใน 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง นโยบายช่องแคบ คนรุ่นใหม่ และด้านการเงิน โดยคณะกรรมการปฏิรูปพรรคฯ จะนำเสนอแนวทางการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปลายเดือน มี.ค. 2563 นายหลินหยงเต๋อ รักษาการหัวหน้าพรรคฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปพรรคฯ ระบุว่า คณะกรรมการปฏิรูปพรรคฯ ชุดนี้จะทำงานไปจนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2563 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคก๊กมินตั๋ง ชุมนุมหน้าที่ทำการพรรคฯ เรียกร้องให้ดำเนินการปฏิรูปพรรคอย่างถอนรากถอนโคน 

๓. นรม. ซูเจินชัง ไต้หวัน ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนถึง 56% ได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่วางใจให้ทำงาน 4 ปีที่ผ่านมาได้มุมานะพยายามร่วมกันกับทุกฝ่าย ส่วนทีมงานของรัฐบาลได้พยายามทำงานตามควาต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ ขอบคุณเพื่อน ส.ส. ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลมาด้วยดีโดยตลอด และให้คำมั่นว่าจะทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไปอย่างเต็มที่ด้วย 

นรม. ซูเจินชัง ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 

 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง