สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

  • 01 February, 2020
แมวดางเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ในไต้หวันเหลือไม่ถึง 500 ตัว

1. แนะนำทำเนียบประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

        ตั้งอยู่ใจกลางกรุงไทเป เลขที่ 122 ถ.ชงฉิ่งหนานลู่ ตอนที่ 1 กรุงไทเป เป็นอาคาร 5 ชั้น ซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจการปกครองของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนตราบจนปัจจุบัน ยังคงถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของผู้นำประเทศ จากแบบแปลนในแนวราบตัวอาคารออกแบบเป็นตัวอักษรจีนคำว่า 「日」 ที่แปลว่า ญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทำการผู้ว่าการญี่ปุ่นประจำไต้หวัน หลังจากที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองไต้หวันในปีค.ศ. 1895 เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ค.ศ.1912 แล้วเสร็จลงในเดือน มี.ค. ค.ศ.1919 (พ.ศ.2462)  ใช้งบประมาณ  2.81 ล้านเยน  อาคารทำเนียบประธานาธิบดี มีพื้นที่ 2,100 ผิง หรือประมาณ 6,930 ตร.เมตร กว้าง 140 เมตร บนความสูง 5 ชั้น ส่วนที่สูงสุดเป็นหอคอยตรงกลางสูง 60 เมตร นับเป็นสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองส์ (Renaissance) หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ออกแบบโดย Tatsuno Kingo สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่น ซึ่งมีผลงานโดดเด่นมากมายในญี่ปุ่นอาทิ อาคารสถานีรถไฟโตเกียวในยุคนั้น เป็นต้น

ตัวอาคารทำเนียบประธานาธิบดีออกแบบเป็นตัวอักษรจีนคำว่า 「日」ที่แปลว่า พระอาทิตย์ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น

       ปัจจุบันทำเนียบประธานาธิบดีเป็นอาคารโดดๆ ตั้งอยู่กลางกรุงไทเป เยื้องไปทางใต้และด้านตะวันตกของตัวเมือง ด้านหน้าเป็นลานถนนข่ายต๋าเก๋อหลาน สถานที่จัดพิธีฉลองวันชาติและพิธีเชิญธงชาติในวันปีใหม่ นับเป็นทำเนียบประธานาธิบดีแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบ

ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบ

       อาคารอายุร้อยปีหลังนี้ เคยถูกกองทัพสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดโจมตีจนเสียหายอย่างหนักในปีค.ศ. 1945 ก่อนที่จะสิ้นสุดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  จนกระทั่งรัฐบาลก๊กมินตั๋งเข้ามากอบกู้ไต้หวัน หลังสิ้นสุดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้เริ่มทำการซ่อมแซมระหว่างปีค.ศ. 1946-1948 และใช้เป็นที่ทำการผู้ว่าการมณฑลไต้หวัน ต่อมาเมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐจีนแพ้สงครามที่จีนแผ่นดินใหญ่ ย้ายฐานมาปักหลักที่ไต้หวันในปีค.ศ. 1949 จึงได้เปลี่ยนเป็นทำเนียบประธานาธิบดีและสภาบริหาร จนถึงปีค.ศ. 1957 สภาบริหารได้ย้ายออกไป จึงกลายเป็น ทำเนียบประธานาธิบดีอย่างเต็มตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบัน

อาคารอายุร้อยปีหลังนี้ เคยถูกกองทัพสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดโจมตีจนเสียหายอย่างหนักในปีค.ศ. 1945

2. ความพยายามในการอนุรักษ์แมวดาว สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ของไต้หวัน

       สำนักงานบริหารทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property Administration) ของไต้หวัน จัดสรรที่ดินที่เป็นผืนป่า 220,000 เฮกตาร์ (1.342 ล้านไร่) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองเหมี่ยวลี่ มอบหมายให้องค์กรด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า จัดทำเป็นเขตรักษาพันธุ์แมวดาว ขณะที่กรมป่าไม้ก็ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 10 ล้านเหรียญไต้หวันจัดซื้อกล้องบันทึกภาพอินฟาเรดไปติดตั้งในป่าที่พบแมวดาว 180 แห่ง เพื่อเก็บบันทึกภาพชีวิตของแมวดาว ซึ่งจะนำไปใช้ในการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของแมวดาวอย่างจริงจัง เนื่องจากเกรงว่าแมวดาว ซึ่งถูกจัดเป็นสัตว์สงวนที่ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่ถึง 500 ตัวอาจจะสูญพันธุ์

แมวดาวเป็นแมวป่าชนิดหนึ่ง คล้ายแมวบ้านแต่มีขายาวกว่าและมีลายจุดทั่วทั้งลำตัวคล้ายเสือดาว

       แมวดาว ซึ่งเป็นแมวป่าชนิดหนึ่ง มีลักษณะและขนาดคล้ายแมวบ้าน แต่มีขายาวกว่าและมีลายจุดทั่วทั้งลำตัวคล้ายเสือดาว เนื่องจากใกล้สูญพันธุ์ ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน แต่แม้นจะให้การคุ้มครองอย่างไรก็ตาม แมวดาวกำลังประสบภาวะวิกฤตสูญพันธุ์ตามหลังเสือลายเมฆ ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและสูญพันธุ์ไปแล้ว

แมวดาวกำลังประสบภาวะวิกฤตสูญพันธุ์ตามหลังเสือลายเมฆ ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและสูญพันธุ์ไปแล้ว

       รายงานศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญฉบับล่าสุดพบว่า เนื่องจากแมวดาวมีลายจุดสวยงามและเนื้อนุ่ม ในสมัยก่อนมักจะถูกชาวบ้านล่าจับเพื่อเอาหนัง และเอาเนื้อมาปรุงอาหาร ทำให้จำนวนประชากรแมวดาวในไต้หวันลดลงอย่างรวดเร็ว ต่อมาเมื่อปีค.ศ. 1987 รัฐบาลประกาศให้เป็นสัตว์สงวนห้ามล่าห้ามจับ และในปีค.ศ. 2008 ยังได้ประกาศให้เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ หวังให้การอนุรักษ์คุ้มครอง แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ผล จำนวนประชากรแมวดาวลดลงเหลือระหว่าง 468 -669 ตัว หรือหากจะพูดกันตรงๆ ปัจจุบัน แมวดาวทั่วไต้หวันเหลือไม่ถึง 500 ตัว

       สาเหตุที่รัฐประกาศคุ้มครองอย่างเต็มที่ แต่ยอดจำนวนแมวดาวยังลดลงต่อเนื่อง มาจากมีการตัดถนนผ่านป่าและแหล่งที่อยู่ของแมวดาวหลายสาย และแมวดาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในช่วงกลางดึก ทำให้แมวดาวถูกรถยนต์ชนตายขณะวิ่งข้ามถนนหรือทางด่วนเพื่อไปหากินมากที่สุด ทั้งนี้ ช่วง 8 ปีที่ผ่านมา มีแมวดาวถูกรถยนต์ชนตายไปแล้ว 75 ตัว และเฉลี่ยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา แต่ละปีมีแมวดาวถูกรถยนต์ชนตายประมาณ 10 ตัว ในจำนวนนี้ถูกชนในเมืองเหมียวลี่มากที่สุดถึง 60%

       สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ โดนกับดักหรือยาเบื่อตายขณะขโมยไก่ของชาวบ้าน จากการสำรวจพบว่า ในเมืองเหมียวลี่ฟาร์มไก่กว่า 500 แห่ง ในจำนวนนี้มีชาวบ้านที่เลี้ยงไก่กว่า 30 รายยอมรับว่า เคยจับแมวดาวที่มาขโมยไก่กิน หากคำนวณตามตัวเลขนี้ คาดว่าแต่ละปี อาจมีแมวดาวตายจากการขโมยไก่กินประมาณ 20-50 ตัว หรือประมาณ 2 เท่าของจำนวนที่ถูกรถชนตาย

แมวดาวที่ดูหน้าสงสารตัวนี้ ย่องไปขโมยไก่ชาวบ้านกิน ถูกจับได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง