ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ กันยายน ๒๕๖๓

  • 06 February, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
กระทรวงแรงงาน ไต้หวัน อนุมัติให้สามี-ภรรยา ที่ต้องดูแลบุตรพร้อมกัน 2 คน มี่สิทธิยื่นขอเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูแลบุตรได้ทั้งพ่อและแม่ ในช่วงลาเพื่อเลี้ยงบุตร

๑. ไต้หวันคุมเข้มราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราหากพบมีการจำหน่ายเกินราคาควบคุมแผ่นละ 8 TWD ่สำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์ จะมีทั้งโทษปรับสูงสุด 50 ล้าน TWD และมีโทษทางอาญาด้วย 

๒. บริษัทสุุราและบุหรี่ไต้หวัน ยืนยันกำลังการผลิตแอลกอฮอล์ลเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอย่างแน่นนอน แอลกอฮอล์ล 95% มีสำรองในสต๊อกมากพอที่จะนำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ล 75% โดยจะผลิตขนาดบรรจุ 500 ซีซี จำนวน 10,000 โหล และขนาด 60 ซีซี อีก 10,000 โหล 

 

๓.สายการบินฟาร์อีสท์ ไต้หวันที่่ประกาศหยุดบินอย่างกระทันหันเมื่อ 50 วันก่อน จนทำให้ผู้โดยสารและพนักงานเดือดร้อนไปตาม ๆ กัน คราวนี้ได้หยุดบินสมใจ เพราะกรมการบินพลเรือนไต้หวันได้ประกาศถอนใบอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง