ไต้หวันไฮเทค - 2020-02-04

  • 04 February, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ข้อมูลจากดาวเทียม FORMOSAT-7 จะใช้งานได้ทั่วโลก ก.พ.2020

ไต้หวันไฮเทค  -04 ก.พ. 63-  ไต้หวันสร้างดาวเทียม Formosat 8 ติดตั้ง AI มีความแม่นยำมากขึ้น ตั้งเป้ายิงขึ้นสู่วงโคจร ปี 2022 

โครงการวิจัยพัฒนาด้านอวกาศของไต้หวันมีความคืบหน้า ศูนย์อวกาศแห่งชาติแถลงว่า กำลังสร้างดาวเทียม Formosat 8 ดาวเทียมสำรวจระยะไกล ใช้ในการสำรวจพื้นที่ของประเทศ และป้องกันภัยธรรมชาติ คาดว่าจะยิงเข้าสู่วงโคจร ในปี 2020 ดาวเทียม Formosat 8 ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงกว่า 1 เท่าตัวเมื่อเทียบกับ Fomosat 5

ศูนย์อวกาศแห่งชาติของไต้หวันแถลงว่า Formosat 8 ถ่ายภาพได้ละเอียดกว่า ภาพขาวดำระดับความละเอียด 2 เมตร ภาพสีความละเอียด 4 เมตร ความละเอียดเพิ่มขึ้นก็คือจะสามารถถ่ายวัตถุที่เล็กลงได้ เช่น แต่ก่อนถ่ายภาพเห็นรถยนต์แต่ละคัน พัฒนาขึ้นเป็นเห็นคนแต่ละคนที่อยู่บนถนนได้

เว็บไซต์ศูนย์อวกาศแห่งชาติของไต้หวันเปิดเผยด้วยว่า Formosat 8 จะมีระบบ AI คอยตรวจดูสภาพภูมิอากาศ หากพบกับภาวะมีเมฆหมอก AI จะเล็งหาตำแหน่ง ที่ไม่มีเมฆหมอกเพื่อการถ่ายภาพชัดเจน หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพเสียหรือภาพไม่มีประโยชน์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง