กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  • 10 February, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
เครื่องบินโดยสารที่รับชาวไต้หวันตกค้างที่อู่ฮั่นกลับถึงไต้หวันแล้วเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563

๑. ชาวไต้หวันที่ตกค้างในเมืองอู่ฮั่น เดินทางกลับถึงไต้หวันแล้วเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 พบมีบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อก่อนหน้านี้ รวมทั้งไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ฝ่ายไต้หวันขอให้พิจารณานำชาวไต้หวันกลุ่มที่มีสุขภาพอ่อนแอ และจำเป็นต้องกลับมาก่อน อาทิ อายุมาก มีโรคประจำตัว เป็นต้น ทำให้รุ่นที่ 2 ที่จะกลับมาไต้หวันต้องชะงักไป โดย ปธน. ไช่อิงเหวิน ได้ย้ำ 2 หลักการสำคัญได้แก่ ต้องเป็นกลุ่มอ่อนแอ และต้องคำนึงถึงการป้องกันโรคเป็นสำคัญด้วย 

๒. หลายประเทศสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHO ในขณที่จีนยังคงใช้ท่าทีเดิม โจมตีรัฐบาลพรรค DPP ว่าพยายามอาศัยประเด็นการป้องกันโรคมาขยายผลเพื่อแยกไต้หวันเป็นเอกราช ส่วนคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ (MAC) ของไต้หวันก็ตอบโต้ว่า เป็นการปัดความรับผิดชอบของจีน เพราะที่ผ่านมา จีนพยายามขัดขวางไต้หวันมิให้เข้าร่วมการประชุมทางเทคนิคของ WHO หลายรายการ ประมาณถึง 98% ที่ไต้หวันไม่มีโอกาสเข้าร่วม ซึ่งจะเป็นช่องโหว่แห่งการป้องกันโรคและการสาธารณสุขของโลกด้วย 

๓. พรรคก๊กมินตั๋งเร่งหาวิธีการสกัด "งูเห่า" ในพรรค โดยใช้วิธีการตัดคะแนนวินัยพรรค เนื่องจากในการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภานิติบัญญัติไต้หวัน ผู้สมัครของพรรคได้คะแนนเสียงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นถึง 3 คะแนน ในขณะที่ผู้สมัครจากพรรครัฐบาลได้คะแนนเสียงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนับสิบทีเดียว 

นายเจี่ยงว่านอัน ส.ส. พรรคก๊กมินตั๋ง 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง