ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  • 13 February, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
CPI เดือน ม.ค. 2563 ปรับตัวสูงขึ้น 1.85% สูงสุดในรอบ 21 เดือน

๑. การระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทีกำลังระบาดไปทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทุกวงการในไต้หวัน โดยในส่วนของภาคการเกษตรไต้หวันที่มีการส่งผลผลิตภาคเกษตรไปยังจีนเป็นจำนวนมาก ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน จึงเร่งเตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งคดว่าต้องใช้งบประมาณถึง 1500 ล้านดอลลาร์ไต้หวันในการนี้ทีเดียว 

ไต้หวันเร่งช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโคโรนา ที่ทำสินค้าเกษตรไต้หวันตกค้างส่งออกไปจีนไม่ได้

๒. สำรวจพบนักธุรกิจเยอรมนีในไต้หวันกว่า 40% ต้องการเพิ่มการลงทุนในไต้หวันให้มากยิ่งขึ้น และยังพบว่า 97% มีความมั่นใจที่จะประกอบธุรกิจในไต้หวันต่อไป 

๓. กระทรวงแรงงานไต้หวันเรียกร้องผู้ประกอบการไต้หวันหลีกเลี่ยงส่งพนักงานของตนไปทำงานที่จีน ซึ่งเป็นเขตระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง