มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-02-10

  • 10 February, 2020
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
การท่องเที่ยวหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองในไต้หวัน

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -10 ก.พ. 63- ชนเผ่าปูยูม่า

ชนเผ่าปูยูม่ากระจายอยู่บริเวณ โจ้งกู่อำเภอไถตง (台東縱谷) ทางภาคใต้ของไต้หวัน ในยุครุ่งเรืองมีอาณาจักรมากถึง 72 หมู่บ้าน ปัจจุบัน(ปี 2019) ประชากรประมาณ 14,512 คน กระจายอยู่ใน 8 หมู่บ้าน เรียกกันว่า 8 หมู่บ้านป่า (八社番) เป็นชนพื้นเมืองที่กลมกลืนวัฒนธรรมชาวฮั่นมากที่สุด สังคมชนเผ่าปูยูม่าในอดีตผู้หญิงเป็นใหญ่และมีองค์กรกลุ่มผู้ชายแยกตามอายุ กลุ่มองค์กรชายเป็นศูนย์กลางการเมืองและเป็นสถานฝึกอบรมและให้การศึกษา ชายที่ยังไม่แต่งงานจะต้องไปอยู่อาศัยอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ เพื่อรับการฝึกอบรมการทหารและการป้องกันหมู่บ้าน ซึ่งจะมีการแยกกลุ่มตามอายุ ผู้ชายที่แต่งงานแล้วจะไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิง แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของผู้หญิงลดลงปัจจุบันได้มีการผสานระบบสังคมผู้ชายเป็นใหญ่มากขึ้น

ทุก 2 ปีจะมีการจัดงานเซ่นไหว้เซ่นไหว้ครั้งใหญ่ 1 ครั้ง มีการเชิญชวนให้ชาวปูยูม่ากลับบ้านเกิด มีการรวมตัวกัน 8หมู่บ้าน(社)10 ชุมชน(部落) รัฐบาลให้เงินสนับสนุนจัดงาน 300,000 เหรียญไต้หวัน/ครั้ง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง