ไต้หวันไฮเทค - 2020-02-11

  • 11 February, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
บริษัท ไอที ในไต้หวันพัฒนาธุรกิจผู้สูงวัยประสานการแพทย์และเทคโนโลยี

ไต้หวันพัฒนาการแพทย์อัจฉริยะ จัดตั้งคลังข้อมูลการรักษาพยาบาล

       สถาบันอุตสาหกรรมสารสนเทศ (Institure for information Industry - III) และ ITM (nternational Trust Machines Corporation) ร่วมมือกัน จัดทำบล็อกเชนการดูแลสุขภาพระบบแรกของโลก 

ไต้หวันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมคนชรา ผู้ประกอบการเล็งเห็นศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการดูแลรักษาพยาบาล III จัดตั้งพันธมิตรเทคโนโลยีสุขภาพ ระดมผู้ประกอบการพัฒนาการแพทย์อัจฉริยะ ช่วยเหลือขจัดอุปสรรคและสร้างโมเดลธุรกิจการรักษาพยาบาลอัจฉริยะ การนำข้อมูลบัตรประกันสุขภาพแบบเดิม และทะเบียนประวัติคนไข้ นำมาเชื่อมโยง กลายเป็นคลังข้อมูลอัจฉริยะสุขภาพของประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่ห่วงข้อมือผ่าน IoT เก็บข้อมูล น้ำหนัก ความดันโลหิต ประยุก์การใช้งานได้กว้างขวาง ในด้านการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ การประกันสุขภาพสร้างโอกาสธุรกิจไร้ขอบเขต 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง