RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

  • 21 February, 2020
ขุนพล แรงงานไทย
นายสรศักดิ์ แรงงานไทยก่อคดีปล้นร้านล็อตโต้ถูกจับ

1. กระทรวงแรงงานแนะแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวัน ควรโดยสารเที่ยวบินบินตรง หลีกเลี่ยงเปลี่ยนผ่านเครื่องที่ฮ่องกง มิฉะนั้นจะถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

      สืบเนื่องจากการระบาดของโรคปอดอักเสบโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งองค์การอนามัยโลกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก โดยมีการระบาดหนักในจีนแผ่นดิน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไต้หวันประกาศตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้โดยสารที่เดินทางมาไต้หวัน โดยเปลี่ยนผ่านเครื่องที่จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงหรือมาเก๊า จะต้องถูกกักแยกตัวเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเองเป็นเวลา 14 วัน

      ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันแนะนำว่า แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวัน ควรโดยสารเที่ยวบินบินตรง หรือเปลี่ยนผ่านเครื่องจากประเทศอื่น หลีกเลี่ยงเปลี่ยนผ่านเครื่องที่จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า มิฉะนั้นจะถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแรงงานต่างชาติประจำท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังรับสัมภาระแล้ว พาแรงงานต่างชาติไปผ่านด่านศุลกากร

      กรณีของแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน ควรจะโดยสารเที่ยวบินที่บินตรงระหว่างไทย-ไต้หวัน ไม่ควรโดยสารเที่ยวบินที่เปลี่ยนผ่านเครื่องที่ฮ่องกงหรือมาเก๊า เพราะจะต้องถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ซึ่งนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานจะต้องหาบ้านพักที่เป็นห้องพักส่วนตัว เพื่อเป็นสถานที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างนี้ ห้ามออกนอกห้องพัก ห้ามไปทำงาน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเงิน 10,000-150,000 เหรียญไต้หวัน และเท่าที่ทราบ หลังประกาศมาตรการดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างชาติ เนื่องจากโดยสารเที่ยวบินที่เปลี่ยนผ่านเครื่องที่ฮ่องกง ถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการในบ้านพักเป็นเวลา 14 วันแล้วอย่างน้อย 5 คน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแรงงานต่างชาติประจำท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน พาแรงงานต่างชาติไปผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

2. แรงงานไทยที่เดินทางมาเข้าไต้หวัน อย่าลืมต้องกรอกใบรับรองสุขภาพก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

      กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันเตือนว่า เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคของไต้หวัน กำหนดให้ผู้โดยสารขณะเดินทางเข้าไต้หวัน จะต้องกรอกใบรับรองสุขภาพทุกคน เพื่อยืนยันว่าไม่มีอาการไข้ ไอ หรือหายใจหอบเหนื่อยและไม่เคยมีประวัติการเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงและมาเก๊าก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน 14 วัน จึงเตือนแรงงานไทย ไม่ว่าจะเดินทางเข้าไต้หวันเป็นครั้งแรก หรือเดินทางกลับจากการเยี่ยมครอบครัว จะมีการแจกใบรับรองสุขภาพบนเครื่องบิน ต้องกรอกให้เรียบร้อยทุกคน แล้วส่งคืนเจ้าหน้าที่ที่คอยเก็บเพื่อตรวจดูว่ากรอกข้อมูลครบตามกำหนดหรือไม่ ก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง แนะนำต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าตรวจคัดกรองโรคประจำสนามบิน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม หลบเลี่ยง ขัดขวางหรือกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ต้องระวางโทษปรับ 10,000-150,000 เหรียญไต้หวัน

ในวันแรกๆ ที่มีกฎระเบียบให้ผู้โดยสารต้องกรอกใบรับรองสุขภาพ มีการต่อแถวกันยาวเหยียด

      สำหรับใบรับรองสุขภาพดังกล่าว ซึ่งเป็นภาษาจีนและอังกฤษ แรงงานไทยอาจมีปัญหาในการเขียนข้อมูล สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ได้จัดทำฉบับที่มีภาษาไทยกำกับ เพื่อให้แรงงานไทยหรือผู้มีปัญหาในด้านการกรอกข้อมูล สามารถเทียบดูเป็นตัวอย่างได้ แต่ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลจะต้องใช้ฉบับภาษาจีนและอังกฤษตามที่กรมป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันกำหนดเท่านั้น ซึ่งมีการแจกบนเครื่องบิน หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.cdc.gov.tw/File

      ส่วนที่แรงงานไทยหลายคนกังวลว่า ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่า ไต้หวันได้ยกระดับการเตือนการเดินทางไปยังประเทศไทยเป็นระดับ 1 หรือระดับเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด เป็นการเตือนให้นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันที่เดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรองโรคของหน่วยงานไทย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันของแรงงานไทย ดังนั้น แรงงานไทยหลายคนที่กังวลว่า จะเข้าสู่ไต้หวันได้หรือไม่ จึงขอเรียนว่า แรงงานไทยยังคงเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการไต้หวัน

ช่วงหลังๆ มีการแก้ปัญหาด้วยการแจกใบรับรองสุขภาพให้กรอกกันตั้งแต่บนเครื่อง ทำให้สภาพการต่อแถวดีขึึ้น

สำนักงานแรงงานไทย ไทเป จึงจัดทำใบรับรองสุขภาพ ฉบับที่มีภาษาไทยกำกับ เพื่อให้แรงงานไทยหรือผู้มีปัญหาในด้านการกรอกข้อมูล สามารถเทียบดูเป็นตัวอย่างได้

3. ฟิลิปปินส์ยกเลิกคำสั่งห้ามการเดินทางชั่วคราว หลังแรงงานฟิลิปปินส์ในไต้หวันรวมกลุ่มเขียนจดหมายถึงผู้นำ             

       สืบเนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. ห้ามผู้โดยสารจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงและมาเก๊าเดินทางเข้าเข้าฟิลิปปินส์ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 63 ได้เพิ่มไต้หวันเข้าไปด้วย สรุปผู้โดยสารจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง  มาเก๊าและไต้หวันไม่สามารถจะเดินทางเข้าฟิลิปปินส์ได้ ยกเว้นชาวฟิลิปปินส์ รวมถึงห้ามชาวฟิลิปปินส์เดินทางไปยังเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวด้วย โดยอ้างว่า เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นายจ้างไต้หวันที่กำลังจะนำเข้าแรงงานฟิลิปปินส์และแรงงานฟิลิปปินส์ที่กำลังจะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันประสบปัญหาไม่สามารถจะเดินทางได้นั้น

แรงงานฟิลิปปินส์ในไต้หวันมีจำนวนมากเป็นอันดับ 3 ร่วม 160,000 คน

      แรงงานฟิลิปปินส์ในบริษัทอี้เหม่ยฟู้ด (Imei Food) ที่เขตหนานข่าน นครเถาหยวน ขณะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากสื่อฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมาว่า พวกตนทั้งหมด 410 คน รวมกลุ่มกันลงนามเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดี Rodrigo Roa Duterte ขอให้พิจารณายกเลิกคำสั่งห้ามดังกล่าว เนื่องจากกังวลจะส่งผลต่อโอกาสการทำงานของแรงงานฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังจะกระทบการเดินทางกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์ เนื่องจากเที่ยวบินส่วนใหญ่ถูกยกเลิก

      ด้านนาย Angelito Banayo ผอ. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมนิลาประจำไต้หวันก็กล่าวว่า นายจ้างไต้หวันหลายรายที่กำลังจะนำเข้าแรงงานฟิลิปปินส์ ไม่สามารถนำเข้าได้ ส่วนแรงงานฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เกรงว่า คำสั่งห้ามการเดินทางชั่วคราวของรัฐบาลของตน จะลดโอกาสการทำงาน ส่งผลให้นายจ้างไต้หวันหันไปนำเข้าแรงงานชาติอื่นแทน

แรงงานฟิลิปปินส์ในโรงงาน 410 คน รวมกลุ่มกันลงนามเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดี Rodrigo Roa Duterte ขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามการเดินทาง

      และเมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางชั่วคราวไปแล้ว และเสียงเรียกร้องของกลุ่มคนงานฟิลิปปินส์ในไต้หวัน เป็น 1 ในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ตัดสินใจดังกล่าว

      ข้อมูลของกระทรวงแรงงานไต้หวัน ณ  สิ้นปี 2562 แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวันมีทั้งหมด 718,058 คน เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ 157,487 คน แบ่งเป็นแรงงานในภาคการผลิต 124,974 คน และภาคสวัสดิการสังคม ได้แก่ผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานบ้าน 30,826 คน

แรงงานฟิลิปปินส์ในไต้หวันส่วนใหญ่ทำงานในโรงงานอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์

4. แรงงานไทยใส่หน้ากากถือปืนเด็กเล่นปล้นร้านล็อตโต้ เชิดเงิน 9,900 เหรียญ โดนจับภายใน 15 ชม. มีหวังติดคุก 5 ปีขึ้นไป

        เมื่อวันที่ 12 ก.พ. เวลาประมาณ 22.00 น. ร้านขายล็อตโต้แห่งหนึ่งบนถนนไท้หยวน เขตไท้ผิง นครไทจง ซึ่งพนักงานในร้านเป็นหญิงเหลืออยู่คนเดียว กำลังจะปิดร้าน ถูกชายสวมหน้ากากที่เข้ามานั่งอยู่ในร้านร่วม 30 นาที ใช้ปืนจี้แล้วบอกว่าต้องการเงิน พนักงานหญิงกลัวจะมีปัญหา รีบนำเงินในลิ้นชักซึ่งมี 9,900 เหรียญยื่นให้ เมื่อได้เงินแล้ว ชายผู้นี้ปั่นจักรยานหลบหนีไป พนักงานร้านจึงโทรศัพท์แจ้งความ โดยบอกว่า ฟังสำเนียงเสียงขู่จะปล้นเอาเงิน ไม่ใช่เป็นชาวไต้หวัน น่าจะเป็นแรงงานต่างชาติ

นายสรศักดิ์ แรงงานไทยใส่หน้ากากถือปืนเด็กเล่นปล้นร้านล็อตโต้ ได้งิน 9,900 เหรียญ โดนจับภายใน 15 ชม.

        เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจร่องรอยนิ้วมือบนโต๊ะที่นั่งขีดเขียน และตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้าน นอกร้านและบริเวณถนนใกล้เคียง พบผู้ต้องหาขี่จักรยานอ้อมไปมาบนถนนหลายสาย สุดท้ายเข้าไปในโรงงานผลิตเครื่องจักรแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมต้าหลี่เป็นผู้ต้องสงสัย จึงดักรออยู่นอกโรงงาน จนกระทั่งบ่ายวันที่ 13 ก.พ. เห็นแรงงานต่างชาติดังกล่าวขี่จักรยานคันเดิมออกนอกโรงงาน จึงเข้าจับกุม พบว่าเป็นแรงงานไทย อายุ 37 ปี เดินทางมาจากจังหวัดสกลนคร เพิ่งเดินทางมาทำงานที่โรงงานแห่งนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

        แรงงานไทยรายนี้ยอมรับสารภาพว่า ใช้ปืนเด็กเล่นปล้นร้านล็อตโต้ เนื่องจากตนช่วยเพื่อนค้ำประกันเงินกู้ แต่เพื่อนกลับบ้านไปพักร้อนแล้วไม่กลับมา ทำให้ตนต้องมาแบกรับภาระหนี้สินแทนเพื่อน ถูกเจ้าหนี้ทวงจนทนไม่ไหว ตัดสินใจปล้นร้านล็อตโต้ เพราะเห็นมีพนักงานหญิงเพียงคนเดียว และเงินที่ปล้นมาได้ ส่วนใหญ่นำไปใช้หนี้แล้ว ตำรวจจึงควบคุมตัวแรงงานไทยรายนี้ พร้อมของกลาง ได้แก่รถจักรยานและปืนเด็กเล่น ส่งให้อัยการดำเนินคดีข้อหาปล้นทรัพย์ต่อไป ซึ่งเป็นคดีที่มีโทษจำคุก 5 ปีขึ้นไป

นั่งรออยู่นอกร้านเพื่อรอโอกาส

ได้เงินแล้วปั่นจักรยานวนไปวนมาบนถนนหลายสายก่อนจะกลับเข้าโรงงาน ถูกกล้องจับทุกจุด

จักรยานที่ใช้ก่อคดี

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง