กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

  • 09 March, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
Freedom Houseจัดไต้หวันอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศที่มีเสรีภาพมากที่สุดในเอเชียรองจากญี่ปุ่น

๑. Freedom House จัดอันดับประเทศที่มีเสรีภาพประจำปี 2020 หรือ Freedom in the World 2020 โดยจัดให้ไต้หวันเป็นประเทศที่มีเสรีภาพมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในทวีปเอเชีย รองจากญี่ปุ่น ได้คะแนนรวม 93 คะแนน ซึ่งนางโอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การประเมินระดับความเสรีของ  Freedom House ยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงการยอมรับในความพยายามแสวงหาประชาธิปไตย เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของไต้หวันได้เป็นอย่างดี เป็นคุณค่าและความภาคภูมิร่วมกันของชาวไต้หวัน 

นางโอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน 

๒. สภาผู้แทนราษฏร หรือสภาล่างสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อ่านญัตติกฎหมายว่าด้วยการสนังสนุนไต้หวันกระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันให้มั่นคงและส่งเสริมให้ไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือ องค์การการบินพลเรือนสากล (CIAO) ซึ่งมีชื่อกฎหมายว่า Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI Act) 

 ๓. สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) จำนวน 55 ท่าน ภายใต้การนำของ Lord Rogan รองประธานวุฒิสภา และนาย Martin Vickers ประธานสภาผู้แทนราษฏรหรือสภาล่าง ในฐานะประธานร่วม "กลุ่มมิตรไต้หวัน" ได้ร่วมกันทำหนังสือถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับไต้หวันให้ถูกต้อง โดยแยกข้อมูลไต้หวันออกจากข้อมูลของจีน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง