ไต้หวันไฮเทค - 2020-03-10

  • 10 March, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ จัดตั้งเป็น Linkou Starup Terrace

ไต้หวันไฮเทค  -10 มี.ค. 63-  ไต้หวันส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ

ธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ ทางการไต้หวันเล็งเห็นโอกาสธุรกิจมหาศาลมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นชาวไต้หวันรวมทั้งดึงดูดทุนและบุคคลากรจากต่างประเทศเข้ามาในไต้หวัน

คาดว่าปี 2030 มูลค่าเศรษฐกิจ AI ในเอเชียจะสูงถึง 98 ล้านล้านเหรียญไต้หวัน รัฐบาลไต้หวันทุ่มงบประมาณปรับปรุงบ้านพักนักกีฬา มหาวิทยาลัยโลก (Universiade)  เขต หลินโข่วด้วยงบประมาณ 700 ล้านเหรียญไต้หวัน จัดตั้งเป็น Linkou Starup Terrace สวนสตาร์ทอัพ เป็นศูนย์กลางบุคลากร และทรัยพากรด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ต่างๆ อยู่ด้วยกัน จะกลายเป็นฮับศูนย์กลางวิจัยพัฒนาเอเชีย ดึงดูดบริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุน เป็นการขยายโอกาสธุรกิจของไต้หวันสู่ต่างประเทศ 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง