กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

  • 16 March, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
เว็บไซต์ร้องเรียนทำเนียบขาวสหรัฐฯ เปิดประเด็นปลด ผอญ. WHO และเสนอชื่อนายเฉินสือจง ผอ. ศูนย์บั้ญชาการควบคุมโรคระบาดไต้หวันรับหน้าที่แทน

๑. กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีนย้ำชัด การผ่านร่างกฏหมายไทเป หรือ TAIPEI Act แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันล้ำลึกระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้สหรัฐฯ อาศัยทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ และกระชับเสริมความมั่นคงให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน 

นางโอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างปรเทศ ไต้หวัน สาธารณรํฐจีน

๒. คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ชี้แจงกรณีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของสหรัฐฯ ได้ระบุเกี่ยวกับการควบคุมสื่อและการตรวจสอบสื่อของไต้หวันว่า เป็นมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ทางการจีนคอมมิวนิสต์แทรกแซงสื่อไต้หวัน เพื่อควบคุมทิศทางการรายงานข่าวของสื่อไต้หวัน รวมไปถึงการอาศัยสื่อมาแทรกแซงและส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยในไต้หวันด้วย 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง