ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

  • 13 March, 2020
  • อโศก ศรีจันทร์
แรงงานไทยเมาขี่จักยานเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเกิดขึ้นเป็นประจำ

1. เมืองต่างๆ ทั่วไต้หวัน ประกาศงดจัดงานขนาดใหญ่สำหรับแรงงานต่างชาติทุกรายการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ

        หลังจากที่มีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายชาวอินโดนีเซียในนครนิวไทเปป่วยจากโรคโควิด-19 และสถานการณ์โรคนี้ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเปได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับแรงงานต่างชาติทุกรายการชั่วคราว ประกอบด้วยงานฉลองปีใหม่ของแรงงานเวียดนามและงานแข่งขันเซปักตะกร้อและงานประเพณีสงกรานต์สำหรับแรงงานไทย หากพบแรงงานต่างชาติขณะเดินทางเข้าสู่ไต้หวันมีอาการเป็นไข้ตัวร้อน แต่ยังไม่มีอาการติดเชื้อโควิด-19 นครนิวไทเปจะจัดหาที่พักแบบมีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสถานที่กักกันตนเองเป็นเวลา 14 วันให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ผู้ว่าการนครนิวไทเปผู้นี้ ยังเสนอต่อศูนย์บัญชาการควบคุมโรค ควรจะแจกหน้ากากอนามัยให้แรงงานต่างชาติที่เพิ่งเดินทางเข้าไต้หวันสัปดาห์ละ 3 แผ่น เช่นเดียวกับชาวไต้หวัน

นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเป (คนที่ 2 จากซ้าย แถวหลัง

        นอกจากนครนิวไทเปแล้ว เมืองอื่นๆ ทั่วไต้หวัน ต่างก็ประกาศยกเลิกจัดกิจกรรมสำหรับแรงงานต่างชาติเช่นกัน อย่างนครไทจงได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสำหรับแรงงานต่างชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายนในปีนี้แล้ว นครเกาสงก็ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 500 คนขึ้นไปทุกรายการ รวมทั้งกิจกรรมสำหรับแรงงานต่างชาติด้วย

งานฉลองตรุษจีนของแรงงานเวียดนามที่ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเปเมื่อปีก่อน

งานสงกรานต์ที่นครนิวไทเปเมื่อปี 2562

        ส่วนโบสถ์ศาสนาคริสต์ในเมืองซินจู๋ ประกาศงดจัดกิจกรรมทางศาสนาที่มีชาวคริสต์ไปชุมนุมสวดมนต์จำนวนมาก แต่ความเชื่อและความศรัทธาหยุดไม่ได้ ดังนั้นบาทหลวงในโบสถ์คริสต์จักรพื้นที่ซินจู๋ จะให้ความร่วมมือกับกองแรงงานเมืองซินจู๋ที่จัดโครงการเยี่ยมห่วงใยแรงงานต่างชาติ โดยจะร่วมเดินทางไปสวดมนต์ขอพรให้แก่แรงงานต่างชาติที่หอพัก

บาทหลวงในเมืองซินจู๋เดินทางไปสวดอวยพรให้แรงงานต่างชาติที่หอพัก แทนพิธีมิสซาที่โบสถ์

        กรณีที่แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าสู่ไต้หวันแล้วมีอาการไข้ แต่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องกักตัวในบ้านเพื่อสัเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นายจ้างและบริษัทจัดหางานไม่สามารถหาสถานที่พักที่แยกห่างจากหอพักได้ ผู้ว่าการนครนิวไทเปกล่าวว่า จะให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาที่พักที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้ได้ประสานโรงแรมไว้แล้ว 3 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับแรงงานต่างชาติที่ถูกทางการสั่งให้แยกหรือกักตัวเพื่อสังเกตอาการของตัวเองเป็นเวลา 14 วัน แต่ให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาแรงงานต่างชาติผู้เดินทางเข้าไต้หวันใหม่ ในเดือนแรกยังไม่มีบัตรถิ่นที่อยู่หรือบัตร ARC ทำให้ไม่สามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้ พ่อเมืองนครนิวไทเปผู้นี้กล่าวว่า จะเสนอให้รัฐบาลแจกหน้ากากอนามัยแก่แรงงานต่างชาติที่มาใหม่สัปดาห์ละ 3 แผ่นเช่นเดียวกับชาวไต้หวันและแรงงานต่างชาติคนเก่า

งานแข่งขันฟุตซอล รายการสงกรานต์คัพที่นครไทจง ปีนี้งดจัด

2. นครนิวไทเปใช้มาตรการใหม่ป้องกันโควิด-19 แรงงานต่างชาติยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ไม่ต้องเดินทางไปที่กองแรงงาน ทำเรื่องได้ทางโทรศัพท์

        เพื่อป้องกันแรงงานต่างชาติถูกนายจ้างส่งกลับประเทศก่อนครบสัญญาโดยไม่สมัครใจ ไต้หวันคุ้มครองสิทธิประโยชน์โดยกำหนดให้นายจ้างและแรงงานต่างชาติที่จะยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 14 วันขึ้นไป จะต้องไปทำเรื่องที่กองแรงงานท้องที่ ล่ามกองแรงงานจะสอบถามความสมัครใจและปัญหาการค้างจ่ายค่าจ้าง หากเป็นความสมัครใจของทั้ง 2 ฝ่าย และไม่มีข้อพิพาทใดๆ จะออกใบรับรองให้ยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด จากนั้นจึงจะเดินทางกลับประเทศได้ หากไม่ผ่านขั้นตอนนี้ ฝ่ายนายจ้างจะมีปัญาหาไม่สามารถขอนำเข้าแรงงานต่างชาติในโควตานี้ได้ ส่วนแรงงานต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศก่อนครบกำหนดสัญญา 14 วันขึ้นไป โดยไม่ผ่านขั้นตอนนี้ จะไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามทำงานที่ไต้หวันได้อีกต่อไป

เพื่อป้องกันโควิด-19 แรงงานต่างชาติในนครนิวไทเปยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ไม่ต้องเดินทางไปที่กองแรงงาน ทำเรื่องได้ทางโทรศัพท์

        และที่ผ่านมา การยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด 14 วันขึ้นไป ต้องนัดหมายเจ้าหน้าที่กองแรงงาน จากนั้นไปทำเรื่องกัน แต่ในสถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ กองแรงงานนครนิวไทเป เป็นกองแรงงานแห่งแรกที่ริเริ่มบริการรับรองการยกเลิกสัญญาทางโทรศัพท์ ทั้งนายจ้างและตัวคนงานต่างชาติ ไม่ต้องเดินทางไปทำเรื่องที่กองแรงงาน โดยขั้นแรก ให้นายจ้างส่งหนังสือขอยุติสัญญาไปยังกองแรงงาน เมื่อได้รับแล้ว กองแรงงานจะประสานติดกับนายจ้างและแรงงานต่างชาติ สอบถามสาเหตุของการยุติสัญญาเดินทางกลับประเทศ หากไม่มีปัญหา จะออกหนังสือรับรองส่งกลับมาให้นายจ้างและตัวแรงงานทางไปรษณีย์

        นายเฉินรุ่ยเจีย ผอ. กองแรงงานนครนิวไทเปกล่าวว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีนายจ้างและแรงงานต่างชาติยื่นขอรับรองการยุติสัญญาจ้างจำนวน 12,064 คน เนื่องจากคำนึงถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ลดโอกาสที่จะสัมผัสกับผู้คน ซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงเปิดให้บริการในระบบใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายจ้างและแรงงานต่างชาติอยู่ในสถานประกอบการหรือที่บ้าน ก็สามารถทำเรื่องขอรับรองการยุติสัญญาได้ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

        หลังจากการนำร่องของกองแรงงานนครนิวไทเปแล้ว คาดว่า เมืองอื่นๆ ก็คงจะอำนวยความสะดวกให้บริการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

2 คนงานอินโดนีเซียใสหน้ากากแปลกๆ ไปทำเรื่องที่กองแรงงานนครนิวไทเป

3. ไต้หวันออกมาตรการใหม่รับมือสถานการณ์โควิด-19

        เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 ระบาดในระดับชุมชน ไต้หวันได้ออกมาตรการใหม่ดังนี้

1. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคของไต้หวัน เสนอให้งดจัดกิจกรรมหรือการประชุม ทั้งในที่ร่มหรือกลางแจ้งที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนทุกรายการ กรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดต่อไป จะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากทางการ กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนยิ่งมาก เงื่อนไขการประเมินจะยิ่งเข้มงวด ทั้งนี้ ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในไต้หวัน ซึ่งมักจะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเป็นหลักพันขึ้นไป โดยเฉพาะการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่

2. กรุงไทเปประกาศมาตรการเข้มงวดมากว่าส่วนกลาง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในที่ร่มทุกประเภท จะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดงานและบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน ส่งให้เทศบาลกรุงไทเปพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน จะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานระดับกองที่เกี่ยวข้อง แต่หากมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน จะต้องได้รับการอนุมัติจากกองส่งเสริมการท่องเที่ยวและกองอนามัย

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคของไต้หวัน เสนอให้งดจัดกิจกรรมหรือการประชุม ทั้งในที่ร่มหรือกลางแจ้งที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนทุกรายการ

4. สุราเป็นเหตุ! แรงงานไทยเมาปั่นจักยานกลางดึก เสียหลักตกสะพานตายอนาถ

        เมื่อรุ่งเช้าวันที่ 29 ก.พ. ที่ผ่านมา เวลา 01.30 น. มีชาวไต้หวันขับรถเข้าบ้าน ซึ่งอยู่ใกล้สะพานในเมืองหลูจู๋ นครเถาหยวน หลังจอดรถแล้วกลับเข้าบ้าน แต่เครื่องบันทึกภาพในรถยังคงทำงานต่อไป รุ่งเช้าตื่นขึ้นมาจะขับรถออกจากบ้าน เห็นมีคนคล้ายแรงงานต่างชาตินอนตายในลักษณะหัวฟาดพื้น ข้างๆ มีจักรยานบิดเบี้ยวคันหนึ่งตกอยู่ ดูเหมือนผู้ตายจะร่วงตกลงมาจากสะพาน จึงโทรศัพท์แจ้งความ

ในแต่ละปีมีแรงงานไทยจำนวนมากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมาขี่จักรยาน (ภาพประกอบไม่ใช่เป็นภาพเหตุการณ์ในข่าว)

        ตำรวจและอัยการพร้อมนิติเวชรุดมาที่เกิดเหตุ เห็นสภาพการณ์แล้ว ขอตรวจสอบกล้องบันทึกภาพในรถของผู้แจ้ง พบมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ผู้ตาย ปั่นจักรยานอยู่ริมสะพานในลักษณะส่ายไปมา คล้ายคนเมาเหล้า ทันใดนั้น เกิดเหตุการณ์เสียหลักร่วงตกลงมาจากสะพานทั้งคนและรถจักรยาน จากการตรวจสอบใบถิ่นที่อยู่ที่พกติดตัว พบเป็นแรงงานไทยของบริษัทผลิตเครื่องจักรกลสำหรับผลิตกระดาษลอนและกระดาษลูกฟูกในเขตหลูจู๋ในนครเถาหยวน อายุ 35 ปี มาจากจังหวัดหนองบัวลำภูมิ เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันเมื่อเดือนพ.ย. 60

ตำรวจนครไทจงช่วยแรงงานไทยที่ขี่จักรยานยามค่ำคืนติดตั้งแถบแสงเพื่อลดอันตราย

        จากการชันสูตรศพและตรวจดูจากกล้องบันทึกภาพในรถของผู้แจ้ง เบื้องต้นสันนิษฐานว่าแรงงานไทยรายนี้เมาสุรา ขณะปั่นจักรยานอยู่ริมสะพานเสียหลักร่วงตกลงมาสู่พื้นหัวกระแทกหินเสียชีวิต

        ทางนายจ้างและบจง.ได้แจ้งให้ทายาททราบแล้ว จะได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดการศพและสิทธิประโยชน์ต่อไป

ตำรวจประชาสัมพันธ์ดื่มไม่ขับ

        แอลกอฮอล์ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของแรงงานไทยในไต้หวัน ทั้งที่เสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพ ป่วยเป็นโรคอันเป็นผลจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ จึงเตือนมาด้วยความหวังดีว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากมีผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ยังอันตรายอย่างยิ่งหากเมาแล้วขับ เนื่องจากผู้ที่ดื่มสุรา มักมีความมั่นใจว่าไม่เมา มั่นใจว่ามีสติขับรถได้จริงๆ แต่ในความเป็นจริงนั้น โทษของสุราที่ดื่มเข้าไปจะไปกดประสาทส่วนกลาง ทำให้การรับรู้เรื่องราวต่างๆ เชื่องช้าลง และส่งกระทบผลต่อระบบการตัดสินใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้เต็มร้อย จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้สูงมาก

ตำรวจประชาสัมพันธ์ดื่มไม่ขับ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง