มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-03-16

  • 16 March, 2020
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
นครไทจงจัดทำเว็บไซต์เซ่นไหว้ออนไลน์ https://mortuary.taichung.gov.tw/Worship/Login.aspx

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -16 มี.ค. 63- เทศกาลเชงเม้งกับการเซ่นไหว้ออนไลน์

เมื่อถึงวันเช้งเม้งผู้คนจะเตรียมอาหารหวานคาว ธูปเทียน เดินทางไปที่สุสานของบรรพบุรุษไปปัดกวาดหลุมฝังศพบรรพบุรุษแล้วทำการเซ่นไหว้  แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกรงว่าจะทำให้ลูกหลานที่ไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด- 19 ที่กำลังระบาดรุนแรงในขณะนี้ นอกจากนี้ในไต้หวันทุกวันนี้จะมีหลุมฝังศพน้อยลงไปแล้ว มักจะไปเซ่นไหว้ตามหอเก็บอัฐิที่เป็นสถานที่ที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งในไต้หวันรณรงค์ให้เซ่นไหว้บรรพบุรุษทางออนไลน์(線上祭拜) หรือไม่ก็แบ่งช่วงเวลาของการเซ่นไหว้ ทั้งนี้เทศกาลเชงเม้งจะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษก่อนและหลัง 10 วันก็ได้ อย่างเช่นให้ไปไหว้กันตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.จนถึงวันที่ 10 เม.ย. เป็นต้น และเวลาที่จะเข้าไปไหว้บรรพบุรุษจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกายว่ามีไข้หรือไม่ ถ้ามีไข้ก็ไม่ควรเข้าไปไหว้ มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์น้ำและสวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ก็ส่งตัวแทนไปไหว้บรรพบุรุษ เป็นต้น

หากต้องไปเซ่นไหว้ที่หลุมฝังศพ ข้อควรปฏิบัติ 4 ไม่ 2 ควร ได้แก่ 1. ไม่จุดไฟเผาหญ้าที่รกโดยพละการ 2. ไม่ทำให้กระดาษที่เผาให้กับผู้ตายปลิวว่อน 3. ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ตามอำเภอใจ 4. ไม่จุดประทัด ส่วนข้อควรปฏิบัติ 2 ประการคือ 1. ควรดับไฟที่หลงเหลือทั้งหมด 2. ควรเก็บขยะที่อยู่โดยรอบหลุมฝังศพ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง