ไต้หวันมุ่งไปข้างหน้า รัฐบาลให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup

  • 17 March, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันทุ่มงบประมาณ 700 ล้านTWD จัดตั้ง “อุทยานสตาร์ทอัพ หลินโข่ว” เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI

ไต้หวันมุ่งไปข้างหน้า รัฐบาลให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup ทุ่มงบประมาณ 700 ล้าน TWD จัดตั้ง“อุทยานสตาร์ทอัพ หลินโข่ว”เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI

        กระแสอัจฉริยะกำลังมาแรง ในภาวะรูปแบบธุรกิจที่พลิกเปลี่ยน ผู้ประกอบการต่างพยายามยกระดับ กิจการต่างๆ ทั้งใหญ่ทั้งเล็ก กำลังเผชิญกับจุดพลิกผันที่ต่างกัน การยกระดับมีความจำเป็นแต่มีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน กิจการ Start Up ของไต้หวันบางรายใช้บล็อกเชน บางรายใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประสบความสำเร็จในการขยายสาขาไปต่างประเทศ นำหุ้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกา พวกเขาประสบความสำเร็จขยายธุรกิจข้ามประเทศ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

        Startup จะต้องมุ่งชิงความได้เปรียบทางการตลาด ใช้กลยุทธ์การบริหารที่รวดเร็ว แก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน ผู้ประกอบการ startup ที่เริ่มดำเนินกิจการวันแรกต่างมุ่งหวังขยายตลาดให้กว้างที่สุด ขยายสู่ตลาดทั่วโลกให้ได้ยิ่งดี แต่ในด้านเงินทุน บุคลากรที่มีจำกัด  รัฐบาลไต้หวันจึงดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง