ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

  • 20 March, 2020
  • อโศก ศรีจันทร์
พ่อเมืองเถาหยวนเสนอรัฐบาลจัดแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติซื้อหน้ากากอนามัยลำบาก (ในภาพเป็นหอพักแรงงานฟิลิปปินส์แห่งหนึ่งในเขตจงลี่ เถาหยวน)

1. หลีกเลี่ยงไปยังสถานที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อนุโลมให้แรงงานต่างชาติเลื่อนกำหนดเวลาตรวจสุขภาพออกไปได้ 3 เดือน

        สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 และหลีกเลี่ยงแรงงานต่างชาติไปยังสถานที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศให้แรงงานต่างชาติที่มีกำหนดต้องเข้ารับการตรวจโรคก่อนวันที่ 31 พ.ค. ปีนี้ สามารถเลือนเวลาออกไปได้ไม่เกิน 3 เดือน กระทรวงแรงงานแถลงเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า จะให้ความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

แรงงานต่างชาติที่มีกำหนดจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2-4 ก่อน 31 พ.ค. ปีนี้ สามารถเลือนเวลาตรวจสุขภาพออกไปได้ 3 เดือน

        ตามระเบียบการบริหารและตรวจเช็คสุขภาพของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานในไต้หวันที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันกำหนดว่า นายจ้างจะต้องพาแรงงานต่างชาติที่ตนว่าจ้างเข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งแรกภายในเวลา 3 วัน นับแต่วันเดินทางถึงไต้หวัน จากนั้นต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนหรือหลัง 30 วันของการทำงานในเดือนที่ 6 เดือนที่ 18 และเดือนที่ 30 หากนายจ้างไม่พาแรงงานต่างชาติของตนไปตรวจสุขภาพตามกำหนดเวลาข้างต้น ต้องระวางโทษปรับ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน และจะถูกเพิกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติบางส่วนหรือทั้งหมด

แรงงานต่างชาติที่มีกำหนดจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2-4 ก่อน 31 พ.ค. ปีนี้ สามารถเลือนเวลาตรวจสุขภาพออกไปได้ 3 เดือน

        กระทรวงแรงงานแถลงว่า เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันโรค ก่อนหน้านี้ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคได้ประกาศ ให้แรงงานต่างชาติที่มีกำหนดจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2-4 ก่อน 31 พ.ค. ปีนี้ สามารถเลือนเวลาตรวจสุขภาพออกไปได้ 3 เดือน ยกตัวอย่างเช่น แรงงานต่างชาติที่มีกำหนดการตรวจสุขภาพในวันที่ 31 พ.ค. สามารถเลื่อนไปตรวจก่อนวันที่ 31 ส.ค. ปีนี้ได้ แต่สำหรับแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันใหม่ คำถึงคุณภาพการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางและระยะฟักตัวของโรคต่างๆ ยังคงจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 3 วัน หลังสิ้นสุดการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 3 วัน

แรงงานต่างชาติที่มีกำหนดจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2-4 ก่อน 31 พ.ค. ปีนี้ สามารถเลือนเวลาตรวจสุขภาพออกไปได้ 3 เดือน

2. พ่อเมืองเถาหยวน เสนอให้ บจง. สามารถซื้อหน้ากากอนามัยแจกแรงงานที่ตนนำเข้าได้ แก้ปัญหาแรงงานต่างชาติหาซื้อหน้ากากอนามัยลำบาก

        เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมานี้ นายเจิ้งเหวินชั่น ผู้ว่าการนครเถาหยวน ซึ่งเป็นเมืองที่มีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่มากที่สุดในไต้หวัน ได้เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของหอพักแรงงานต่างชาติในเขตหลูจู่และจงลี่ 2 แห่ง ระหว่างนี้ มีบริษัทจัดหางานสะท้อนปัญหาว่า แรงงานต่างชาติมีความยากลำบากในการซื้อหน้ากากอนามัย และยังมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจโรคตามกำหนดเป็นประจำ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ พ่อเมืองนครเถาหยวนผู้นี้กล่าวว่า จะเสนอให้ส่วนกลางอนุญาตให้แรงงานต่างชาติได้รับการจัดสรรโควตาพิเศษ โดยให้บริษัทจัดหางานผู้นำเข้าเป็นผู้แทนในการซื้อหน้ากากอนามัย แล้วนำไปแจกจ่ายให้แรงงานต่างชาติ ส่วนการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติ จะเสนอให้เลื่อนเวลา หรือเปิดให้คลินิกทั่วไป หรือสถานพยาบาลทั่วไปสามารถตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติได้ จะได้ผ่อนเบาภาระของโรงพยาบาล ซึ่งข้อนี้ ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลกลางแล้ว กระทรวงแรงงานอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่มีกำหนดจะเข้ารับการตรวจโรคภายในวันที่ 30 พ.ค. ปีนี้ สามารถเลื่อนกำหนดเวลาตรวจสุขภาพได้ 3 เดือน

นายเจิ้งเหวินชั่น ผู้ว่าการนครเถาหยวน (แถวหน้าคนขวา) ได้เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของหอพักแรงงานต่างชาติในเขตหลูจู่และจงลี่ 2 แห่ง

        ผู้ว่าการนครเถาหยวนกล่าวขณะตรวจเยี่ยมหอพักแรงงานต่างชาติขนาดใหญ่ในเขตจงลี่ว่า ปัญหาความยากลำบากในการซื้อหน้ากากอนามัยของแรงงานต่างชาติ จะเสนอให้หน่วยงานส่วนกลาง จัดสรรโควตาพิเศษสำหรับแรงงานต่างชาติ เช่นเดียวกับที่จัดสรรให้โชเฟอร์แท๊กซี่ โดยให้บริษัทจัดหางานที่นำเข้ารวบรวมรายชื่อจัดซื้อพร้อมกันทีเดียว จากนั้นนำมาแจกจ่ายให้กับแรงงานต่างชาติที่ตนดูแล นอกจากนั้น ยังจะเสนอให้ศูนย์บัญชาการณ์ควบคุมโรค ซึ่งมีกลุ่มไลน์ที่แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างทันต่อเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง แต่มีเฉพาะภาษาจีนสำหรับชาวไต้หวันหรือผู้ที่อ่านออกภาษาจีนเท่านั้น ควรจะจัดทำเป็นภาษาแม่ที่แรงงานต่างชาติอ่านออกเข้าใจ จะได้เข้าถึงสถานการณ์โควิด-19 ทันการณ์เช่นเดียวกับคนไต้หวัน

แรงงานต่างชาติเข้าออกหอพักต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิ (ในภาพเป็นหอพักแรงงานฟิลิปปินส์แห่งหนึ่งในเขตจงลี่ เถาหยวน)

        หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันไวรัสและแบคทีเรีย โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ยังคงระบาดรุนแรง แรงงานต่างชาติทั่วไปที่ทำงานอยู่ในไต้หวันอยู่แล้ว บางโรงงานมีหน้ากากแจกให้ แต่แรงงานต่างชาติบางคนอาจต้องการซื้อไว้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่รู้จะหาซื้อได้จากไหน จะไปต่อแถวเข้าคิวซื้อก็ไม่มีเวลา เพราะต้องทำงาน และไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนด้วย ยิ่งแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ กว่าจะได้บัตรประกันสุขภาพต้องรอเป็นเดือน หมดสิทธิ์ที่จะซื้อหน้ากากอนามัยกับเขา ด้วยเหตุนี้ นายจ้างและบริษัทจัดหางานสะท้อนปัญหาให้กับผู้ว่าการเมืองต่างๆ ขอให้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

แรงงานต่างชาติเข้าออกหอพักต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิ (ในภาพเป็นหอพักแรงงานฟิลิปปินส์แห่งหนึ่งในเขตจงลี่ เถาหยวน)

        นอกจากผู้ว่าการนครเถาหยวนแล้ว ผู้ว่าการนครนิวไทเปก็เคยรับที่จะนำเสนอต่อส่วนกลาง ให้แรงงานต่างชาติได้รับสิทธิ์รับหน้ากากเหมือนกับคนท้องถิ่น โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ ยังไม่มีสิทธิ์ซื้อหน้ากากอนามัย เสนอให้แจกหรือให้ซื้อหน้ากากอนามัยก่อนเลย ขณะเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน ซึ่งกระทรวงแรงงานรับคำเสนอและแจกให้แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันทุกคนคนละ 6 แผ่น

นายเจิ้งเหวินชั่น ผู้ว่าการนครเถาหยวน (แถวหน้าคนขวา) ได้เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของหอพักแรงงานต่างชาติในเขตหลูจู่และจงลี่

        ด้านกระทรวงแรงงานกล่าวแสดงความห่วงใยว่า ไม่ว่าจะแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย สมควรได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพทั้งนั้น โดยเฉพาะแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งอาจกลายเป็นช่องโหว่ในการป้องกันโรคก็ได้ ทางกระทรวงแรงงาน จะพยายามหาทางให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหานี้

สภาพของหอพักแรงงานฟิลิปปินส์ของโรงงานอิเลคทรอนิคส์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตจงลี่ เถาหยวน  

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง