กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

  • 23 March, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน กล่าวปราศรัยเรียกร้องให้ชาวไต้หวันสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดไต้หวัน

๑. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันได้กล่าวปราศรัยเรียกร้องให้ผู้คนอย่าตื่นตระหนกกับการระบาดของโควิด-19 มากจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่จำเป็นต้องกักตุนสุินค้า หากมีการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร จนทำให้ขาดแคลนสินค้า รัฐบาลจะจัดการขั้นเด็ดขาด และจะลงโทษอย่างหนัก อย่างไรก็ดี ผู้นำไต้หวันย้ำว่า สถานการณ์ในขณะนี้ รัฐบาลยังคงสามารถควบคุมได้ และไม่น่าวิตกจนต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแต่อย่างใด พร้อมเรียกร้องชาวไต้หวันใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ให้ความร่วมมือกับศูนย์ควบคุมโรคระบาดไต้หวันอย่างเต็มที่  2. ไม่ดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน และ 3. อย่าสร้างความตื่นตระหนก ช่วยกันแชร์ข่าวที่เป็นประโยชน์ ปฏิเสธข่าวปลอมทั้งหลาย 

๒. นายอู๋จาวเซึ่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ตอบโต้กรณีที่จีนโจมตีไต้หวันว่า พยายามดำเนินนโยบายเอาใจสนิทสนมกับสหรัฐฯ แต่สร้างความเคียดแค้นต่อจีน โดยนายอู๋ฯ ระบุว่า หน้าที่ของตนก็คือกระชับความสัมพันธ์อย่างเป็นมิตรกับทุกประเทศ มิใช่การเอาใจจีน 

นายอู๋จาวเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง