มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-03-23

  • 23 March, 2020
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
กระดาษชำระ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -23 มี.ค. 63- กระดาษชำระเช่อโฉวในอดีต(廁籌)กับกระดาษชำระในปัจจุบัน

          ช่วงการระบาดของโควิด-19 ประชาชนหลายๆประเทศต่างวิตกกังวลว่าจะไม่มีกระดาษทิชชูหรือกระดาษชำระใช้ ต่างมีการแย่งซื้อและกักตุนไว้ใช้ในยามจำเป็น ซึ่งไม่เพียงปรากฏการณ์แย่งซื้อกระดาษทิชชูมีในไต้หวัน ในต่างประเทศก็เช่นกัน ยกตัวอย่าง การแก่งแย่งกันซื้อกระดาษชำระในออสเตรเลียท่ามกลางความหวาดกลัวโรคโควิด-19 ดูจะหนักกว่าทุกที่    เกิดเหตุทะเลาะวิวาทเรื่องแย่งกันซื้อกระดาษชำระ ในซูเปอร์มาเก็ต จนพนักงานต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุรุนแรง

          กระดาษชำระในอดีตหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า กระดาษเช็ดก้น และก่อนที่จะมีกระดาษชำระใช้กันนั้นก็ มีตั้งแต่ การใช้เศษหญ้า ใบไม้ ไม้ ซังข้าวโพด เศษผ้า ไปจนถึง กระดาษหนังสือพิมพ์ สมุดโทรศัพท์ สมุดบัญชีที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น

สำหรับกระดาษชำระในสมัยโบราณของชาวจีนเรียกว่า เช่อโฉว(廁籌) เป็นเพียงแผ่นไม้หรือไม้ไผ่ แต่หลังจากที่มีการปรับปรุงคุณภาพกระดาษแล้ว ก็มีการพัฒนากลายเป็นกระดาษชำระที่มีความสะดวกและเบาเช่นกัน และในยุคแรกๆก็เป็นกระดาษชำระแบบหยาบ ต่อมาเทคโนโลยีเจริญขึ้น ก็เป็นกระดาษชำระแบบละเอียดและหลากหลาย รวมทั้งกระดาษทิชชู กระดาษอเนกประสงค์ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดปากที่พบเห็นในปัจจุบัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง