กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

  • 27 April, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ไต้หวันบริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดสิงคโปร์ Taiwan can Help - Taiwan is Helping

๑. ไต้หวันจับมือสหรัฐฯ ต้านโควิด - 19 โดยสหรัฐฯ เสนอหลักการ 5T ได้แก่ transparency โปร่งใส transportation control การควบคุมระบบขนส่งมวลชน tracking ติดตามสถานการณ์การระบาด  testing ตรวจเชื้อ และ technology เทคโนโลยี 

     ส่วนไต้หวันได้เสนอ 6 แนวทางหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลการป้องกันโรค มาตรการระยะผ่านหลังโควิด - 19 ผ่่านพ้นไปแล้ว การปกป้องกลุ่มผู้อ่อนแอในสังคม กลไกการประเมินสถานการณ์เพื่อช่วยในการกำหนดนโยบาย การสนับสนุนแพทย์พยาบาลที่อยู่แนวหน้าสุด และการทำความเข้าใจโดยการใช้ข้อมูลข่าวสาร 

๒. กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุ เรือรบสหรัฐฯ แล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน โดยกองทัพไต้หวันได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมไต้หวันยังได้เปิดเผยภาพถ่านเรือบรรทุกเครื่องบิน "เหลียวหนิง" ของจีน แล่นผ่านช่องแคบบาชิเข้าสู่ทะเลจีนใต้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เรือบรรทุกเครื่องบินรบเหลียวหนิงของจีน 

ภาพถ่ายเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีน ขณะแล่นผ่านช่องแคบบาชิ ทางใต้ของไต้หวัน 

๓. ไต้หวันบริจาคหน้ากากอนามัยให้เวียดนาม 300,000 ชิ้น ซึ่งได้มีการสำรวจความต้องการของเวียดนามแล้ว แต่ในเวลาต่อมามีข่าวว่าเวียดนามได้บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่ยุโรปและเป็นเพื่อนบ้านรวมนับล้านชิ้น สร้างข้อสงสัยให้แก่ สส. ไต้หวันทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝายค้านว่า เหมาะสมหรือไม่ และแสดงให้เห็นว่า เวียดนามไม่ได้ขาดแคลนหน้ากากอนามัย โดยนายกรัฐมนตรีซูเจินชางระบุว่า จะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องนี้

นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง (ซ้าย) 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง