ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

  • 24 April, 2020
  • อโศก ศรีจันทร์
32 คนงานต่างชาติหาลำไพ่พิเศษด้วยการสุมหัวเล่นการพนัน ถูกตำรวจรวบตัวทั้งหมด

1. แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายล้นสถานกักกัน สตม.ไต้หวันเตรียมแก้ปัญหาความแออัดด้วยการเหมาเครื่องบินเช่าเหมาลำส่งกลับประเทศ

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรง โดยผู้ป่วยที่ตรวจพบในไต้หวันส่วนใหญ่ติดเชื้อจากต่างประเทศ เพื่อจะป้องกันการระบาดในหมู่แรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 11-12 เม.ย.ที่ผ่านมา นายสวีกั๋วหย่ง รมว.กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ได้เดินทางไปตรวจราชการที่สถานกักกันเมืองหนานโถวและซินจู๋ เพื่อตรวจดูความปลอดภัยด้านสุขภาพ ความพร้อมในการดูแลและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

นายสวีกั๋วหย่ง รมว.กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน เดินทางไปตรวจราชการที่สถานกักกันซินจู๋

        นายสวีกั๋วหย่งกล่าวว่า เนื่องจากสถานกักกันมีพื้นที่จำกัด และขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรค กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มมาตรการป้องกันดูแลสุขภาพของแรงงานต่างชาติในสถานกักกัน โดยสถานกักกันทั้งสองแห่ง มีการจัดพื้นที่สังเกตอาการ เขตแยกกัก ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและจัดห้องอาบน้ำและห้องสุขาแบบแยกเดี่ยว เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้หลายประเทศ รวมทั้งประเทศผู้ส่งออกแรงงานทั้ง 4 ทำการปิดประเทศ ห้ามอากาศยานบินเข้า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถจัดส่งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในสถานกักกันที่พร้อมจะเดินทางกลับประเทศแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ ทำให้จำนวนชาวต่างชาติในสถานกักกันเพิ่มขึ้นเกินกว่าจำนวนที่จะรองรับได้ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงสั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษามาตรการส่งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายกลับประเทศ โดยใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำ

แรงงานผิดกฎหมายในสถานกักกันหนานโถว (ภาพจาก chinatimes.com)

        สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่หลักคือดูแลกิจการเกี่ยวกับชาวต่างชาติทั้งหมด รวมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ทั่วไต้หวันมีสถานรองรับชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายระดับภาค 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่สถานรองรับชาวต่างชาติซันเสียในนครนิวไทเป สถานรองรับชาวต่างชาติเมืองอี๋หลาน สถานรองรับชาวต่างชาติเมืองหนานโถวและสถานรองรับชาวต่างชาติเกาสง และแต่ละเมือง จะมีสถานกักกันชั่วคราวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ ซึ่งจุได้ประมาณ 20-30 คนต่อแห่ง

        นายหลินเจี้ยนหง ผู้อำนวยการสถานรองรับชาวต่างชาติเมืองหนานโถวกล่าวว่า ในสถานรองรับชาวต่างชาติหนานโถวสามารถรองรับชาวต่างชาติได้สูงสุด 320 คน ขณะนี้เกือบเต็มจำนวนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเวียดนามและอินโดนีเซีย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ประเทศผู้ส่งออกแรงงานไม่อนุญาตให้ผู้คนชาติเดียวกันเดินทางเข้าประเทศชั่วคราว ทำให้กังวลว่า ผู้ถูกกักกันจะมากเกินจำนวนที่จะรองรับได้ ขณะที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ ต้องจัดหาอาหารให้วันละ 3 มื้อ และต้องวัดอุณหภูมิร่างกายให้ทุกคนวันละ 2 เวลา ไหนยังจะต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคเช่นหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เป็นต้น

นายสวีกั๋วหย่ง รมว.กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน เดินทางไปตรวจราชการที่สถานกักกันซินจู๋

        ที่ผ่านมา จะทยอยส่งกลับประเทศทีละชุด เดือนละประมาณ 3-4 ครั้ง เข้าข่ายมีการส่งกลับและนำคนใหม่เข้ามาอยู่แทนที่ การดำเนินงานไม่มีปัญหาอะไร แต่เริ่มจากต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมา เวียดนามมีมาตรการห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ ประกอบกับผู้โดยสารลดลง ทำให้สายการบินส่วนใหญ่หยุดบิน ส่วนสายการบินที่บินไปยังอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็ยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน ส่งผลให้การส่งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายกลับประเทศต้องสะดุด จึงมีแผนการใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำส่งกลับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันได้ภาวนาให้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายโดยเร็ว สายการบินกลับมาบินได้ตามปกติ

        ข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แรงงานต่างชาติหลบหนีและยังไม่ถูกตรวจพบมีจำนวนทั้งสิ้น 49,334 คน ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานอินโดนีเซียมากที่สุด 23,593 คน รองลงมาเป็นแรงงานเวียดนามหลบหนีและยังไม่ถูกตรวจพบจำนวน 22,611 คน อันดับ 3 ได้แก่แรงงานฟิลิปปินส์ มีจำนวน 2,364 คน อันดับ 4 ได้แก่แรงงานไทย มีจำนวน 765 คน ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานไทยเพศชาย 628 คน เพศหญิง 137 คน

สถานกักกันชาวต่างชาติเมืองหนานโถวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

2. แรงงานต่างชาติ ช่วยปัดกวาดทำความสะอาดชุมชนเป็นประจำ ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวนครไถหนาน

        ที่นคนไถหนานมีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่มากกว่า 66,000 คน บางคนขี่รถจักรยานไฟฟ้าหรือรถมอเตอร์ไซค์โดยไม่เคารพกฎจราจร อาทิ ฝ่าไฟแดง ไม่สวมหมวกกันน็อคและดื่มแล้วขับ นอกจากนั้นยังทิ้งเศษขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ทำให้ภาพลักษณ์ไม่ดีในสายตาของชาวเมือง แทนที่จะใช้วิธีจับปรับ โรงพักเสี่ยนกงในเขตอัหนาน นครไถหนาน ซึ่งดูแลพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการว่าจ้างแรงงานต่างชาติถึง 156 โรงงาน จำนวนแรงงานต่างชาติกว่า 8,000 คน ได้จัดทำแผ่นพับที่มีรูปภาพและข้อความสั้นแต่เข้าใจ ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายหลักๆ ที่แรงงานต่างชาติพึงทราบ พร้อมทั้งประสานกับนายจ้าง บริษัทจัดหางาน จัดให้แรงงานต่างชาติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ออกปัดกวาดทำความสะอาดชุมชนเป็นประจำในวันหยุด ระยะเวลาประมาณ 4 เดือนเท่านั้น ได้พลิกภาพลักษณ์ของแรงงานต่างชาติ โดยปัจจุบัน ชาวไถหนาน โดยเฉพาะในเขตอันหนาน เห็นแรงงานต่างชาติแล้วจะยกนิ้วให้และทักทายด้วยความเป็นมิตร ต่างจากสภาพการณ์ในอดีต

แรงงานต่างชาติ ปัดกวาดทำความสะอาดชุมชนในเมืองไถหนาน ได้รับเสียงชื่นชม

        ผู้ที่ผลักดันโครงการเปลี่ยนภาพลักษณ์แรงงานต่างชาติดังกล่าว ได้แก่นายเหมาฉีหยาง หัวหน้าโรงพักเสี่ยนกง เขากล่าวว่า ในเขตพื้นที่ดูแลของโรงพักเสี่ยนกง มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง จำนวนแรงงานต่างชาติร่วมหมื่นคน การต้องทำงานหนักและความแตกต่างในวัฒนธรรม ทำให้แรงงานต่างชาติจำนวนหนึ่งไม่สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ ที่ผ่านมา จึงได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ในเรื่องของการฝ่าฝืนกฎจราจร ส่งเสียงดัง ทิ้งขยะเรี่ยราดเป็นประจำ ตนจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหา โดยใช้การประชาสัมพันธ์และโน้มน้าวให้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนแทนการจับปรับ เริ่มจากขอความร่วมมือจากให้บริษัทจัดหางานช่วยแปลข้อกฎหมายหลักๆ ที่แรงงานต่างชาติจะต้องรู้และปฏิบัติตาม โดยเอาเฉพาะข้อความสั้นเข้าใจง่าย เป็นภาษาไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังประสานกับนายจ้างและบริษัทจัดหางาน โน้มน้าวให้แรงงานต่างชาติ ใช้เวลาว่างในวันหยุด รวมกลุ่มกันปัดกวาดทำความสะอาดถนนหนทางและคูคลองในชุมชน แรกๆ แรงงานต่างชาติถูกนายจ้างเกณฑ์ไปทำความสะอาดโดยไม่ได้รับค่าโอที มีบางคนแสดงความไม่พอใจถึงกับขู่ว่า จะฟ้องกองแรงงาน แต่หลังจากอธิบายวัตถุประสงค์ให้ทราบแล้ว ทุกคนจึงยินยอม หลังจากทำไปแล้ว 4 เดือน ปัจจุบัน ชาวบ้านแสดงความชื่นชม ทำให้แรงงานต่างชาติที่แรกเริ่มไม่ค่อยพอใจ มีกำลังใจในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

แรงงานต่างชาติ ปัดกวาดทำความสะอาดชุมชนในเมืองไถหนาน ได้รับเสียงชื่นชม

3. พิษโควิด ทำโรงงานไม่มีโอที 32 คนงานต่างชาติหาลำไพ่พิเศษด้วยการสุมหัวเล่นการพนัน ถูกตำรวจรวบตัวทั้งหมด

      สืบเนื่องจากโรคโควิด-19 ยังคงบานปลาย มีการปิดเมืองปิดประเทศกันไปทั่ว ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากมาย ในไต้หวันแม้จะไม่รุนแรงเหมือนประเทศอื่น แต่ก็มีกิจการหรือโรงงานต่างๆ ได้รับผลกระทบจำนวนมาก เพราะส่งออกลดลง ทำให้การทำงานล่วงเวลาหรือโอทีลดน้อยลงไปด้วย แรงงานต่างชาติบางคนจึงหาลำไพ่พิเศษเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการเล่นการพนัน และถูกตำรวจรวบตัวได้ถึง 32 คน

32 คนงานต่างชาติหาลำไพ่พิเศษด้วยการสุมหัวเล่นการพนัน ถูกตำรวจรวบตัวทั้งหมด

      สถานีตำรวจนครนิวไทเป ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีแรงงานต่างชาติในเขตติดต่อระหว่างซินจวงและซู่หลินอาศัยหอพักเปิดบ่อนพนัน ดึงดูดคนเล่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติในโรงงานละแวกใกล้เคียง หลังจากไปตรวจสอบมาหลายวัน จนทราบทำเลและช่วงเวลาการเข้าออกหอที่แน่ชัดแล้ว ได้ยื่นขอหมายตรวจจากศาล เมื่อรุ่งเช้า 02.00 น. วันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ตำรวจระดมพลจากโรงพัก 4 แห่งบุกทลายบ่อนดังกล่าว โดยจับแรงงานต่างชาติที่ทำหน้าที่คอยดูต้นทาง 1 คนก่อน จากนั้น บุกเข้าไปในห้อง เมื่อเปิดประตูเข้าไปถึงกับผงะ เพราะพื้นที่หอพักไม่ถึง 30 ผิง แต่อัดแน่นไปด้วยนักพนันถึง 31 คน และที่ทำให้ตำรวจตะลึงคือไม่มีใครสวมใส่หน้ากากอนามัยเลยแม้แต่คนเดียว จึงต้องรีบแจกหน้ากากให้ใส่คนละแผ่น จากนั้นวัดอุณหภูมิให้ทุกคน และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือ แน่ใจแล้วว่าไม่มีใครมีอาการติดเชื้อโควิด-19 จึงได้ควบคุมตัวขึ้นรถตำรวจกลับไปยังสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบปากคำ

32 คนงานต่างชาติหาลำไพ่พิเศษด้วยการสุมหัวเล่นการพนัน ถูกตำรวจรวบตัวทั้งหมด

      สถานีตำรวจนครนิวไทเปแถลงว่า ปฏิบัติการจับกุมครั้งนี้ นอกจากแรงงานต่างชาติที่คอยดูต้นทางแล้ว จับกุมได้อีก 31 คน ในจำนวนนี้มีชาวไต้หวันเพียงคนเดียว ส่วนเจ้าของบ่อนเป็นแรงงานเวียดนาม แรงงานต่างชาติที่เล่นการพนันเป็นแรงงานอินโดนีเซีย 2 คน นอกนั้นเป็นแรงงานเวียดนามทั้งหมด ยึดเงินสดของกลางได้ 770,600 เหรียญ ค่าต๋ง ร่วม 20,000 เหรียญ เครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง ไพ่โป๊กเกอร์ 8 สำรับ จากการสอบปากคำ แรงงานนักพนันเหล่านี้ให้การว่า ช่วง 2 เดือนมานี้ ไม่มีโอทีทำ ทำให้รายได้ลดลง จึงหาทางเพิ่มรายได้ด้วยการเล่นการพนัน ตำรวจสอบปากคำเสร็จ ควบคุมตัวแรงงานเวียดนามเจ้าของบ่อนและคนดูต้นทาง ส่งให้อัยการดำเนินคดีข้อหาตั้งบ่อนเล่นการพนัน ส่วนนักพนันอีก 30 คน ถูกดำเนินคดีข้อหากระทำในสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม

ยึดเงินสดของกลางได้ 770,600 เหรียญ ค่าต๋ง ร่วม 20,000 เหรียญไต้หวัน

      ด้านกองแรงงาน นครนิวไทเปแถลงว่า แม้ธุรกิจต่างๆ จะได้รับผลกระทบ แต่ยังไม่ปรากฏมีโรงงานไหนให้แรงงานต่างชาติหยุดงาน ชั่วโมงโอทีที่ลดลงในช่วงนี้ ยังอยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม

ยึดของกลางเป็นเครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง และไพ่โป๊กเกอร์ 8 สำรับ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง