กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  • 04 May, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
Martin Vickers สส. อังกฤษ เขียนบทความสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHO เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Comment Central

๑. กระแสหนุนไต้หวันเข้าร่วมการประชุมใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHA ดูเหมือนจะยั้งไม่อยู่ เมื่อยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จับมือกันเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมกันลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้ผู้อำนวยการ WHO ต้องเชิญไต้หวันเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ที่จะมีขึ้นในราวกลางเดือน พ.ค. 2563 อย่างไรก็ดี หนทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยขวากหนามที่ถูกจีนวางไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะสกัดมิให้ไต้หวันได้แสดงบทบาทในเวทีโลก แม้ไต้หวันจะเป็น "เด็กเกียรตินิยม" ในการป้องกันโควิด 19 ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อเพียง 429 ราย และเสียชีวิตเพียง 6 รายเท่านั้น ... ซึ่งเราคงต้องลุ่นกันต่อไปว่า หนทางไปสู่ดวงดาวของไต้หวันจะไปถึงจริง ๆ หรือไม่ 

 

๒. มูลนิธิร่างรัฐธรรมนูญไต้หวัน ได้นำรายชื่อผู้สนับสนุนการจัดการลงประชามติในประเด็นร่างรัฐธรรมนุญไต้หวันฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนที่รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐจีน ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ไต้หวัน เพื่อผลักดันให้มีการลงประชามติในประเทศดังกล่าว และให้ไต้หวันก้าวสู่การเป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบ โดยนายหลินอี๋เจิ้ง ประธานมูลนิธิฯ ระบุว่า ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนแล้วถึง 4 ครั้ง พบว่า 70% สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไต้หวันขึ้นเอง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรายชื่อผู้สนับสนุนในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะเรียกร้องให้ ปธน. เริ่มกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ? และ (2) ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเรียกร้องให้ ปธน. ผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสถานภาพปัจจุบันของไต้หวัน ? โดยทั้งสองประเด็นมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนในรอบแรกเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างน้อย 1,932 รายชื่อ ส่วนจีนก็เหมือนเดิม โดยโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนโจมตีว่า การเคลื่อนไหวเพื่อแยกไต้หวันเป็นเอกราช เป็นการทวนกระแสแห่งประวัติศาสตร์  เป็นทางตันไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน 

นายหลินอี๋เจิ้ง ประธานมูลนิธิร่างรัฐธรรมนูญไต้หวัน

๓. กระทรวงมหาดไทย ไต้หวัน ประกาศยุบ 171 พรรคการเมืองในไต้หวัน เนื่องจากมิได้นำส่งระเบียบการพรรค และโครงสร้างพรรคฯ ให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามที่กฎหมายกำหนด แม้จะผ่อนปรนยืดเวลาการดำเนินการอีกถึง 4 เดือนแล้วก็ตาม ซึ่งมีผลอย่างเป็นทางการแล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่าได้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองเหล่านี้อีก เพื่อป้องกันมิให้ถูกหลอกได้ 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง