:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

  • 15 May, 2020
ขุนพล แรงงานไทย
ปี 2562 มีชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไต้หวัน 3,438 คน ส่วนใหญ่มีสัญชาติเดิมเป็นชาวเวียดนาม

1. พิษโควิด ทำยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันลดลงเป็นครั้งแรก กระทรวงแรงงานวอนนายจ้างที่งานลดลงอนุญาตให้แรงงานต่างชาติโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่ต้องการได้ โดยไม่เสียโควตา

        เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่บานปลายไปทั่วโลก ประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซียและฟิลปปินส์ต่างประกาศมาตรการปิดประเทศหรือยกเลิกเที่ยวบิน ส่งผลให้แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันลดลง จากที่ผ่านมา ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ลดลงเป็นครั้งแรก โดยลดจำนวนลงร่วม 1,000 คน เมื่อไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติ กระทรวงแรงงานไต้หวันเรียกร้องนายจ้างที่ได้รับผลกระทบ การผลิตลดลง หากอนุญาตให้แรงงานต่างชาติโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ที่ต้องการว่าจ้างแรงงานต่างชาติภายในวันที่ 17 มิ.ย. ปีนี้ จะไม่ถูกจำกัดหรือเสียโควตาเป็นเวลา 2 ปีตามกฎระเบียบเดิม

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันลดลงเป็นครั้งแรก

        เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รุนแรงขึ้น ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ประเทศต่างๆ ประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศ ในจำนวนนี้ประเทศผู้ส่งออกแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างอินโดนีเซีย ประกาศห้ามแรงงานเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เวียดนามและไทยห้ามอากาศยานบินเข้าประเทศ ชาวเวียดนามและชาวไทยที่จะขอเดินทางเข้าประเทศต้องได้รับอนุญาตก่อน ส่วนฟิลิปปินส์มีการจำกัดการทำงานและหยุดเรียน ทำให้แรงงานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ไม่สามารถยื่นเรื่องได้ สำหรับไต้หวันเอง ก็มีมาตรการควบคุมโรค ด้วยการประกาศให้ผู้เดินทางเข้าไต้หวัน ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างชาติด้วย จะต้องกักตัวสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน มาตรการทั้งของไต้หวันและประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันของแรงงานต่างชาติทั้งสิ้น

โรงงานต่างๆ ในไต้หวันได้รับผลกระทบแตกต่างกัน บางโรงงานงานลดลงแรงงานเกินความต้องการ ขณะที่บางโรงงานต้องการแรงงานแต่นำเข้าไม่ได้

        จากผลกระทบดังกล่าว ทำให้ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ทะลุหลัก 700,000 คน เฉพาะปีที่แล้วปีเดียว ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน เดิมคาดว่าปีนี้ ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ด้วยเหตุที่รัฐบาลผ่อนปรนนโยบายการนำเข้าแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐ เพื่อดึงดูดให้นักธุรกิจไต้หวันกลับมาลงทุนในมาตุภูมิเพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ณ สิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 718,531 คน ลดลงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 956 คน นับเป็นสภาพการณ์ครั้งแรกในรอบ 6-7 ปีที่ผ่านมา

กระทรวงแรงงานไต้หวันเรียกร้องนายจ้างที่การผลิตลดลง อนุญาตให้แรงงานต่างชาติโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ที่ต้องการภายในวันที่ 17 มิ.ย. ปีนี้ จะไม่ถูกจำกัดหรือเสียโควตา

        นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้ประกอบการบางรายที่ได้รับผลกระทบลดการผลิต มีแรงงานต่างชาติมากเกินความต้องการ ขณะที่มีผู้ประกอบการบางรายต้องการนำเข้าแรงงานต่างชาติแต่ไม่สามารถนำเข้าได้ กระทรวงแรงงานไต้หวัน จึงแก้ปัญหาด้วยการอนุญาตให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างชาติเกินความต้องการ หากยอมให้แรงงานของตนโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ที่มีความต้องการแต่นำเข้าไม่ได้ โดยกระทรวงแรงงานจะอนุญาตให้คงโควตาเดิมไว้ ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบเดิม ซึ่งนายจ้างภาคการผลิตหากมีแรงงานต่างชาติโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างใหม่ก่อนครบสัญญา จะไม่สามารถใช้โควตาของแรงงานรายนั้นนำเข้าแรงงานต่างชาติได้เป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 27 มีนาคม สิ้นสุด 17 มิถุนายน 63

โรงงานจำนวนมากต้องการรับโอนย้ายแรงงานต่างชาติ เพราะนำเข้าไม่ได้

2. รมว.รง.ไต้หวัน ห่วงใยแรงงานต่างชาติ กำชับนายจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด

        เพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 63 นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวัน พร้อมด้วยนายหยางเหวินเคอ ผู้ว่าการเมืองซินจู๋ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานต่างชาติในสถานประกอบ 2 แห่ง ได้แก่ Yamaha Motor Taiwan Co., Ltd. โรงงานซินจู๋ เป็นโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ว่าจ้างแรงงานไทยชาติเดียวจำนวน 102 คน และ Uni-President Enterprises Corp. โรงงานหูโข่ว เป็นโรงงานผลิตอาหาร ว่าจ้างแรงงานฟิลิปปินส์ หลังรับฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับการบริหารดูแลแรงงานต่างชาติและมาตรการป้องกันโควิด-19 จากผู้บริหารสถานประกอบการแล้วกล่าวกำชับนายจ้างว่า จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นหลักประกันให้กิจการสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นยั่งยืน และเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพของแรงงาน

นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวัน (คนกลาง) เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยใน Yamaha Motor Taiwan Co., Ltd. โรงงานซินจู๋

        สืบเนื่องจากกลุ่มแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์ เกิดการติดเชื้อหมู่โควิด-19 รมว. กระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมป้องกันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและกรมพัฒนากำลังแรงงาน เพิ่มความร่วมมือ โดยเน้นการตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด นางสวี่หมิงชุนกล่าวว่า นายจ้างต้องให้การดูแลแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไต้หวัน และมีอุปสรรคในเรื่องการสื่อสาร อาจเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะกลายเป็นช่องโหว่ในการป้องกันโรค จึงจำเป็นที่ภาครัฐและผู้ประกอบการต้องร่วมมือกัน ให้ความช่วยเหลือพวกเขา

นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวัน เดินทางไปตรวจเยี่ยม Yamaha Motor Taiwan Co., Ltd. โรงงานซินจู๋ ซึ่งเป็นโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์

        ในการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการครั้งนี้ รมว. กระทรวงแรงงานได้ตรวจดูสถานที่ทำงาน โรงอาหาร หอพักและระบบบริหาร การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคด้วยภาษาแม่ของแรงงานต่างชาติเป็นพิเศษ พร้อมทั้งย้ำกับนายจ้างและบริษัทจัดหางานว่า จะต้องให้การบริหารดูแลความเป็นอยู่ รวมทั้งปกป้องสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของแรงงานต่างชาติ เพื่อให้พวกเขาทำงานในไต้หวันได้อย่างราบรื่นและสบายใจ

นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวันมอบอุปกรณ์และชุดป้องกันโรคแก่แรงงานฟิลิปปินส์ในโรงงาน Uni-President Enterprises Corp. โรงงานหูโข่ว

3. 2 แรงงานอินโดฯ หนีกักตัวถูกจับ ไม่มีปัญญาจ่ายค่าปรับ 1 ล้านเหรียญ ถูกควบคุมตัวส่งดำเนินคดี อาจถูกเนเทศกลับประเทศ

        ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเป็นต้นมา จะต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน แต่มีแรงงานอินโดนีเซีย 2 ราย หลังเดินทางเข้าไต้หวันเมื่อวันที่ 18 มีนาคมแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและติดต่อไม่ได้เป็นเดือน ถูกกองอนามัยเมืองผิงตงสั่งปรับคนละ 1 ล้านเหรัยญไต้หวัน แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ถูกควบคุมตัวดำเนินคดี

ท่าอากาศยานนานาชาติเสียวกั่ง นครเกาสง

        กองอนามัยเมืองผิงตงแถลงว่า แรงงานต่างชาติทั้ง 2 ราย มาจากอินโดนีเซีย เดินทางเข้าไต้หวันผ่านสนามบินนานาชาติเสียวกั่งที่เกาสง เมื่อวันที่ 18 มีนาคมพร้อมกัน จากนั้นต้องไปกักตัวยังบ้านนายจ้างที่เมืองผิงตง แต่หลังเข้าสู่ไต้หวันแล้ว ไม่สามารถติดต่อได้ จึงมีการแจ้งเตือนเพื่อติดตามตัวผ่านสถานีตำรวจและกองอนามัยท้องที่ทั่วไต้หวัน จนกระทั่งวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา แรงงานอินโดนีเซียรายแรกถูกตัวพบที่นครเถาหยวน อีกรายหนึ่งถูกตรวจพบในนครไทจงเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ตามกฎหมายป้องกันโรคติดต่อ ผู้ฝ่าฝืนมาตรการกักตัวต้องระวางโทษปรับ 100,000-1,000,000เหรียญไต้หวัน โดยแรงงานอินโดนีเซียทั้ง 2 ราย หนีกักตัวนานกว่า 72 ชั่วโมงขึ้นไป ถูกลงโทษปรับในอัตราสูงสุด คือคนละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน แต่ทั้งสองไม่มีกำลังจะชำระค่าปรับภายในกำหนด 7 วัน ถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานกักกันรอดำเนินคดีต่อไป

แรงงานอินโดนนีเซีย 2 ราย เดินทางเข้าไต้หวันแล้วหนีกักตัว ถูกจับแล้วแต่ไม่มีกำลังจะจ่ายค่าปรับ 1 ล้านเหรียญ 

        นี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีแรงงานต่างชาติฝ่าฝืนกฎระเบียบในการกักตัว 14 วัน ก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่เมืองผิงตงเช่นกัน เป็นแรงงานไทย ซึ่งเดินทางเข้าไต้หวันในวันที่ 18 มีนาคมเช่นกัน แรงงานไทยรายนี้ไม่ได้หนีกักตัว แต่เข้าทำงานทันทีในวันรุ่งขึ้นโดยไม่กักตัว 14 วันตามกฎระเบียบ ถูกปรับ 100,000 เหรียญ ทำเอาแรงงานไทยตกใจหน้าถอดสี อย่างไรก็ดี เนื่องจากนายจ้างมีส่วนต้องร่วมรับผิดชอบ เพราะไม่ได้กำชับให้กักตัวที่หอพัก 14 วัน  และในฐานะนายจ้างซึ่งต้องให้ความรู้และดูแลบริหารแรงงานไทยที่ตนนำเข้า ดังนั้นเงินค่าปรับ 100,000 เหรียญไต้หวันนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบไป ขณะที่แรงงงานไทย ต้องกลับไปหอพักกักตัวต่อจนครบ 14 วัน

แรงงานอินโดนนีเซีย 2 ราย เดินทางเข้าไต้หวันแล้วหนีกักตัว ถูกจับแล้วแต่ไม่มีกำลังจะจ่ายค่าปรับ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

4. ปี 2562 มีชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไต้หวัน 3,438 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้แต่งงานกับคนไต้หวัน สัญชาติเดิมเป็นชาวเวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดฯ อยู่ 3 อันดับแรก ส่วนไทยอันดับ 4 มี 72 คน

        กระทรวงมหาดไทยไต้หวันเปิดเผยสถิติชาวต่างชาติขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันประจำปี 2562 ว่า มีจำนวนชาวต่างชาติที่ยื่นขอและได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันทั้งหมด 3,438 คน ในจำนวนนี้ สัญชาติเดิมเป็นชาวเวียดนามมีจำนวนมากที่สุด 2,325 คน ครองสัดส่วน 67.63% รองลงมาได้แก่ฟิลิปปินส์ 362 คน อันดับ 3 อินโดนีเซีย 350 คน ส่วนคนไทยอยู่อันดับ 4 ขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 72 คน มาเลเซีย 69 คน ญี่ปุ่น 46 คน พม่า 45 คน สหรัฐอเมริกา 15 คน อินเดีย 9 คน เฉพาะที่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอนุญาตโอนเป็นพลเมืองไต้หวันมีจำนวนมากถึง 3,295 คน หรือครองสัดส่วน 95.84% และสาเหตุขอการขอโอนสัญชาติอันดับ 1 ได้แก่แต่งงานเป็นคู่สมรสกับชาวไต้หวัน มีจำนวน 2,960 คน ครองสัดส่วน 86.1% รองลงมาเป็นชาวต่างชาติที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเป็นบุตรบุญธธรมของชาวไต้หวันจำนวน 132 คน หรือ 3.8%

ปี 2562 มีชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไต้หวัน 3,438 คน ส่วนใหญ่มีสัญชาติเดิมเป็นชาวเวียดนาม

        กระทรวงมหาดไทยไต้หวันกล่าวว่า ชาวต่างชาติที่ยื่นขอและได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสของชาวไต้หวัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดในการสัมภาษณ์คู่สมรสชาวไต้หวันของสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำในต่างประเทศ บวกกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ ส่งผลให้จำนวนชาวต่างชาติที่สมรสกับชาวไต้หวันลดน้อยลง จำนวนชาวต่างชาติที่ยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันก็ลดลงด้วย จากเมื่อปี 2553 ได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 7,692 คน ลดลงเหลือ 3,252 คนในปี 2559 และในปีเดียวกัน ไต้หวันได้แก้กฎหมายว่าด้วยการขอสัญาชาติ มีการผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้ยื่นขอสัญชาติ โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อไต้หวัน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สามารถยื่นขอสัญชาติไต้หวันได้ จึงทำให้ตัวเลขผู้ได้รับอนุญาตโอนสัญชาติกระเตื้องขึ้นมาเป็น 5,366 คน และปี 2562 ได้ลดจำนวนลงเล็กน้อย

        กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันกล่าวว่า ในจำนวนผู้ยื่นขอและได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวัน ร้อยละ 90.08 หรือ 3,097 คน เป็นเพศหญิง เพศชายมีเพียง 9.92% หรือ 341 คน

        สำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อไต้หวันและได้รับสัญชาติเป็นชาวไต้หวัน ณ เดือนเมษายน 2563 มี 73 คน ในจำนวนนี้เป็นมาจากยุโรป 37 คน อเมริกา 24 คน  ส่วนผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ไม่ต้องสละสัญชาติเดิมมีจำนวน 139 คน เป็นชาวเอเชีย 49 คน อเมริกา 39 คน

ปี 2562 มีชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไต้หวัน 3,438 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้แต่งงานกับคนไต้หวัน สัญชาติเดิมเป็นชาวเวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดฯ อยู่ 3 อันดับแรก ส่วนไทยอันดับ 4 มี 72 คน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง