สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

  • 16 May, 2020
  • อโศก ศรีจันทร์
กระแสการครองโสด ทำหนุ่มสาวในไต้หวันแต่งงานลดลง

1. ไต้หวันคลายล็อก อนุญาตให้จัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น งานเลี้ยงสมรสมีคนร่วมงานเพิ่มถึง 250 คน สนามเบสบอลเปิดให้แฟนบอลเข้าชมได้ 2,000 คน

       สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในไต้หวันทุเลาลงแล้ว  ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันเป็นเวลาเดือนกว่า ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคระบาดบางส่วน อาทิ การจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสมรส จากเดิมอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 100 คน เพิ่มเป็น 250 คน แต่โต๊ะจีนในงานเลี้ยงกำหนดให้นั่งโต๊ะละ 8 คน  ห้ามเกิน 30 โต๊ะ แต่ละโต๊ะต้องเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

สนามเบสบอลเปิดให้แฟนบอลเข้าชมได้ 2,000 คน

งานเลี้ยงสมรสมีคนร่วมงานเพิ่มถึง 250 คน แต่โต๊ะจีนในงานเลี้ยงกำหนดให้นั่งโต๊ะละ 8 คน  ห้ามเกิน 30 โต๊ะ แต่ละโต๊ะต้องเว้นระยะห่าง 1.5 ม.

2. อายุเฉลี่ยแรกสมรสของชาวไต้หวันเพิ่มขึ้น ชายอยู่ที่ 35.5 ปี หญิง 30.2 ปี

       ไหนๆ ก็พูดถึงเรื่องการแต่งงาน จึงขอนำสถิติการสมรสของประชากรในไต้หวันมาคุยให้ฟังกันกฎหมายไต้หวันอนุญาตให้ชายอายุ 18 ปี หญิงอายุ 16 ปี สามารถสมรสได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายก่อน และผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ถือว่าบรรลุนิติภาวะสามารถสมรสได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง อย่างไรก็ดี จากสถิติภาวะการสมรสของชาวไต้หวันพบว่า อายุเฉลี่ยแรกสมรสของชาวไต้หวัน ณ ปีค.ศ. 2018 คือชาย 35.5 ปี หญิง 30.2 ปี เพิ่มจาก 10 ปีที่แล้ว ซึ่งขณะนั้นอายุเฉลี่ยแรกสมรสของชายไต้หวันอยู่ที่ 31.6 และหญิงอยู่ที่ 28.9 แม้จะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็หมายความว่าปัจจุบันคนไต้หวันแต่งงานช้าลงอย่างน่าใจหาย

ในภาพเป็นงานสมรสหมู่ของทหารสามเหล่าทัพของไต้หวันเมื่อปี 2561

3. กระแสการครองโสด ทำปี 62 หนุ่มสาวไต้หวันจดทะเบียนสมรสลดเหลือ 131,585 คู่ ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในจำนวนนี้เป็นการสมรสข้ามชาติ 20,608 คู่ และพบสาวไต้หวันแต่งกับหนุ่มต่างชาติเพิ่มขึ้น

       สถิติของกระทรวงมหาดไทย ณ สิ้นปีค.ศ. 2019 คนไต้หวันสมรสกัน 131,585 คู่ ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ลดลงจากปีค.ศ. 2018 ที่คนไต้หวันสมรส 135,403 คู่ โดยเป็นการสมรสระหว่างชาวไต้หวันกันเอง (บ่าวสาวเป็นคนไต้หวันทั้งคู่) 84.7% และสมรสข้ามชาติ (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ) 15.22% หรือ 20,608 คู่ ในจำนวนนี้เป็นชาวไต้หวันสมรสกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 33.7% ชาวอาเซียน 42.5%  ซึ่งหากแยกเป็นประเทศพบว่า เป็นชาวเวียดนามมากที่สุด รองมาคือชาวญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ที่น่าสนใจคือสถิติสาวไต้หวันแต่งงานกับหนุ่มต่างชาติพบว่ามีมากขึ้น โดยเพิ่มจาก 20.1% ในปีค.ศ. 2009 เป็น 35.4% ในปีค.ศ. 2018

กระแสการครองโสด ทำหนุ่มสาวในไต้หวันแต่งงานลดลง

สาวไต้หวันแต่งกับหนุ่มต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก 20.1% ในปีค.ศ. 2009 เป็น 35.4% ในปีค.ศ. 2018

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง