กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  • 18 May, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ปธน. ไช่อิงเหวิน (ขวา) รอง ปธน. ไล่ชิงเต๋อ (ซ้าย) สาบานตนรับตำแหน่งในวันที่ 20 พ.ค. 2563

๑. สาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ของประธานาธิบดีไ่ช่อิงเหวิน 20 พ.ค. 2563 พร้อมรับศึกฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 19 ด้วยการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซูเจินชางดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีต่ออีก 1 สมัย และจะมีการปรับบางตำแหน่งเท่านั้น ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมทั้ง รมว. เศรษฐการ รมว. คลัง และอีกหลายตำแหน่ง ส่วนที่จะมีปรับเปลี่ยนได้แก่ตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการโพ้นทะเล ที่จะมีนายถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำไทย มารับตำแหน่งแทน ส่วนตำแหน่งที่ว่างลงคาดว่าจะมีนายลีอิ้งหยวน อดีต รมว. สิ่งแวดล้อมไปดำรงตำแหน่งแทน 

        พิธีสาบานตนในครั้งนี้ มีสมาชิกรัฐสภายุโรปถึง 138 นาย ร่วมลงนามแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีไช่ฯ โดยย้ำให้เห็นถึงอุดมการณ์ประชาธิไตย เสรีภาพ นิติรัฐและสิทธิมนุษยชนร่วมกัน

นายถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวัน ประจำไทย ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า จะพ้นตำแหน่งแล้วกลับมารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการโพ้นทะเล

๒. ไต้หวันเป็นเจ้าภาพประชุมวีดีโอคอลกับ 14 ประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ญีปุ่่น และแคนาดา ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จแห่งการป้องกันการระบาดของโควิด 19 ที่ไต้หวันได้รับการยกย่องจากทั่วโลก ก่อนที่การประชุมสมัชชาอนามัยโลก WHA จะมีขึ้นในวันที่ 18 พ.ค. 2563 ซึ่งไต้หวันยังคงไม่ได้รับเชิญ เนื่องจากความพยายามขัดขวางอย่างเต็มที่ของจีน 

บรรยากาศการประชุมวีดีโอโควิด 19 ระหว่างไต้หวันกับ 14 ประเทศที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกัน 

๓. 6 มิ.ย. 2563 ขี้ชะตานายหานกั๋วอวี๋ ผู้ว่าการนครเกาสง จะอยู่หรือจะไป กลุ่มถอดถอนระดมแจกใบปลิวเรียกร้องชาวเกาสงลงคะแนนเสียงถอดถอนนายหานฯ ส่วนนายหานฯ ได้เรียกร้องผู้สนับสนุนให้วางเฉย ไม่ต้องออกมาใช้สิทธิเพื่อมิให้ญัตติการถอดถอนมีผล เพราะมีผู้มาใช้สิทธิไม่เพียงพอ 

นายหานกั๋วอวี๋ ผู้ว่าการนตรเกาสง เรียกร้องผู้สนับสนุนไม่ต้องไปใช้สิทธิในวันที่ 6 มิ.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

/

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง