ฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2563

  • 17 May, 2020
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2563

     สังคมยุคนี้ผู้คนต่างใช้ชีวิตการทำงานอย่างเร่งรีบ จนละเลยการทำงานบ้าน แม้จะมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยทุ่นแรงในการทำงานบ้านก็ตาม แต่ก็มีงานบ้านหลายประเภทที่คนไม่ชอบทำ สัปดาห์นี้พาคุณไปติดดาว 10 อันดับงานบ้านที่คนไต้หวันไม่ชอบทำมากที่สุด


อันดับ 1 ทำกับข้าวอันดับ 2 ล้างจานอันดับ 3 กวาดบ้านอันดับ 4 ทิ้งขยะอันดับ 5 ซักผ้า

อันดับ 6 ถูพื้นอันดับ 7 จัดห้องอันดับ 8 ล้างห้องน้ำอันดับ 9 ถอนหญ้าอันดับ 10 ถูกใช้ไปซื้อของ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง