กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

  • 15 June, 2020
ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ระบุประชาชนมีอำนาจในการถอดถอน เพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ

๑. ประเด็นอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเตี้ยวหยีไถ ระอุอีกครั้งเมื่อทางการญี่ปุ่นเปลี่ยนชื่อเกาะให้เป็นเขตบริหารหนึ่งของเทศบาลโอิกินาวาในญี่ปุ่น ในขณะที่ไต้หวันก็เปลี่ยนชื่อเป็น "โถวเฉิงเตี้ยวหยีไถ" เพื่อตอกย้ำความมีอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเตี้ยวหยีไถของตน ส่วนประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ได้กล่าวย้ำว่า จะจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยความรอบคอบสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป 

 

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค DPP

๒. ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้มีคำสั่งแต่งตัั้งนายหลี่อิ้งหยวน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม ไต้หวัน ดำรงตำแหน่งทูตไต้หวันประจำประเทศไทย ซึ่งเขาได้ย้ำที่จะผลักดันความสัมพันธ์กับไทย ภายใต้นโยบาย "มุ่งใต้ใหม่" ของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ซึ่งจะผลักดันการติดต่อแลกเปลี่ยนในทุกมิติระหว่างกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

นายหลี่อิ้งหยวน ทูตไต้หวันประจำประเทศไทยคนใหม่ 

 

 

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง