อย่างนี้คุณจะว่ายังไง - 2020-06-27

  • 27 June, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์

อย่างงี้คุณจะว่ายังไง –27 มิ.ย. 63-สวยจัง !!! นาข้าวที่ฮัวเหลียน มีรูปแผนที่ไต้หวัน มีรอยเท้าหมี - อย่างนี้คุณมีความเห็นอย่างไร

          ที่อวี้หลี่เจิ้น เมืองฮวาเหลียน (花蓮縣玉里鎮) บริเวณสะพานเฉิงเที่ย (城鐵) ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเมือง วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นักเรียนประถมกลุ่มหนึ่งเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวข้าวบนผืนนาประมาณ 8,000 ตรม. เกี่ยวต้นข้าวบริเวณกลางทุ่งให้เป็นพื้นที่ว่าง กลายเป็นรูปทรงรอยเท้าหมี และแผนที่ไต้หวัน ผู้นั่งรถไฟผ่านสะพานที่มีความสูง 10 กว่าเมตร จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง