มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2020-07-27

  • 27 July, 2020
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
ถนนโบราณซานเสียเป็นเขตที่ยังคงมีการอนุรักษ์การย้อมผ้าคราม

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -03 ส.ค. 63- ถนนโบราณซานเสีย

ถนนโบราณซานเสีย (三峽老街) ตั้งอยู่เขตซานเสียของนครนิวไทเปทางตอนใต้ เป็นเขตที่มีภูเขาสูงต่ำหลายลูก ทางด้านใต้จะเป็นพื้นที่สูงกว่าทางด้านเหนือ มีแม่น้ำซานเสีย(三峽) แม่น้ำเหิง(橫溪)ไหลบรรจบกับแม่น้ำต้าฮั่นกลายเป็นพื้นที่ราบในหุบเขา อันเป็นที่มาของชื่อเก่าที่เรียกว่า “三角湧” สำหรับเขตซานเสียเดิมเป็นที่พื้นที่เลี้ยงกวางของชนเผ่าอัธยา ในยุคกลางของราชวงค์ชิง เริ่มมีชาวฮั่นอพยพเข้ามาอยู่ที่นี่และแย่งที่อยู่ของชนพื้นเมือง ทำให้มีการสู้รบกันบ่อยๆ ชาวฮั่นที่มาจากเฉวียนโจวคิดถึงเทพชิงสุ่ยจู่ซือ(清水祖師)ที่บ้านเกิดและต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็เลยสร้างวัดจีนจู่ซือ(祖師廟)ขึ้น วัดนี้ผ่านการบูรณะและสร้างใหม่หลังจากที่ไต้หวันได้รับอิสระจากการปกครองของญี่ปุ่น ใช้หินเป็นวัสดุหลักที่นำมาจากภูเขากวนอิน เป็นสถาปัตย์ ที่มีความงดงาม ฝีมือปราณีต  ปัจจุบันเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่ของเมืองซานเสีย

ถนนโบราณซานเสียประกอบด้วย ถนนหมินเฉวียน ถนนเหอผิง ถนนเหรินอ้าย และถนนจงซาน แต่ว่าร้านค้าที่มีการคงสภาพความรุ่งเรืองในสมัยก่อนได้มากที่สุดคือ ร้านค้าบนถนนหมินเฉวียน เป็นถนนย่านธุรกิจที่สำคัญของเขตซานเสียตั้งแต่ยุคราชวงค์ชิง มีการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าบนถนนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการย้อมผ้าคราม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้ ร้านขายใบชา เป็นต้น ซึ่งถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 260 เมตร สองข้างทางของถนนมีร้านค้านโบราณ 100 กว่าเจ้าตั้งอยู่ มีทั้งร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ร้านขายพู่กันแบบจีน ร้านขายเต้าหู้ยี้ ร้านขายของเด็กเล่นในสมัยก่อน ร้านขายน้ำแข็งไสรวมมิตรเต้าฮวย และร้านขนมสุดฮิตของที่นี่ นั่นคือ ครัวซองต์รูปเขาควาย(牛角麵包) แต่ไม่ใช่ครัวซองต์นะ ข้างในมีไส้ด้วย บางร้านก็นำเจ้าขนมนี่แหละมาเป็นโคนไอติม แล้วก็ขายไปพร้อมกับไอติม  ส่วนรูปร่างภายนอกของโครงสร้างสถาปัตยกรรมของร้านค้าบนถนนหมินเฉวียนเป็นอิฐแดงสไตล์บาโรกที่มีความงดงาม

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง