ไต้หวันไฮเทค - 2020-12-08

  • 08 December, 2020
Opensignal เผยผลจัดอันดับ 12 ประเทศที่ใช้คลื่น 5G ไต้หวันสัญญาณเน็ตเร็วติดอันดับ 4 ของโลก

ไต้หวันไฮเทค  -08 ธ.ค. 63-  ความเร็วคลื่นสื่อสาร 5G ของไต้หวัน อันดับ 4 ของโลก

คลื่นสื่อสารระบบ 5G ของไต้หวันมีความเร็วอันดับ 4 ของโลก แม้ไต้หวันเริ่มเปิดให้บริการคลื่นสื่อสารโทรคมนาคมระบบ 5G เริ่มกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเพียงแค่ 4-5 เดือน แม่ข่ายโทรศัพท์ของไต้หวันได้เร่งติดตั้งเครือข่ายระบบ 5G ทำให้ความเร็วคลื่นของ 5G ในไต้หวันนั้น ติดอันดับต้นๆ ของโลก จากการเก็บสถิติในช่วงเดือนกรกฎาคม -กันยายนใน 15 เขตและประเทศทั่วโลกเครือข่าย 5G ของไต้หวันมีความเร็วถึง 211.8 Mbps ซึ่งเป็นความเร็วอันดับ 4 ของโลกเป็นรองจากซาอุดิอาระเบีย เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย หากเทียบความเร็วของในยุค 5G เทียบกับ 4G ของไต้หวัน เร็วกว่า 6.4 เท่า

           การจัดอันดับความเร็ว 5G ใน 15 ประเทศ/เขตของทั่วโลก ปรากฏว่าซาอุดิอารเบีย มีความเร็วสูงสุด (377.2 Mbps) แซงประเทศที่ใช้ 5G ประเทศแรกของโลกคือเกาหลีใต้ (336.1 Mbps) อันดับ 3 คือ ออสเตรเลีย (215.8 Mbps) ส่วนสเปน (201.1 Mbps) อยู่อันดับ 5 ตามหลังไต้หวัน

นักวิเคราะห์ชี้ว่าความเร็วระบบ 5G ของไต้หวันนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่น่าตื่นตะลึง เพราะไต้หวันเปิดใช้ระบบ 5G ใน เดือนกรกฎาคม 2563 ผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น การทดสอบความเร็วที่ทำโดย Opensignal ในช่วงเดือนกรกฎาคม –กันยายน ติดอันดับ 4 ของโลก แสดงให้เห็นว่าแม่ขายโทรศัพท์ในไต้หวันที่มีอยู่ 5 รายต่างก็พยายามเร่งวางเครือข่าย 5G อย่างเต็มที่

โดยเฉพาะแม่ข่าย 3 ยักษ์ใหญ่ในไต้หวันระดมกำลังอย่างเต็มที่ในการติดตั้งเครือข่าย 5G

จงหัวเทเลคอม ประกาศเมื่อเริ่มเปิดบริการ 5G ว่าจะติดตั้งเครือข่าย 2,000 จุด ภายในสิ้นปี 2563 นี้ และต่อมาได้ประกาศปรับตัวเลขเป็น 3,000 จุด และปรับอีกเป็น 4,000 จุด สำหรับปีหน้าตั้งเป้าหมายมีเสาสัญญาน 8,000 จุด

ไต้หวันโมบาย ตั้งเป้าหมายถึงสิ้นปีติดตั้ง 4,000 จุด ต่อมาปรับเพิ่มเป็น 6,000 จุด

ส่วนฟาร์อีสโทน ปรับเพิ่มเป้าหมายการติดตั้งปีนี้จาก 3,000 เป็น 4,000 จุด เช่นกัน ในปีหน้าจะบรรลุเป้าหมาย 8,000 จุด

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง