close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

  • 22 December, 2021
ไขปัญหาแรงงาน
บรรยากาศการเดินทางเข้าประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือยัง? แรงงานถูกกฎหมายผิดกฎหมายได้หมด ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หลักฐานแสดงตนจะเป็นสำเนาหรือจำเลขหนังสือเดินทางก็ได้ อาเซียนสแควร์เปิดให้ฉีดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 13.00-16.00 น. ถึง 23 ม.ค. 65

          สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ กระทรวงแรงงานไต้หวัน จับมือให้บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรีแก่แรงงานทั้งที่ถูกกฎหมายหรือหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดวีซ่า เน้นไม่ตรวจสอบ ไม่จับกุม ไม่แบล็คลิสต์และฉีดฟรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค. 65

          ทั่วไต้หวันเปิดให้ฉีดวัคซีนหลายจุด ใครที่อยู่ภาคกลาง โดยเฉพาะไทจง จางฮั่วและหนานโถว หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังไม่ครบ 2 เข็ม ไม่ว่าจะแรงงานถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายและชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดวีซ่า ให้นำบัตรประกันสุขภาพ บัตร ARC หรือหนังสือเดินทาง (หมดอายุแล้วก็ไม่เป็นไร จะเป็นเพียงสำเนาถ่ายเอกสาร หรือมีเพียงเลขหนังสือเดินทางก็ได้) ไปรับการฉีดวัคซีนฟรี (ส่วนใหญ่เป็นวัคซีน BNT หรือไฟเซอร์) โดยไม่ต้องนัดหมายได้ที่ศูนย์การค้าอาเซียนสแควร์ หน้าสถานีรถไฟไทจง เปิดให้ฉีดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. ถึง 23 ม.ค. 65

บรรยากาศการฉีดวัคซีนของแรงงานต่างชาติที่ศูนย์การค้าอาเซียนสแควร์ นครไทจง

          กระทรวงแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกาศโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ชาวต่างชาติผิดกฎหมายในไต้หวันที่ประสงค์จะขอรับการฉีดวัคซีนฟรีจนถึง 31 ม.ค. 65 โดยเน้นว่า ไม่ตรวจสอบ ไม่จับกุมและไม่เก็บค่าใช้จ่าย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันแล้วอยู่เลยกำหนดวีซ่า สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดฟรีได้ ตามจุดให้บริการหรือสถานีฉีดวัคซีน หรือติดต่อผ่านสำนักงานแรงงานประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ทั้งนี้ ในระหว่างการฉีดจะไม่มีการตรวจสอบหรือจับกุมใดๆ ทั้งสิ้น หากมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ จะอำนวยความสะดวกและไม่จำกัดสิทธิ์ในการเดินทางกลับเข้าสู่ไต้หวันในภายหลัง ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยความสบายใจได้ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของชาวต่างชาติเองและเพื่อนๆ

บรรยากาศการฉีดวัคซีนของแรงงานต่างชาติที่ศูนย์การค้าอาเซียนสแควร์ นครไทจง

2. สกัดเข้มโอมิครอนลาม ไทยยกเลิกระบบ Test & Go ที่กักตัวระยะสั้นเพียง 1 วันชั่วคราว ใช้วิธีกักตัวที่โรงแรมตามเดิม 7-10 วัน

          ตั้งแต่ 1 พ.ย. เป็นต้นมา ไทยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก 60 ประเทศทั่วโลก และชาวไทยที่เดินทางกลับบ้าน หากฉีดวัคซีนครบโดสเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน สามารถใช้ระบบ Test & Go ที่กักตัวระยะสั้นเพียง 1 วัน เพื่อรอฟังผลการตรวจ RT-PCR หากผลตรวจเป็นลบ สามารถเดินทางกลับบ้านได้ แต่จากกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย และสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมา ไทยพบผู้ป่วยโอมิครอนแล้ว 104 ราย ทำให้ ศบค. ประกาศยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศแบบ Test & Go ชั่วคราว แล้วมาใช้วิธีการกักตัวในโรงแรม 7 วัน สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วัน นอกนั้นต้องเข้ารับการกักตัวที่โรงแรมเป็นเวลา 10 วัน และก่อนขึ้นเครื่องไม่ต้องมีใบรับรองตรวจ PCR

บรรยากาศการเดินทางเข้าประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          แรงงานไทยที่จะเดินทางกลับประเทศในช่วงนี้ จึงต้องจองโรงแรมให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้จากเฟซบุ๊กสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเปที่ : https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI

บรรยากาศการเดินทางเข้าประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประกาศของการกระทรวงการต่างประเทศไทย

          ระบบ Thailand Pass ปิดการลงทะเบียนสำหรับเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว)

          ๑. การปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย

          ระบบ Thailand Pass ระงับการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยชั่วคราว แบบ Test & Go (ได้รับการยกเว้นการกักตัว) ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่จะบังคับใช้เป็นการชั่วคราว โดยได้มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หรือ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๐๐ น. ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศการเดินทางกลับประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

          สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

          (๑) ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติ รวมทั้งได้รับ Thailand Pass QR Code แล้ว (ทุกประเภท) สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

          (๒) ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณา ขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติเช่นเดียวกัน

          (๓) ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) (กักตัว ๑๐ วัน ทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบและไม่ได้รับวัคซีน) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (อยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ๗ วัน โดยต้องได้รับวัคซีนครบแล้ว) ยังสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตามปกติ

          (๔) ผู้ที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ ๒ โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า มาตรการดังกล่าว เป็นการบังคับใช้ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สายพันธุ์ใหม่ โดยจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบโดยทันทีต่อไป

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง