:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

  • 21 January, 2022
ขุนพล แรงงานไทย
แรงงานเวียดนามยกพวกตะลุมบอนกันในงานแต่ง ไล่ต่อยกันกลางงานจนถึงกลางถนน ตำรวจจับเข้าโรงพัก 27 คน

1. ใกล้แล้ว! รมว.แรงงานแย้ม แผนยกระดับแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ จะเสนอให้สภาบริหารพิจารณาอนุมัติได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้

      ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในไต้หวันล้วนประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ได้เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต้าฟาในนครเกาสง ประเด็นที่บรรดาผู้ประกอบการให้ความสนใจและแสดงความเห็นมากที่สุดได้แก่ มาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานและเมื่อไหร่แรงงานต่างชาติจะสามารถยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ เรื่องนี้ รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวันตอบว่า ที่ประชุมข้ามกระทรวงกำลังอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดของแผนการ คาดจะสามารถส่งให้สภาบริหารพิจารณาอนุมัติได้ อย่างช้าสุดก่อนสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้

นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานของไต้หวัน

        นางสาวหลินไต้ฮั่ว สมาชิกสภานิติบัญญัติ เชิญผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต้าฟา นครเกาสง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ รมว.กระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายแรงงานต่างชาติของรัฐ ผู้ประกอบการจำนวนมากสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนแรงงานที่รุนแรง โดยกล่าวว่า ช่วงสถานการณ์โควิดระบาด  ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการเดินทางของแรงงานต่างชาติ ทำให้ภาวะขาดแคลนแรงงานรุนแรงมากกว่าเดิม และนายจ้างยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายช่วงการกักตัว หวังให้รัฐบาลช่วยเหลือและขอให้เพิ่มโควตานำเข้าแรงงานต่างชาติจากที่กำหนดในปัจจุบัน 15-35% เป็น 50% รวมทั้งแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวัน จำกัดให้เดินทางได้เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน การรับส่งแรงงานต่างชาติของผู้ประกอบการที่อยู่ภาคใต้มีความลำบากมาก เสนอให้เปิดท่าอากาศยานนานาชาติเสียวกั่งในเกาสง เป็นจุดเดินทางเข้า-ออกของแรงงานต่างชาติเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ฯลฯ

รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวัน (คนที่ 2 จากขวามือ) ได้เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต้าฟาในนครเกาสง

      แต่ที่บ่นกันมากก็คือ นโยบายจำกัดระยะเวลาทำงานของแรงงานต่างชาติห้ามเกิน 12 ปี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กล่าวว่า แรงงานต่างชาติได้รับการฝึกฝนจนมีทักษะฝีมือในการทำงาน แต่ต้องเดินทางกลับประเทศเพราะทำงานครบ 12 ปี นายจ้างต้องนำเข้าแรงงานคนใหม่ ไม่เพียงแต่จะต้องลงทุนฝึกฝนคนใหม่ แรงงานต่างชาติรุ่นใหม่ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะหลบหนีออกจากสถานประกอบการด้วย จึงต้องการให้รัฐบาลรีบผ่านแผนการยกระดับให้แรงงานต่างชาติเป็นแรงงานกึ่งฝีมือเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเร็ว

ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต้าฟาในนครเกาสงเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยการยกระดับแรงงานต่างชาติทั่วไปเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ

      ด้านนางสาวหลินไต้ฮั่ว กล่าวเสนอแนะต่อรัฐบาลว่า รัฐบาลควรจะประเมินปัญหาต่างๆ พร้อมกัน ทั้งเด็กเกิดน้อย สภาพสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมากและสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ จากนั้นคำนวณความต้องแรงงานในอนาคต 3-10 ปีข้างหน้า และเพิ่มโควตาแรงงานต่างชาติ ชดเชยในส่วนที่แรงงานท้องถิ่นขาดแคลน โดยพิจารณาปรับโควตาตามสถานการณ์ความเป็นจริง และที่สำคัญ ควรจะรีบดำเนินการผลักดันนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ เพื่อรั้งแรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือและคุ้นเคยกับสถานที่ทำงานของนายจ้างอยู่แล้วให้สามารถอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไป

แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้าง

      ต่อปัญหาและข้อเสนอข้างต้น นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า ผู้ประกอบการทุกที่จะสะท้อนปัญหาที่กล่าวมา กระทรวงแรงงานรับทราบ เข้าใจและดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่ที่ผ่านมาติดปัญหาการแก้กฎหมาย ดังนั้น ขณะนี้กระทรวงแรงงานจึงเปลี่ยนจากแรงงานที่กำหนดในข้อที่ 8-10 ตามกฎหมายการจ้างงานมาตรา 46 ได้แก่ลูกเรือประมง แรงงานในภาคครัวเรือนและแรงงานในภาคการผลิต ซึ่งถูกจำกัดระยะเวลาทำงานไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี เปลี่ยนมาเป็นแรงงานต่างชาติในมาตราเดียวกัน แต่เป็นข้อที่ 11 ซึ่งไม่จำกัดระยะเวลาทำงาน เป็นตำแหน่งงานที่มีลักษณะพิเศษ เป็นบุคลากรที่ขาดแคลนในประเทศ และมีความจำเป็นต้องว่าจ้างเข้าทำงาน ซึ่งก็คือแรงงานกึ่งฝีมือนั่นเอง ไม่ถูกจำกัดระยะเวลาทำงานอีกต่อไป เมื่ออยู่ทำงานครบ 5 ปี มีสิทธิ์ยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรและตั้งถิ่นฐานได้ โดยแผนการนี้กำลังอยู่ระหว่างหารือข้ามกระทรวงเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อย คงอีกไม่นานจะมีข่าวดี นางสาวหลินไต้ฮั่วซักถามต่อไปว่า ที่ว่าอีกไม่นานเป็นช่วงไหน รมว. กระทรวงแรงงานตอบว่า อย่างช้าสุดก่อนสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้ จะนำร่างแผนการยกระดับแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานกึ่งฝีมือเสนอต่อสภาบริหาร เพื่อให้พิจารณาอนุมัติต่อไป

แรงงานไทยในโรงงานผลิตล้อแม็กซ์

      ตามแผนการของกระทรวงแรงงาน แรงงานต่างชาติที่สอดคล้องเงื่อนไข 3 รายการ ได้แก่ ทำงานในไต้หวันครบ 6 ปีขึ้นไป มีทักษะฝีมือการทำงานในระดับหนึ่งและนายจ้างยอมจ่ายค่าจ้างตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด สามารถยื่นขอยกระดับจากแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ ไม่ถูกจำกัดระยะเวลาทำงานอีกต่อไป เมื่ออยู่ทำงานครบ 5 ปี มีสิทธิ์ยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรและตั้งถิ่นฐานได้ ไม่เพียงแต่มีเงินบำนาญ ยังยื่นขอพาครอบครัวมาอยู่หรือทำงานได้

แรงงานไทยในโรงงานปั้มโลหะที่หยางเหมย นครเถาหยวน

2. ตะลึง! แรงงานเวียดนามยกพวกตะลุมบอนกันในงานแต่ง ไล่ต่อยกันกลางงานจนถึงกลางถนน ตำรวจจับเข้าโรงพัก 27 คน

      ที่เมืองหนานโถวมีคู่รักที่เป็นแรงงานเวียดนามคู่หนึ่งจัดงานวิวาห์ที่โปสถ์อย่างหวานซึ้ง ในงานมีแขกรับเชิญซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานเวียดนามไปร่วมงานและอวยพรคู่บ่าวสาว แต่ระหว่างงานเกิดเบียดเสียดผลักดันจนถึงขั้นลงมือชกต่อยกัน เพื่อนของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมวง แขกในงานร่วม 30 คนยกพวกไล่ตอยกัน จากในงานไปถึงกลางถนน ตำรวจได้รับแจ้ง รีบไประงับเหตุ จับคนชกต่อยกลับไปสอบปากคำที่โรงพักได้ถึง 27 คน

แรงงานเวียดนามยกพวกตะลุมบอนกันในงานแต่ง ไล่ต่อยกันกลางงานจนถึงกลางถนน ตำรวจจับเข้าโรงพัก 27 คน

      ตำรวจหนานโถวแถลงว่า งานวิวาห์ครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ที่โบสถ์คริสตจักรแห่งหนึ่งในเมืองหนานโถว คู่บ่าวสาวและแขกรับเชิญเป็นแรงงานเวียดนามทั้งหมด ดูจากภาพบันทึกกล้องวงจรปิดในวันงาน แรงงานเวียดนามจำนวนมากที่ไปร่วมงานวิวาห์ ชุมนุมกันที่ลานของโบสถ์ ระหว่างนั้นมีคนยื้อผลักดันทำให้เกิดความไม่พอใจ เกิดการชกต่อยกัน มีคนพยายามเข้าห้าม แต่มีคนทนไม่ไหวเข้าร่วมวงชกต่อย จนกลายเป็น 2 ฝ่ายยกพวกตะลุมบอนกลางงาน มีการไล่ต่อยกันถึงกลางถนน ทำให้รถราผ่านไปไม่ได้ จราจรติดขัดอย่างหนัก

      หลังเกิดเหตุ มีคนโทรแจ้งความ ตำรวจหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วรุดไปที่เกิดเหตุ จับแรงงานเวียดนามที่ร่วมวงชกต่อยกันได้ถึง 27 คน ในจำนวนนี้ มีแรงงานผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วย หลังสอบปากคำ ตำรวจควบคุมตัว 2 แรงงานเวียดนามที่เป็นต้นเหตุการชกต่อยครั้งนี้ ส่งดำเนินคดีข้อหาก่อเหตุชุลมุนต่อสู้กันในที่สาธารณะ นอกนั้นเรียกให้นายจ้างรับกลับไปยังโรงงาน

ที่่นครนิวไทเป ก็เคยมีเหตุการณ์เจ้าบ่าวชกต่อยกับแขกที่มาร่วมงานแต่ง เจ้าสาวใส่ชุดวิวาห์ออกมาหย่าศึกกลางถนน ตำรวจจับทั้งเจ้าบ่าวและแขกที่เป็นแรงงานเวียดนามไปโรงพัก

      การชกต่อยกันในที่สาธารณะตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ในที่สาธารณะตามกฎหมายอาญามาตรา 150 ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงมือชกต่อยหรือคอยเชียร์อยู่ข้างๆ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับเงิน 100,000 เหรียญไต้หวัน หากมีการใช้อาวุธต่อสู้หรือเป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมาของยานพาหนะ เพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่ง และเนื่องจากเป็นคดีอาญา เมื่อรับโทษตามกฎหมายแล้ว ยังจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานถูกส่งกลับประเทศด้วย  

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง