:::

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

  • 30 March, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
ตำรวจล้อมจับ 3 แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายลักลอบตัดไม้สงวนและใช้รถเก๋งลำเลียงลงจากอุทยานแห่งชาติอ้าววั่นต้าในเมืองหนานโถว เมื่อ 9 ก.ค. 64

1. ลดความเสี่ยงจากการเดินทางข้ามประเทศ กระทรวงแรงงานไต้หวันอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่มีอายุการทำงานสะสมใกล้ครบ 12/14 ปี ขยายสัญญาจ้างกับนายจ้างเดิมได้อีก 1 ปี

          กระทรวงแรงงานไต้หวัน ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 อนุญาตให้แรงงานต่างชาติในภาคการผลิตที่ทำงานครบกำหนดระยะเวลา 12 ปี และแรงงานต่างชาติในภาคสวัสดิการสังคมทำงานครบ 14 ปี ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 65 สามารถต่อสัญญากับนายจ้างเดิมต่อไปได้อีก 1 ปี มีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป โดยนายจ้างต้องดำเนินการต่อสัญญาจ้างดังกล่าวก่อนหรือหลังครบสัญญา 30 วัน ช้าสุดไม่เกิน 30 มิ.ย. 65 นั้น

แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว นครเถาหยวน

          เมื่อ 18 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานย้ำเตือนให้แรงงานต่างชาติในภาคการผลิตและภาคสวัสดิการสังคมที่มีอายุการทำงานในไต้หวัน รวมสะสมแล้วเหลือไม่ถึง 4 เดือนจะครบ 12 ปีและ 14 ปีตามลำดับ สามารถยื่นขอขยายสัญญาจ้างกับนายจ้างเดิมต่อไปได้อีก 1 ปี นับจากวันที่ครบสัญญาจ้าง

          สำหรับช่วงเวลายื่นขอ ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 64 จนสิ้นสุดการบังคับใช้กฎหมายพิเศษว่าด้วยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนวิธีการยื่นขอ ให้นายจ้างหรือบริษัทจัดหางานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ยื่นขอทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ : https://fwapply.wda.gov.tw

2. แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายร่วมขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลาย กระทรวงแรงงานเรียกร้องช่วยกันพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้อันล้ำค่าของไต้หวัน ด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดภัยพิบัติ

          การลักลอบตัดไม้สงวนซึ่งมีราคาแพงของแก๊งมอดไม้ในไต้หวัน มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน มีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานเวียดนาม ไม่เพียงแต่ค่าจ้างถูก ยังขยัน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตำรวจกองกำลังพิเศษที่ 7 ของสำนักงานตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ รายงานวิเคราะห์พบว่า แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายที่หลบหนีจากนายจ้างในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีจำนวนมากที่หลบเข้าป่าเพื่อรับจ้างตัดไม้และแบกขนลำเลียงท่อนไม้สงวนออกจากป่า แรงงานเวียดนามเหล่านี้ เดิมเพียงแค่รับจ้างแบกขนไม้ปุ่มหรือท่อนไม้ราคาแพงออกจากป่า ในราคา กก. ละ 800 เหรียญ แต่หลังจากที่รู้ช่องทางทำมาหากิน ปัจจุบันมีจำนวนมากที่รวมกลุ่มกันตั้งตัวเป็นแก๊งมอดไม้ ตัดไม้และลำเลียงส่งให้ลูกค้าเอง จนมีแนวโน้มที่จะแทนที่แก๊งมอดไม้ชาวไต้หวัน กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจกระทบความมั่นคงของชาติได้

ตำรวจล้อมจับ 3 แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายลักลอบตัดไม้สงวนและใช้รถเก๋งลำเลียงลงจากอุทยานแห่งชาติอ้าววั่นต้าในเมืองหนานโถว เมื่อ 9 ก.ค. 64

          กระทรวงแรงงานจึงเตือนว่า การคุกคามระบบนิเวศและภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ นอกจากโทษจำคุกสูงสุด 10.5 ปี และมีโทษปรับ 1.5-30 ล้านเหรียญไต้หวันแล้ว เมื่ออัยการสั่งฟ้องหรือศาลตัดสินมีความผิด กระทรวงแรงงานจะเพิกถอนใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายการจ้างงาน และห้ามเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันตลอดไป กรณีไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ สามารถใช้การจำคุกแทนได้ ในอัตราวันละ 1,000-3,000 เหรียญ จึงเตือนว่าอย่างทำผิดกฎหมาย หากท่านทราบเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โปรดโทรศัพท์แจ้งความได้ที่ 0800-000-930 รางวัลนำจับสูงสุด 3 ล้านเหรียญไต้หวัน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง