close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 12 เม.ย.2565

  • 12 April, 2022
ไต้หวันไฮเทค
ไต้หวันวางแผน ปี 2040 ยานยนต์จำหน่ายในท้องตลาดจะต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100%

ไต้หวันกำหนด ปี 2050 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ O

หากกล่าวถึงยานยนต์พลังงานทางเลือกในปัจจุบัน หลายคนคงนึกถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ และยังเป็นกระแสที่กำลังเป็นที่สนใจในโลกปัจจุบัน จึงเกิดการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของยานยนต์ไฟฟ้ามากมาย สำหรับในไต้หวัน รัฐบาลกำหนดเป้าหมายปี 2050 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 0 ได้มีการวางแผนว่าในปี 2040 ยานยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาดจะต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100% อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจยังไม่เอื้ออำนวย และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่สะดวกมากนัก ยกตัวอย่าง จุดชาร์จไฟไม่เพียงพอ จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ยังเป็นสิ่งที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือ เรียกสั้นๆ ว่า EV(Electric Vehicle) เป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อน และสามารถชาร์จไฟได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อแบตเตอรี่หมด มีองค์ประกอบหลักสำหรับการขับเคลื่อนคือ แบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบำรุง และค่าพลังงานไฟฟ้าจะมีราคาน้อยกว่าพลังงานเชื้อเพลิง ที่สำคัญไม่มีการปล่อยไอเสียจึงไม่สร้างมลภาวะให้แก่โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตามแผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 0 ของไต้หวัน จะผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบ่งเป็นช่วง กล่าวคือ ปี 2025 รถประจำทางในเขตเมืองมีความแพร่หลาย 35 % ถึงปี 2030 รถประจำทางในเมืองและรถราชการจะต้องเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด โดยที่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จะมีรถยนต์ไฟฟ้า 30% รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 35%  ถึงปี 2035 รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสัดส่วนเป็น 60% และ 70% ตามลำดับ เมื่อถึงปี 2040 จะบรรลุเป้าหมายยานยนต์ในท้องตลาดยานเป็นยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด

นายก่งหมิงซิน(龔明鑫) ประธานสภาพัฒนาแห่งชาติยังบอกด้วยว่า รัฐบาลจะดำเนินมาตรการคือ ประการแรกคือ ทำให้ราคาจำหน่ายต่ำลงโดยจะมีการอุดหนุนประชาชนเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ประการที่สองคือ ความสะดวก ถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมไม่สะดวก ราคาต่ำก็ไม่มีแรงจูงใจ ดังนั้น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเศรษฐการจะทำงานร่วมกันข้ามกระทรวงเพื่อผลักดันโครงการรถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าไม่เพียงแต่ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าสมเหตุสมผลแต่ยังต้องมีความสะดวกด้วย เช่น ติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง