close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2022-06-20

  • 20 June, 2022
มองปัจจุบัน ย้อนอดีต
พลิกโฉมหน้าใหม่เมืองท่าจีหลง (ภาพจากที่ว่าการเมืองจีหลง)

     มหกรรมเมือง City Expo 2022 เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่เมืองจีหลง ในหัวข้อ “เมืองแห่งจุดเริ่ม” โดยมีการจัดแสดงแบ่งเป็น 4 เขต ได้แก่ เขตกั๋วเหมิน เจิ้งปิน ไห่เคอ และซาวัน รวม 55 นิทรรศการ มีการโชว์ผลงานศิลปะและการแสดงนับร้อยรอบ ไม่เพียงแต่มีกิจกรรมการจัดแสดงช่วงเวลากลางวัน ช่วงเวลากลางคืนก็ยังมีการจัดแสดงแสงสีที่มีความงดงาม เป็นการสะท้อนพัฒนาการออกแบบปรับปรุงเมืองจีหลงที่ผ่านมาแบบพลิกโฉมหน้าใหม่

พลิกโฉมหน้าใหม่เมืองท่าจีหลง

     เมืองจีหลงถือเป็นเมืองจุดเริ่มต้นของไต้หวัน ช่วงเวลาของการจัดงานมหกรรมเมือง ในส่วนของจตุรัสกั๋วเหมิน (國門) จะมีน้ำพุเต้นระบำประกอบแสงสีทุกวัน เปิดแสดงครั้งละ 5 นาที ในเวลา 18.30, 19.30 และ 20.30 ซ่งเจิ้นไม่(宋鎮邁) นักออกแบบจตุรัสกั๋วเหมินบอกว่า การสร้างท่าเรือจีหลงตั้งแต่ยุคแรกถือเป็นจุดเริ่มต้นของเปิดประตูเชื่อมต่อทั่วโลก ในอนาคต จตุรัสกั๋วเหมินจะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองจีหลง เป็นศูนย์กลางการเดินเรือไปทั่วโลก ปธน. ไช่อิงเหวินกล่าวระหว่างพิธีเปิดในเที่ยงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ว่า เมืองจีหลงถือเป็นหลักไมล์สำคัญของการบูรณะเมืองและท่าเรือ เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ การจัดมหกรรมเมืองปี 2022 ที่จีหลง ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จะเป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในอนาคต ยกตัวอย่างเขตเจิ้งปินของตึกศิลปะเฉาอี้ซู่(潮藝術) มีเรื่องราวเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองจีหลงที่มีห้องจัดแสดงที่ผ่านกาลเวลานับร้อยปี มีวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มของเมืองจีหลง เป็นต้น

พลิกโฉมหน้าใหม่เมืองท่าจีหลง

     การเดินทางไปจีหลงถือว่ามีความสะดวกมาก ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดอาจจะนั่งรถไฟความเร็วสูงลงป้ายสถานีรถไฟกรุงไทเปหรือสถานีหนานกั่ง จากนั้นมีการขนส่งสาธารณะมากมายที่ไปยังเมืองจีหลง ไม่ว่าจะเป็นรถสบัสหรือรถไฟ ไปลงป้ายสุดท้ายที่สถานีรถไฟจีหลงก็ได้

คลิกฟังรายการที่นี่

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง