:::

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

  • 22 June, 2022
ไขปัญหาแรงงาน
แรงงานหญิงเวียดนามรายหนึ่งโพสต์ในเฟซบุ๊ก โชว์ซองเงินเดือน 55,000 เหรียญ เขียนข้อความบรรยายว่า นี่แค่งานตัดหญ้า รับเหนาะ ๆ เดือนละ 55,000 เหรียญ อย่าอายอยู่เลย ยิ้มหน่อย คุณก็ทำได้

1. แรงงานต่างชาติเดินทางมาใหม่บ่น ยื่นขอเงินชดเชยช่วงกักตัวล่าช้ามาก บางรายรอครึ่งปี เหตุต้องทำบัตร ARC และเปิดบัญชีธนาคารก่อนจึงจะยื่นขอได้ เฉลี่ย 3-6 เดือน ใครกลับก่อนเปิดบัญชีหมดสิทธิ์

          เพื่อที่จะป้องกันโรคโควิดระบาดเข้าสู่ไต้หวัน ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค (CECC) ประกาศใช้มาตรการควบคุมพรมแดนมาตั้งแต่ปี 2563 ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวันจะต้องกักตัว 14 วันและสังเกตอาการ 7 วัน ต่อมาลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน, 7 วันและ 3 วันตามลำดับ ช่วงระหว่างกักตัว หากไม่มีรายได้หรือนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง สามารถยื่นขอเงินชดเชยได้ 14 วัน ผู้มีนายจ้างยื่นขอได้ 10 วัน ในอัตราวันละ 1,000 เหรียญ ส่วนอีก 4 วันเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติ ต่อมาลดวันกักตัวลง เงินชดเชยช่วงวันกักตัวลดจำนวนวันลงตามลำดับ

แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวัน ระหว่างกักตัว หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง สามารถยื่นขอเงินชดเชยกักตัวได้ แต่การอนุมัติจะใช้เวลา 3-6 เดือน

          อย่างมาตรการกักตัวล่าสุด 3+4 หรือกักตัว 3 วันสังเกตอาการ 4 วัน ซึ่งเริ่มประกาศใช้เมื่อ 15 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา กระทรวงแรงงานกล่าวว่า ค่าจ้างช่วงระหว่างกักตัว 3 วันแรก หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง สามารถยื่นขอเงินชดเชยขาดรายได้จากรัฐบาลท้องที่ได้ ในอัตราวันละ 1,000 เหรียญ 3 วัน รวม 3,000 เหรียญ ส่วนช่วงสังเกตอาการ 4 วัน ซึ่งต้องพักอยู่ในโรงแรมกักตัวที่เดิมและออกนอกสถานที่ไปทำงานไม่ได้ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ

ภาพบรรยากาศแรงงานต่างชาติเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานไปรับและช่วยเหลือพาออกมาจากสนามบิน

          สำหรับวิธีการยื่นของเงินชดเชยขาดรายได้ 3 วันจากรัฐบาล เอกสารที่จำเป็นคือหนังสือแจ้งให้ไปกักตัวที่โรงแรม เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคประจำสนามบินจะออกให้แต่ละคน อย่าลืมต้องเก็บไว้ให้ดี หลายคนไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่รู้เป็นเอกสารสำคัญ ทำให้การยื่นขอเงินชดเชยในภายหลังเกิดปัญหาและล่าช้า นอกจากนี้ การยื่นขอเงินชดเชยซึ่งยื่นขอทางออนไลน์ ทางการจะโอนเงินให้โดยตรง เพราะฉะนั้นจะต้องมีบัญชีธนาคารในไต้หวัน การเปิดบัญชีจะต้องมีบัตร ARC และกว่าจะได้บัตร ARC จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน และกว่าจะเปิดบัญชีธนาคารเสร็จ รวมระยะเวลาการยื่นขอและตรวจสอบจนถึงการอนุมัติ หากทุกอย่างราบรื่น รวมเบ็ดเสร็จอย่างเร็วสุดประมาณ 3-4 เดือน ช้าหน่อยอาจจะ 5-6 เดือน ไม่ใช่ออกจากโรงแรมกักตัวก็ขอได้เลย ขอให้เข้าใจด้วย บางคนไม่เข้าใจขั้นตอนไปโทษล่ามไม่ทำให้ ที่แท้เพราะมีขั้นตอนที่ยืดยาว ต้องรอทำบัญชีธนาคารก่อน

บรรยากาศแรงงานต่างชาติเดินทางถึงที่สนามบินเถาหยวนเมื่อต้นปี 2564

          นอกจากนี้ ใครที่เดินทางออกจากไต้หวันหลังวันที่ 17 มี คม 2563 และเดินทางเข้าไต้หวันใหม่ หรือเดินทางกลับประเทศก่อนเปิดบัญชีธนาคาร ไม่มีสิทธิ์ขอเงินชดเชยดังกล่าว เพราะเป็นวันที่ทางการประกาศเตือนหลีกเลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ได้ห้าม แต่ใครที่เดินทางออกจากไต้หวันหลังจากวันประกาศ จะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงเอง รวมทั้งไม่สามารถขอเงินชดเชยจากทางการได้

แรงงานต่างชาติกักตัวที่โรงแรมกักโรค 3 วัน นับจากวันรุ่งขึ้นของเดินทางถึง และสังเกตอาการตนเอง 4 วัน รวม 8 วัน ช่วงสังเกตอาการยังต้องพักอยู่ที่เดิม ไปทำงานไม่ได้

2. ระวัง! กู้หนี้ยืมสิน อาจสิ้นเนื้อประดาตัว เจ้าหนี้ไม่ยอมคืนหนังสือเดินทางกลับบ้านไม่ได้ หลายรายไม่ส่งค่างวด ปล่อยให้ศาลสั่งหักเงินค่าจ้าง ทำนายจ้างปวดหัวเปลี่ยนจ้างชาติอื่น

             ปัญหาเรื่องหนี้สินนับว่า เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมากับคนไทยมาอย่างยาวนาน แรงงานไทยในไต้หวันจำนวนไม่น้อยก็นิยมกู้เงินมาใช้ก่อน ปัญหาหนี้สินของแรงงานไทยในไต้หวัน มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

เล่นการพนัน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แรงงานไทยก่อหนี้ใหม่

             หนี้เงินกู้นอกระบบ เริ่มกลายเป็นปัญหาใหญ่ของแรงงานต่างชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการขาดวินัยทางการเงิน ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ้งเฟ้อเกินตัว ทำให้แรงงานต่างชาติจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีทั้ง 4 ชาติ หนี้เก่าที่กู้มาจากบ้านเกิด เพื่อเป็นค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิว ยังชำระไม่หมด ก็มาก่อหนี้ใหม่ ทำให้หนี้สินท่วมตัว จนกระทบต่อการทำงาน บางคนใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการหลบหนี หรือหนีหนี้กลับบ้าน บางรายถูกเจ้าหนี้กดดัน อย่างแรงงานเวียดนาม มีข่าวถูกขบวนการทวงหนี้ชาติเดียวกันจับตัวไปทรมาน แล้วถ่ายทอดสดให้ญาติพี่น้องที่เวียดนามโอนเงินค่าไถ่บ่อยครั้ง กลายเป็นปัญหาของแรงงานต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไต้หวัน

แรงงานต่างชาติจำนวนไม่น้อยขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน ทำให้หนี้เก่ายังใช้ไม่หมดก็มาก่อหนี้ใหม่

             จากสภาพการณ์ที่คนงานไทยบางรายใช้จ่ายเกินตัวนิยมกู้หนี้ใหม่ ทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมด ทำให้บริษัทเงินด่วนทั้งหลายเล็งเห็นโอกาสทองทางธุรกิจ ตั้งเป้าปล่อยกู้คนงานไทยเป็นการเฉพาะ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15-25 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25-3 ต่อเดือนถูกกว่าดอกเบี้ยของร้านอาหารไทย ขั้นตอนการกู้เงินจากบริษัทเงินด่วนเหล่านี้ง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่จะให้ผู้กู้ลงนามตั๋วสัญญาใช้เงินหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า本票 ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ใช้ฟ้องร้องทางศาลได้ กรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาการใช้เงิน พร้อมทั้งต้องมีเพื่อนคนงานไทยในโรงงานเดียวกันลงนามค้ำประกัน ส่วนใหญ่เป็นคนงานไทยที่กู้เงินด้วยกัน ค้ำประกันซึ่งกันและกัน ปรากฏว่า มีคนงานไทยจำนวนหนึ่งเห็นดอกเบี้ยถูกแห่กันไปกู้เงิน โดยไม่ได้คำนึงว่า หากไม่สามารถใช้เงินตามสัญญา จะถูกดำเนินคดี โดยนายจ้างจะได้รับหมายศาลบังคับให้หักเงิน 1/3 ของค่าจ้างเพื่อชดใช้แก่เจ้าหนี้ คนงานไทยที่ถูกหักเงินในทำนองนี้ มีจำนวนหลายร้อยคน หลายคนร้องเรียนไปยังสำนักงานแรงงานไทยว่า นายจ้างหักเงินมั่ว โดยลืมไปว่าตัวเองติดหนี้บริษัทเงินด่วน บางรายใช้วิธีหลบหนีกลายเป็นคนงานผิดกฎหมาย ทำให้เพื่อนร่วมงานที่ค้ำประกันเดือดร้อน ต้องรับผิดชอบใช้หนี้แทนผู้กู้ที่หลบหนีไป จนผู้ค้ำประกันบางรายก็ต้องหลบหนีตามไปด้วย เพราะไม่มีปัญญาจะใช้หนี้ดังกล่าว อย่างบริษัทผลิตโครงเหล็กขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในนครเถาหยวน เนื่องจากมีสวัสดิการดี รายได้มั่นคง จึงตกเป็นเป้าหมายของในการเจาะกลุ่มลูกค้าของบริษัทเงินด่วน ผลก็คือมีคนงานไทยในโรงงานนี้ นับร้อยคนแห่กู้เงิน บางรายชำระคืนตามสัญญา แต่ส่วนใหญ่ปล่อยให้ศาลสั่งนายจ้างหักเงิน พนักงานฝ่ายบัญชีต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจัดการหักเงินส่งคืนให้ศาล ขณะที่หลายรายใช้วิธีหลบหนี ทำให้คนค้ำเดือดร้อน นายจ้างก็ปวดหัวเพราะต้องมาคอยจัดการเรื่องหนี้สินของคนงาน จนมีนโยบายจะเปลี่ยนนำเข้าแรงงานชาติอื่นแทน

การกู้เงินนอกระบบทำลายอนาคต! ในภาพเป็นของกลางที่ตำรวจยึดได้เมื่อต้นปี 2564 ขณะทลายแก๊งปล่อยกู้ดอกโหด 100% มีแรงงานต่างชาติตกเป็นเหยื่อนับพัน ถูกขูดรีดหยาดเหงื่อกว่า 70 ล้านเหรียญไต้หวัน

             คนที่เป็นหนี้จากความจำเป็นจริงๆ มักจะไม่ใช่หนี้สินที่ก่อปัญหาหนักอกหนักใจ ทว่าหนี้ที่สร้างปัญหาคือ หนี้ที่เกิดจากความอยากได้ อยากมี หรือเกิดจากความต้องการหรือความฟุ่มเฟือยส่วนตัว เป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้ เข้าทำนองใช้ก่อน ผ่อนทีหลัง ทำให้ปัญหาการเกิดหนี้สินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับผู้ที่ไม่มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน และไม่มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

บริษัทเงินกู้ใช้ศาลเป็นเครื่องมือทวงหนี้ เมื่อผิดนัดชำระเงิน นายจ้างจะได้รับหมายศาลให้หักเงิน 1 ใน 3 จากค่าจ้างของลูกหนี้ แรงงานที่มีปัญหานี้ นายจ้างส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในบัญชีดำไม่จ้างต่อ

             นอกจากนี้ ขอเตือนว่า อย่าไปค้ำประกันให้ใครเด็ดขาด เพราะหากเขาหนีหนี้ไป คนค้ำต้องกลายเป็นลูกหนี้ในจำนวนเงินที่อาจรับไม่ไหว ต้องทุกข์กาย ทุกข์ใจไม่มีที่สิ้นสุด เป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อแต่ต้องคอยมาตามชดใช้ จึงขอเตือนเพื่อนแรงงานไทยว่า จงพิจารณาให้ถ้วนถี่ หากมีใครมาขอยืมเงินหรือมาขอให้เราเป็นผู้เซ็นค้ำประกันให้ อย่าตกลงเด็ดขาด มิเช่นนั้น อาจจะเข้าทำนอง เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รอง เอากระดูกมาแขวนคอ ก็เป็นได้

แรงงานเวียดนามทวงหนี้พนัน จับเพื่อนร่วมชาติทรมานและเรียกค่าไถ่ 20 เท่าจากพ่อแม่ลูกหนี้ ถูกตำรวจเถาหยวนจับได้ทั้งแก๊ง

             ปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ หรือการไปหยิบยืมเงินจากคนใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว ญาติ และเพื่อนแล้วไม่คืน จนกระทั่ง กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่โตเมื่อมีการฆาตกรรมกันขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาก่อน เรื่องเงินทองจึงเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร ความสัมพันธ์ที่สร้างมาอย่างยาวนานก็สามารถพังทลายได้ ไม่ว่าจะรูปแบบของคู่รักหรือเพื่อนสนิทก็ตาม

"อิณาทานํ ทุกฺขํโลเก" การก่อหนี้เป็นทุกข์ในโลก ตรงกันข้าม การไม่เป็นหนี้ เป็นสุขในโลก

3. จับได้แล้ว! 6 แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายขับรถตู้ฝ่าไฟแดงชนแล้วหนี ว่าที่เจ้าสาวชาวไต้หวันขี่มอเตอร์ไซค์ถูกชนยังไม่พ้นขีดอันตราย

            เหตุการณ์ชนแล้วหนีคดีนี้ เกิดขึ้นเมื่อหัวค่ำวันที่ 2 มิ.ย. 65 ที่เขตหลงจิ่ง นครไทจง สาวไต้หวันอายุ 27 ปีรายหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดจะเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่มในวันที่ 23 มิ.ย. 65 ขณะเลิกจากการทำงานขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ถูกรถตู้คันหนึ่งฝ่าสัญญาณไฟแดงชนเข้าอย่างจัง จนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้าและหัว ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาล จนถึงขณะนี้ ยังไม่ฟื้น ต้องรักษาอยู่ในห้อง ICU

ที่นครไทจง 6 แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายขับรถตู้ฝ่าไฟแดงชนแล้วหนี ว่าที่เจ้าสาวชาวไต้หวันขี่มอเตอร์ไซค์ถูกชนยังไม่พ้นขีดอันตราย

            ส่วนรถตู้ที่ก่อเหตุ หลังฝ่าไฟแดงชนคนแล้วขับหนีไปได้ประมาณ 50 เมตร จอดรถไว้ข้างทาง ลงจากรถแต่ไม่ได้กลับไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ คนขับรวมผู้โดยสาร 6 คน ทิ้งรถหนีกระจาย ในจำนวนนี้ มี 4 คนเรียกแท็กซี่หนีไปพร้อมกัน ถูกชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์ถ่ายภาพป้ายทะเบียนรถแท็กซี่เอาไว้ ตำรวจสามารถตามจับมาดำเนินคดีได้ภายในเวลา 30 นาที ที่เหลืออีก 2 คนตำรวจตามล่าจับตัวมาได้ในอีก 10 วันต่อมา หลังหลบหนีไปกบดานที่บ้านเพื่อนคนบ้านเดียวกันที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ตำรวจตามไปจับแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายอีก 2 คนที่เหลือ ในคดีขับรถฝ่าไฟแดงชนแล้วหนี

            ตำรวจกล่าวว่า ทั้ง 6 คน เป็นแรงงานเวียดนามผิดกฎหมาย และขณะถูกจับกำลังติดเชื้อเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด ขณะสอบปากคำ ตำรวจต้องใช้มาตรการป้องกันหลายชั้น ทั้งหมดให้การสารภาพว่า ขณะเกิดเหตุมัวแต่คุยเพลิน ไม่ได้สังเกตว่าเป็นไฟแดง และหลังจากชนคนแล้ว กลัวจะถูกจับจึงหลบหนีไป ส่วนรถตู้เป็นของใครและทั้งหมดทำงานกับนายจ้างรายใด? แรงงานเวียดนามเหล่านี้ให้การบ่ายเบี่ยง ไม่ยอมบอกความจริง จึงคุมตัวส่งอัยการดำเนินคดีข้อหาชนแล้วหนี ไม่มีใบขับขี่และฝ่าไฟแดง

แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายอีก 2 คนที่เหลือ ถูกจับแล้ว ในคดีขับรถฝ่าไฟแดงชนแล้วหนี

            ส่วนหญิงสาวผู้เคราะห์ร้าย เดิมมีกำหนดจะเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่มในวันที่ 23 มิ.ย. นี้ แต่จนขณะนี้ ยังไม่ฟื้น ต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU พ่อแม่รู้สึกเสียใจมาก ไม่คิดว่า จะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ฝันของลูกสาวสลาย และเรียกร้องรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการหลบหนีของแรงงานต่างชาติ ซึ่งได้กลายเป็นปัญหาของสังคม

4. ยิ้มไม่ออก! แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายโพสต์โชว์ซองเงินเดือนในเฟซ งานตัดหญ้ารับเหนาะ ๆ เดือนละ 5.5 หมื่น ถูกจับแล้ว ที่แท้เป็นซองเงินเดือนของเพื่อนคนท้องถิ่น อ้างโพสต์เพิ่มยอดไลค์

           แรงงานหญิงเวียดนามรายหนึ่งโพสต์ในเฟซบุ๊ก โชว์ซองเงินเดือน 55,000 เหรียญ เขียนข้อความบรรยายว่า นี่แค่งานตัดหญ้า รับเหนาะ ๆ เดือนละ 55,000 เหรียญ อย่าอายอยู่เลย ยิ้มหน่อย คุณก็ทำได้ มีคนหมั่นไส้แจ้งความ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบจนพบเป็นแรงงานเวียดนามผิดกฎหมาย รับจ้างทำงานอยู่ที่เมืองซินจู๋ และเข้าจับกุมได้เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าตัวรับสารภาพว่า รับจ้างหางานทำเป็นวัน ๆ  ซองเงินเดือน 55,000 เหรียญเป็นของเพื่อนที่มาตั้งรกรากและได้สัญชาติไต้หวันแล้ว เหตุที่นำซองเงินเดือนคนอื่นมาโพสต์โชว์ เพื่อเพิ่มยอดไลค์ฝนเฟซบุ๊กเท่านั้น

แรงงานหญิงเวียดนามรายหนึ่งโพสต์ในเฟซบุ๊ก โชว์ซองเงินเดือน 55,000 เหรียญ เขียนข้อความบรรยายว่า นี่แค่งานตัดหญ้า รับเหนาะ ๆ เดือนละ 55,000 เหรียญ อย่าอายอยู่เลย ยิ้มหน่อย คุณก็ทำได้

          ตำรวจคุมตัวแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายรายนี้ ส่งไปยังสถานกักกันรอการส่งกลับประเทศ และขยายผลตรวจสอบนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงบริษัทจัดหางานที่เป็นสื่อกลางจัดหางานมาดำเนินคดีต่อไป

แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายโพสต์โชว์ซองเงินเดือนในเฟซ งานตัดหญ้ารับเหนาะ ๆ เดือนละ 5.5 หมื่น ถูกจับแล้ว ที่แท้เป็นซองเงินเดือนของเพื่อนคนท้องถิ่น อ้างโพสต์เพิ่มยอดไลค์

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง