:::

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  • 18 July, 2022
กระแสประชาธิปไตย
กระแสประชาธิปไตย
ซ้อมหลบภัยทางอากาศว่านอัน 45 ทั่วประเทศ 25-28 ก.ค. 2565 13.30-14.00 น.
กระแสประชาธิปไตย
ซ้อมรบฮั่นกวง 38 ปลายเดือน ก.ค. 65
กระแสประชาธิปไตย
ด่านสุดท้ายลดอายุสิทธิพลเมืองเหลือ 18 ปีบริบูรณ์ ลงมติวันที่ 26 พ.ย. 2565
กระแสประชาธิปไตย
ซ้อมรบฮั่นกวง 38 ปลายเดือน ก.ค. 65
กระแสประชาธิปไตย
ซ้อมหลบภัยทางอากาศว่านอัน 45 เขตภาคเหนือ 25 ก.ค. 2565 13.30-14.00 น.
กระแสประชาธิปไตย
ซ้อมรบฮั่นกวง 38 ปลายเดือน ก.ค. 65

๑. ไต้หวันซ้อมรบฮั่นกวง พร้อมวางแผนป้องกันความลับรั่วไหล ส่วนจีนจับตาใกล้ชิด

           กองทัพไต้หวันพร้อมซ้อมรบประจำปี ฮั่นกวง 38 ปีนี้จะเป็นการซ้อมด้วยกำลังพลจริง กรมการเมืองกระทรวงกลาโหม ไต้หวัน ระบุว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างช่องแคบไต้หวัน จีนได้ปฏิบัติการแทรกซึมเพื่อสืบราชการลับทางทหารของไต้หวันบ่อยครั้งและถี่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการซ้อมรบฮั่นกวงหลายปีที่ผ่านมา ความลับทางทหารต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่จีนต้องการมากที่สุด เพราะฉะนั้นจะต้องเก็บรักษาความลับทางทหารในระหว่างการซ้อมรบอย่างเต็มที่ 

          สำหรับการซ้อมรบฮั่นกวง 38 ในปีนี้จะจัดให้มี่ขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค. ในช่วงนี้กองทัพไต้หวันกำลังเร่งให้การศึกษากับกำลังพลอย่างเต็มที่ ให้กำลังพลมีความเข้าใจสถานการณ์สากลอย่างแจ่มชัด เสริมความรักชาติให้เข้มข้นยิ่งขึ้น 

ซ้อมรบฮั่นกวง 38 ประจำปีนี้ 27-29 ก.ค. 2565

          กรมการเมือง กระทรวงกลาโหม ไต้หวันได้เผยแพร่บทความตึพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของกองทัพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุว่า ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไต้หวันของจีนดุเดือดรุนแรงยิ่งขึ้น ครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวกับการซ้อมรบของไต้หวัน ทั้งแผนการข่มขวัญทั้งทางอากาศ บก และเรือ การสู้รบทางอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต สงครามข่าวสาร ไปจนถึงสงครามจิตวิทยาที่จีนเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยกองทัพในทุกภาคส่วนของไต้หวันจะต้องกระชับแผนการป้องกันและสู้รบตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ที่แปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา วางแผนยุทธศาสตร์การรบในรูปแบบต่าง ๆ 

ซ้อมรบฮั่นกวง 38 ประจำปีนี้ 27-29 ก.ค. 2565 (ภาพจาก Liberty Times)

         กรมการเมืองกองทัพไต้หวันระบุว่า ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันและสถานการณ์สากล จีนพยายามสอดแนมความลับทางทหารของไต้หวันมากขึ้น รวมทั้งมีการฝึกซ้อมโดยจำลองสถานการณ์สภาพแวดล้อมจริงของไต้หวัน ทำให้ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของไต้หวันรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ้อมรบฮั่นกวงที่กำลังจะมาถึง เป็นข้อมูลความลับทางทหารที่จีนต้องการมากที่สุด เพราะฉะนั้น กองทัพจึงต้องเสริมและเตือนผู้เกี่ยวข้องทั้งนายทหารและประชาชนทั่วไป ต้องทำความเข้าใจต่อกระบวนการเก็บรักษาความลับทางทหารของไต้หวันว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเสริมความระมัดระวังให้สูงขึ้น 

            นอกจากนี้ กรมการเมือง กระทรวงกลาโหม ไต้หวัน ยังระบุว่า นับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเป็นต้นมา มีชาวรัสเซีย เสียชีวิตนับหมื่น รถถัง รถสงคราม รถหุ้มเกราะได้รับความเสียหายนับพันคัน ถลำลึกลงไปในบ่อโคลนแห่งสางครามยูเครน จนยากที่จะถอนตัวได้ ที่สำคัญอยู่ที่ข่าวกรองของรัสเซียมีความคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่เข้าใจสถานการณ์ในสนามรบที่แท้จริง จนกลายเป็นการตัดสินใจอย่างผิด ๆ ส่งผลให้นายทหารของรัสเซียสับสนงุนงง  

           กรมการเมือง กระทรวงกลาโหม ไต้หวัน ระบุอีกว่า เมื่อพิจารณาจากการทำสงครามระหว่างสองประเทศนี้ ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าไม่อาจมองข้ามศักยภาพการสู้รบของกองทัพยูเครนได้ รัสเซียขาดการฝึกซ้อมในสนามจริงจนทำให้สมรรถนะการสู้รบของกองทัพรัสเซียอ่อนปวกเปียก ส่งผลให้สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน อยู่ในสภาพยืดเยื้อ ซึ่งเป็นส่วนที่ไต้หวันต้องศึกษาเก็บรับเป็นประสบการณ์สำคัญ

ซ้อมหลบภัยทางอากาศ "ว่านอัน 45" ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค. 2565 13.30-14.00 น. 

๒. ยุโรปหนุนไต้หวันต่อเนื่อง ไต้หวันย้ำกระชับความร่วมมือกับหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

          ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รัฐสภายุโรปได้ผ่านญัตติที่เป็นมิตรต่อไต้หวันถึง 7 ฉบับ เนื่้อหาสาระครอบคลุมถึงเสถียรภาพสันติภาพบนช่องแคบไต้หวัน การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศของไต้หวัน ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหภาพยุโรป รวมไปถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับลิทัวเนีย ข่าวปลอม ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ แสดงให้เห็นว่า รัฐสภายุโรปให้ความสำคัญและวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและไต้หวัน กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันระบุอีกว่า ไต้หวันกับสหภาพยุโรปต่างยึดมั่นในระบอบเสรีภาพประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิมนุษยชน ตลอดจนระบอบนิติรัฐเหมือนกัน ซึ่งจะกระชับความร่วมมือกับหุ้นส่วนที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันอย่างใกล้ชิดกลายเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคง ปลอดภัย ตลอดจนคุณค่าร่วมกันในอินโดแปซิฟิก 

         เดือนมกราคม ปีนี้ สมาชิกรัฐสภายุโรป 41 คน ได้ร่วมกันทำหนังสือถึงผู้บริหารของสหภาพยุโรป ประณามการข่มขู่บังคับต่อลิทัวเนียของจีน เรียกร้องให้ผู้นำอียูต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อลิทัวเนีย และต้องแสดงจุดยืนสนับสนุนลิทัวเนียเมื่อถึงคราวจำเป็น หลังจากนั้น เพียงไม่กี่วัน รัฐสภายุโรปก็ผ่านญัตติ “สถานการณ์ที่ฮ่องกงละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน” เป็นการลงมติด่วนฉุกเฉิน สาระสำคัญนอกจากสนับสนุนลิทัวเนียแล้ว ยังเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารอียูต้องสร้างหลักประกันให้แก่ประชาธิปไตยไต้หวัน ตลอดจนถึงเสรีภาพพื้นฐานฮ่องกง 

การชุมนุมด้วยความสงลอย่างเสรีในฮ่องกงไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปหลังฮ่องกงประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงฮ่องกง 

     ส่วนเดือน ก.พ. รัฐสภายุโรปได้ผ่านญัตติรับรองรายงานประจำปี “นโยบายร่วมการต่างประเทศและความปลอดภัย” และ “นโยบายร่วมความปลอดภัยและการป้องกัน” แสดงความวิตกกังวลต่อการเพิ่มภัยคุกคามทางทหารต่อไต้หวันของจีน รวมทั้งการรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ เรียกร้องให้จีนยุติการคุกคามทางทหารต่อไต้หวัน และการคุกคามต่อเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อประเด็นการจัดทำความตกลงการลงทุนระหว่างไต้หวันกับสหภาพยุโรป ต่อมาเดือน มี.ค. ก็มีมติรับรองญัตติรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย “กำลังจากภายนอกก่อกวนกระบวนการประชาธิปไตยของอียู” เสนอแนะให้คณะกรรมการบริหารอียูศึกษาประสบการณ์ความสำเร็จของไต้หวัน และเสนอแนะอย่างแข็งขันให้อียูจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในไต้หวัน 

      เดือน มิ.ย. รัฐสภายุโรปได้ผ่านญัตติรายงาน “ความท้าทายความปลอดภัยของอียูและอินโดแปซิฟิก” สาระสำคัญส่วนใหญ่แสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยบนช่องแคบไต้หวัน คัดค้านการข่มขู่คุกคามทุกอย่างที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานปัจจุบันบนช่องแคบไต้หวันโดยพลการ ต่อมาในเดือน ก.ค. ก็ยังได้ผ่านญํตติรายงานสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ “การค้าและการลงทุนของยุทธศาสตร์อียูและอินโดแปซิฟิก” กับ “อียูกับการปกป้องกลไกพหุภาคี” โดยญัตติแรกสนับสนุนให้อียูกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับไต้หวัน รวมทั้งการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน ส่วนญัตติฉบับหลังเป็นญัตติสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมองค์การอนามัยโลก องการการบินพลเรือนหรือ ICAO ตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพล ตลอดจนการเข้าร่วมในอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสหประชาชาติในฐานะสังเกตการณ์ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันย้ำว่า จะเสริมกระชับความร่วมมือกับสหภาพยุโรปที่มีอุดมการณ์เดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการที่ไต้หวันเป็นพลังแห่งความดีในสังคมโลก ส่งเสริมความผาสุกและความโชติช่วงชัชวาลย์ของสังคมโลกอย่างเต็มที่

  

รัฐสภายุโรปผ่านหลายญัตติสนับสนุนไต้หวัน 

๓. เลือกตั้งท้องถิ่นไต้หวัน 9 รายการ เตรียมแผนปราบซื้อเสียงและต้านข่าวปลอม

          ไต้หวันเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 9 รายการในปลายปีนี้ ได้แก่ ผู้ว่าการนคร สมาชิกสภานคร ผู้ว่าการจังหวัด/เมือง สมาชิกสภาจังหวัด/เมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบล และหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ที่จัดให้มีขึ้นทั่วประเทศ ฝ่ายปราบปรามการทุจริตซื้อเสียง กำลังเตรียมการวางแผนเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการทุจริตซื้อเสียงอย่างรัดกุม 

         สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดสัมนาว่าด้วยการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการซื้อเสียงต่าง ๆ โดยมีนายไช่ ชิงเสียง รมว. ยุติธรรมไต้หวันกล่าวเปิดการสัมนาระบุว่า การเลือกตั้งท้อทงถิ่นในปลายปีนี้มีความท้าทายอยู่ 3 ประการ ได้แก่ การซื้อเสียงในระดับโครงสร้าง การปล่อยข่าวปลอมในระดับต่าง ๆ ตลอดจนถึงการแทรกแซงจากภายนอก เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยปราบปรามการซื้อเสียง ป้องปรามการซื้อเสียงโดยการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในการจ่ายเงินซื้อเสียง ใช้ประโยชน์จากศูนย์ข่าวกรองตลาดการเงิน และ ป้องกันการใช้เงินของกลุ่มพลังจากภายนอกเข้าแทรกแซง เขาเห็นว่า “การปราบปรามอย่างเข้มงวดเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” 

นายไช่ชิงเสียง รมว. ยุติธรรมไต้หวัน 

         รมว. ยุติธรรมไต้หวันได้ยกตัวอย่างการเลือกตั้งท้องถิ่นคราวที่แล้ว เมื่อปี 2018 ว่า ในคราวนั้น เราได้ระดมทั้งอัยการ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมกว่า 2833 นาย ปราบปรามการซื้อเสี้ยงและชะลอสั่งฟ้องรวม 1,929 คน อัยการสั่งฟ้องให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะ 187 คน แต่ตัวเลขมิใช่เป้าหมายที่เราต้องการ เพียงแต่หวังว่าประชาชนทั่วไปจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ความรุนแรงของเม็ดเงินกับข่าวปลอมไม่อาจจะยินยอมให้มันเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของเราได้ เพราะฉะนั้นการกวดขันปราบปรามการซื้อเสียงจึงเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ีดีที่สุด 

          นอกจากนี้ ในการเเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีนี้ ยังมีการลงคะแนนเสียงรับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญลดอายุสิทธิพลเมืองเหลือ 18 ปีบริบูรณ์ด้วย นายหลี่จิ้นหย่ง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางไต้หวัน ระบุว่า เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยราบรื่น จึงได้จัดหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 17,648 หน่วย มากกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นคราวที่แล้วถึง 1,786 หน่วย และจัดเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3 แสนคน ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยอีกถึง 17,648 นาย 1 ใน 5 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนในแต่ละท้องที่อีกด้วย 

ด่านสุดท้ายลดอายุสิทธิพลเมืองไต้หวันเหลือ 18 ปี ลงมติรับรองวันที่ 26 พ.ย. 2565 

 

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง