:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 2 ส.ค.2565

  • 02 August, 2022
ไต้หวันไฮเทค
ไต้หวันเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศ คาดหวังรุ่งเรืองทัดเทียมเซมิคอนดักเตอร์(photo:GettyImages)

   ไต้หวันเร่งส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ

การประชุมสัมมนาอุตสาหกรรมอวกาศของไต้หวันในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2565 ได้มีการเชิญ เลี่ยวหรงหวง (廖榮皇) รองผู้อำนวยการศูนย์บริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industry Technology Research Institute - ITRI) บรรยายในหัวข้อโอกาสและความท้าทายอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียมระดับต่ำ เขากล่าวว่า การยิงจรวดดาวเทียมเป็นกิจการหัวขบวนรถ สามารถนำพาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมุ่งไปข้างหน้า ไต้หวันมีพื้นฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ดี หลังการพัฒนาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้มูลค่าสูงถึง 4 ล้านล้านเหรียญไต้หวัน คิดเป็น 26.2% ของมูลค่าการผลิตทั่วโลก เชื่อว่าอุตสาหกรรมอวกาศของไต้หวันพัฒนาต่อไปจะมีโอกาสกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแนวหน้าทัดเทียมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

อุตสาหกรรมดาวเทียมแบ่งเป็น 4 แขนง ได้แก่ การผลิตดาวเทียม การยิงดาวเทียม อุปกรณ์ภาคพื้นดิน และการประยุกต์บริการ ไต้หวันควรวิจัยพัฒนาจรวดส่งดาวเทียมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมนำขบวนที่จะนำพาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมุ่งไปข้างหน้าได้ ในต้นเดือนกรกฎาคม 2565 ไต้หวันประสบความสำเร็จในการทดลองยิงจรวดส่งดาวเทียม แสดงให้เห็นว่าไต้หวันไม่เพียงมีพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์ภาคพื้นดิน ขณะนี้มีความก้าวหน้าคืบหน้าใหญ่ในด้านการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ จะทำให้อุตสาหกรรมดาวเทียมไต้หวันครบวงจรทั้ง 4 แขนง นำไปสู่การมีห่วงโซ่การผลิตที่สมบูรณ์

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง