close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ที่นี่ไต้หวัน วันอังคารที่ 20 ก.ย.2565

  • 22 September, 2022
ที่นี่ไต้หวัน
ปลูกหน่อไม้น้ำด้วยหลอดไฟ LED โทนสีม่วงแดงแทนหลอดโซเดียมความดันสูง สามารถประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 70%

ปลูกหน่อไม้น้ำด้วยหลอดไฟ LED โทนสีม่วงแดงแทนหลอดโซเดียมความดันสูง สามารถประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 70%

ตำบลผูหลี่ เมืองหนานโถว ถือเป็นแหล่งปลูกหน่อไม้น้ำที่มีสัดส่วน 90% ของประเทศ หลิวจงเสียน(劉宗賢)หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรที่ 25 ของตำบลผูหลี่บอกว่า ที่นี่อากาศเย็นสบายทั้งปี น้ำใต้ดินอุดมสมบูรณ์ หน่อไม้น้ำที่ปลูกได้มีความหวาน หน่ออวบใหญ่  เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวที่แสงแดดไม่เพียงพอ หน่อไม้น้ำที่ปลูกได้ค่อนข้างสั้น ขายได้ราคาน้อยกว่า แต่หลังจากที่พบว่า หน่อไม้น้ำที่ปลูกใกล้เสาไฟฟ้าริมทางในช่วงหน้าหนาวเจริญเติบโตดี จึงทดลองใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูงในการส่องสว่าง ผลปรากฏว่าหน่อไม้น้ำเจริญเติบโตดี ร่นเวลาปลูกได้ครึ่งหนึ่ง จากเดิมต้องปลูก 120 วัน ลดลงเหลือ 60 วัน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว และยังปรับฤดูกาลปลูกไม่ให้ผลผลิตกระจุกอยู่ในช่วงเดียวกัน กระจายรายได้ให้มีตลอดทั้งปีด้วย

บรรยากาศทุ่งหน่อไม้น้ำยามค่ำคืนที่ใช้หลอดไฟ LED โทนสีม่วงแดง

อย่างไรก็ตาม หลังใช้หลอดโซเดียมความดันสูงส่องสว่างหน่อไม้น้ำนานๆ ปัญหาก็เกิดขึ้นตามมาไม่น้อย หลี่ต๋าเลี่ยง(李達量) เกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูกหน่อไม้น้ำนานกว่า 30 ปีบอกว่า ปัญหาการใช้หลอดโซเดียมความดันสูงหลักๆแล้วคือต้องจ่ายค่าไฟเยอะ มีต้นทุนการติดตั้ง รวมทั้งแสงไฟจากการใช้มีโทษด้วย ซึ่งต้นทุนค่าที่ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง 1 หลอดต่อ 1 คืน ประมาณ 20 เหรียญไต้หวัน ตลอดฤดูกาลตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ต้องส่องสว่างนาน 2 เดือน หากพื้นที่เพาะปลูก 5 ส่วนก็ต้องจ่ายค่าไฟอย่างน้อย 15,000 เหรียญไต้หวัน การออกแบบของหลอดโซเดียมความดันสูงจะส่องแสงคล้ายรูปกรวย แสงกระจายไม่เท่ากัน หน่อไม้น้ำที่อยู่ใกล้เสาไฟจะไม่ค่อยได้รับแสงสว่างทำให้โตไม่ดี ต้องเพิ่มการติดตั้งหลอดไฟอีก 5 หลอดต่อพื้นที่ 1 ส่วน เพื่อให้พื้นที่ทุกส่วนได้รับแสงสว่าง ส่วนใหญ่หลังติดตั้งหลอดโซเดียมความสูงครั้งแรกแล้วต้องติดตั้งเพิ่มอีก แต่เนื่องจากแสงสว่างจากหลอดไฟสว่างมาก ชาวบ้านที่ผ่านไปในยามค่ำคืน มักจะตกท่อน้ำเพราะมึนศีรษะจากแสงไฟที่จ้าเกินไป

บรรยากาศทุ่งหน่อไม้น้ำยามค่ำคืนที่ใช้หลอดไฟ LED โทนสีม่วงแดง

กัวหมิงอวี้(郭明裕) ศ.คณะเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติจี้หนานบอกว่า ปัจจุบันหน่อไม้น้ำที่ปลูกในตำบลผูหลี่มีพื้นที่เกือบ 1,800 เฮกตาร์ มีการติดตั้งหลอดโซเดียมความดันสูงนับหมื่นหลอด หากช่วงเวลากลางคืนเปิดหลอดไฟทั้งหมดก็ราวกับเหมือนช่วงเวลากลางวัน มีชาวบ้านมักจะบ่นว่าแสงไฟที่สว่างเกินไปกระทบกับความเป็นอยู่ จนบางครั้งทำลายโครงที่ติดตั้งหลอดไฟ เพื่อแก้ข้อบกพร่องของหลอดโซเดียมความดันสูง ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเริ่มพัฒนาหลอด LED แทนที่หลอดโซเดียมความดันสูง ทั้งนี้ กำลังวัตต์ของหลอดไฟ LED มีแค่ 1 ใน 4 ของหลอดโซเดียมความดันสูง ประหยัดไฟได้ถึง 75% ซึ่งคุณเจิ้งเติงหยุ่น(鄭登允) เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยบอกว่า สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคยทำการสำรวจพบว่า หน่อไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดีเมื่อใช้แสงไฟสีม่วงแดง ทางทีมวิจัยจึงออกแบบหลอดไฟ LED ที่มีความยาวคลื่นเหมาะกับการปลูกหน่อไม้น้ำ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างการติดตั้งหลอดไฟให้ส่องสว่างสม่ำเสมอขึ้น และมีเกษตรกรที่ชื่อเผิงเติงเยี่ย(彭登業)ทดลองใช้หลอดไฟ LED ปลูกหน่อไม้น้ำ เปรียบเทียบกับการปลูกที่ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง หลังทดลองปลูก 3 ปี พบว่าการใช้หลอดไฟ LED ส่องสว่างยังคงผลผลิตเดิมได้ แต่ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า การใช้งานยาวนานกว่า แสงไฟนวลกว่า ไม่สว่างจ้า ไม่รบกวนความเป็นอยู่ของชาวบ้าน แสงไฟสีม่วงแดงให้ความรู้สึกเหมือนโลกในฝัน หากเกษตรกรใช้หลอดไฟ LED มากขึ้นก็จะทำให้ยามค่ำคืนของตำบลผูหลี่มีเอกลักษณ์พิเศษอีกแบบ

บรรยากาศทุ่งหน่อไม้น้ำยามค่ำคืนที่ใช้หลอดไฟ LED โทนสีม่วงแดง

ศ.กัวหมิงอวี้ชี้ว่า เกษตรกรที่ปลูกหน่อไม้น้ำยอมรับข้อดีของหลอดไฟ LED แต่ต้นทุนการติดตั้งสูง หลายคนยังไม่กล้าลงทุน เพราะเพียงแค่พื้นที่ 1 ส่วน ต้นทุนของหลอดไฟ LED อาจสูงถึง 20,000 เหรียญไต้หวัน หากต้องการให้เกษตรกรจ่ายเงินจำนวนมากในครั้งเดียวอาจเป็นเรื่องยาก แม้ปัจจุบันทางรัฐบาลเมืองหนานโถวให้เงินอุดหนุน แต่ผู้ที่ใช้หลอดไฟ LED ปลูกหน่อไม้น้ำมีเพียง 10 เฮกตาร์ ถือว่ายังไม่ถึง 1 ใน 100 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด เกษตรกรหลิวจงเสียนบอกว่า แม้พื้นที่ 10 เฮกตาร์ดูเหมือนมีขนาดเล็ก แต่ถ้าดูแลดี ผลผลิตงามก็จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าการใช้หลอดไฟ LED ได้ผลจริงๆ และในปีนี้ สมาคมเกษตรตำบลผูหลี่เข้าร่วมโครงการอุดหนุน อนาคตคาดหวังจะมีเกษตรกรใช้หลอดไฟ LED ปลูกหน่อไม้น้ำมากขึ้น

บรรยากาศยามค่ำคืนที่ใช้หลอดโซเดียมความดันสูงนับหมื่นหลอด สว่างเหมือนช่วงกลางวัน

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง