close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

อย่างนี้คุณจะว่ายังไง วันเสาร์ที่ 10 ธ.ค.2565

  • 11 December, 2022
อย่างนี้คุณจะว่ายังไง
เมืองจีหลงวางแผนเก็บค่าถุงทิ้งขยะแทนการเก็บค่าทิ้งขยะรวมกับค่าน้ำประปาเหมือนกับกรุงไทเปและนครนิวไทเป

     เมืองจีหลงผลิตปริมาณขยะต่อวันสูงติด 1 ใน 3 อันดับต้นของไต้หวัน ทั้งๆ ที่ประชากรเมืองจีหลงมีประมาณ 361,114 คน ครองอันดับ 16 ของประเทศ(สถิติ เดือน ต.ค.ปี2022) เพื่อต้องการลดปริมาณขยะ และวางแผนดำเนินการขยะรีไซเคิล สมาชิกสภาจังหวัดเมืองจีหลงได้อภิปราย เสนอแนะให้ดำเนินการเก็บค่าถุงทิ้งขยะแทนการเก็บค่าทิ้งขยะรวมกับค่าน้ำประปาเหมือนกรุงไทเปและนครนิวไทเป

     กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองจีหลงชี้ว่า การเก็บค่าถุงทิ้งขยะแทนการเก็บค่าทิ้งขยะรวมกับค่าน้ำประปาจะเกี่ยวข้องกับความเคยชินของประชาชน รวมทั้งค่าใช้จ่ายมหาศาล ปัจจุบันกำลังติดต่อบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทำการประเมิน รายละเอียด เกี่ยวกับประโยชน์และข้อเสียของการดำเนินการเก็บค่าถุงทิ้งขยะ โดยขณะนี้ กำลังเริ่มดำเนินการ ผลักดันนโยบายลดขยะที่สอดคล้องกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม เช่น จำกัดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  ผลักดันโครงการรีไซเคิล ให้คำแนะนำประชาชนแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ ทางกองสิ่งแวดล้อมกำลังวางแผนการกำจัดขยะหลากหลายวิธีการ สร้างโรงงานหมักเศษอาหารในครัวเรือน การนำขยะชิ้นใหญ่กลับมาใช้ซ้ำ เป็นต้น

     เนื่องจากเมืองจีหลงอยู่ติดกับนครนิวไทเป มักจะมีประชาชนในนครนิวไทเปที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง นำขยะไปทิ้งที่เมืองจีหลง ทั้งกรุงไทเปและนครนิวไทเปล้วนมีการเก็บค่าถุงทิ้งขยะแทนการเก็บค่าทิ้งขยะรวมกับค่าน้ำประปาแล้ว นอกจากนี้ หลังจากที่นครนิวไทเปดำเนินมาตรการเก็บค่าถุงทิ้งขยะแล้ว ภายใน 10 ปี ปริมาณขยะลดลงมากถึง 40%

      ปัจจุบัน ค่าถุงขยะที่ใช้ทิ้งขยะโดยเฉพาะของกรุงไทเป เฉลี่ย 0.36 เหรียญไต้หวัน/ลิตร มีทั้งหมด 7 ขนาด โดยขนาดเล็กสุดคือ 3 ลิตร ใน1 แพคมีทั้งหมด 20 ถุง ขายในราคา 21 เหรียญไต้หวัน ส่วนขนาดใหญ่สุด 120 ลิตร แต่ละแพคมี 5 ถุง จำหน่ายในราคา 216 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ยังผลักดันการใช้ถุงหิ้วที่สามารถใส่ของและเป็นถุงทิ้งขยะ 3 ขนาด โดยแบ่งเป็น ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ จำหน่ายในราคา 1 เหรียญไต้หวัน 2 เหรียญไต้หวัน และ 5 เหรียญไต้หวัน โดยถุงเหล่านี้สามารถซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ต

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

     ในโอกาสที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เชิญผู้ว่านครไทจงและสมาชิกสภาจังหวัดลงนามคำมั่นการกำจัดมลพิษ เฉินหงอี้(陳宏益) ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมนครไทจง เป็นตัวแทน หลูซิ่วเอี่ยน (盧秀燕) ผู้ว่านครไทจง ชี้ว่าในนครไทจงจะเริ่มนโยบายเก็บค่าถุงทิ้งขยะ กำหนดช่วงทดลอง 1 ปี

ถุงทิ้งขยะที่ซื้อใส่ขยะในกรุงไทเป และ นครนิวไทเป 

     เฉินหงอี้บอกว่า ปัจจุบันกรุงไทเป และ นครนิวไทเป ดำเนินการเก็บค่าถุงทิ้งขยะแล้ว แต่ในเมืองอื่นยังเก็บค่าทิ้งขยะรวมกับค่าน้ำประปา  ยกตัวอย่าง เก็บค่าทิ้งขยะรวมกับค่าน้ำจ่ายปีละ 2,000 เหรียญไต้หวัน แต่ถ้ากำหนดให้ซื้อถุงทิ้งขยะจะลดเหลือ 1,000 เหรียญไต้หวัน และในขณะนี้ตลาดสุ่ยหนาน (水湳) และเขตสือกัง (石岡區) ของนครไทจงเริ่มทดลองให้ประชาชนซื้อถุงสำหรับทิ้งขยะแล้ว ได้รับผลการตอบรับดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีการขยายการทดลองให้ทั่วนครไทจงภายใน 1 ปี

เฉินหงอี้ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมนครไทจงชี้แจงการเริ่มนโยบายเก็บค่าถุงทิ้งขยะ 

     ในขณะเดียวกันกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบอกว่านครไทจงมีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากที่สุดในไต้หวัน จึงเรียกร้องให้ลดการใช้ไฟฟ้าปีละ 2% เฉินหงอี้บอกว่าจะดำเนินการประหยัดไฟในส่วนของภาคธุรกิจ และส่งเสริมประชาชนประหยัดไฟ โดยให้การอุดหนุนค่าไฟฟ้า ร่วมมือกับบริษัท Taipower (การไฟฟ้าไต้หวัน) หากลดการใช้ไฟฟ้าได้มาก ก็จะได้รับการอุดหนุนมากขึ้น

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง