close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 21 มี.ค.2566

  • 21 March, 2023
ไต้หวันไฮเทค
ไต้หวันพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ สร้างโอกาสธุรกิจ 3 แสนล้านNTD.(photo:udn news)

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไต้หวัน จัดประชุมยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2566 รอง นรม. เจิ้งเหวินชั่น คาดหวังจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง สร้างมูลค่าอุตสาหกรรม ทะลุ 3 แสนล้านเหรียญไต้หวันในปี 2025  ทางด้านอู๋เจิ้งจง (吳政忠) ประธานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ตั้งแต่ปีหน้า(2024) กระทรวงวิทยาศาสตร์จะจัดสรรงบประมาณส่งเสริมผู้ประกอบการลงทุนในเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อบุกเบิกโอกาสธุรกิจที่มีขนาดมหาศาล

     เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุไม่มีคำจำกัดความที่แน่ชัด โดยหลักก็คือการใช้พลังเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านปัจจัย 4 ให้มีความสะดวกมากขึ้น เพิ่มความสามารถการใช้อปุกรณ์ดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงวัย หลีกเลี่ยงภาวะไร้ความสามารถด้านดิจิทัล หรือช่วยขยายอายุการทำงานของผู้สูงวัย เป็นต้น

     ในส่วนของภาคเอกชน ถงจื่อเสียน (童子賢) ประธานบริษัท ASUS กล่าวว่า จะต้องมีการคำนึงด้านกฎหมาย การอุดหนุนจากภาครัฐ การออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องประยุกต์ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เซนเซอร์ กล้องถ่ายรูป การจัดการภาพถ่ายและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย โดยขบคิดว่าจะประสานกันอย่างไร ขณะที่ เจี่ยนลี่โฟง (簡立峰) ประธานบริษัท Appier  กล่าวว่า จากการที่ประชากรลดลง ในอนาคตขนาดเศรษฐกิจไต้หวัน จะมีการหดตัว ในอนาคตจะมีการใช้หุ่นยนต์เป็นเพื่อนคนแก่หรือดูแลคนแก่ จะออกแบบ interface อย่างไร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง