close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 16 พ.ค.2566

  • 17 May, 2023
ไต้หวันไฮเทค
ไต้หวันพัฒนาและยกระดับโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นสินค้าเกษตร

      "ห่วงโซ่ความเย็น" หมายถึง การควบคุม การเก็บรักษาอาหารหรือผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เป็นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ประมงและปศุสัตว์ อาหารแช่แข็ง เคมีภัณฑ์ และยา ฯลฯ ให้มีความสดใหม่และมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค

ไต้หวันพัฒนาและยกระดับโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นสินค้าเกษตร

      ตามรายงานที่เผยแพร่โดย REPORTOCEAN สถาบันวิจัยของสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม 2022 ชี้ว่าโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นทั่วโลกขยายตัว ปีละ 14.7% จาก 31,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2021 เพิ่มเป็น 79,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 เป็นผลจากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ประเทศต่างๆ พากันลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของห่วงโซ่ความเย็น อีกทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการป้องกันอาหารสูญเสีย ประเทศตลาดใหม่ตื่นตัวต้องการผลิตภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิสินค้ามากขึ้น เป็นต้น

     การลงทุนสูงอุปกรณ์ห่วงโซ่ความเย็นมีต้นทุนสูง จึงควรมีการกำหนดมาตรฐานเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง และทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูง จะเป็นแรงจูงใจของผู้ประกอบการในการจัดสร้างระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จะต้องยกระดับห่วงโซ่ความเย็นให้สอดคล้องกับความตื่นตัวทั่วโลกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ สุทธิเป็นศูนย์ ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบบดั้งเดิมจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มประสิทธิภาพเช่นกัน เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตต่อไปได้

ไต้หวันพัฒนาและยกระดับโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นสินค้าเกษตร ลดใช้กำลังคน

     เพื่อตอบสนองแนวโน้มที่กล่าวถึงข้างต้น สภาบริหารไต้หวันได้อนุมัติ "การสร้างระบบสาธิตสำหรับโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นและการรักษาคุณภาพสินค้าเกษตร" ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2024 โดยมอบหมายให้สภาการเกษตร (COA) เร่งจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นสินค้าเกษตร หวังลดความสูญเสีย เพิ่มอัตราสินค้าดีที่ขายได้ ยืดอายุการถนอมความสดของสินค้า และเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อปรับสมดุลการผลิตและการขาย

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง