close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 5 ก.ย.2566

  • 05 September, 2023
ไต้หวันไฮเทค
เมืองเหมียวลี่จัดประชุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

   จงตงจิ่น (鍾東錦) ผู้ว่าการเมืองเหมียวลี่ได้เคยเสนอนโยบายสร้างเมืองอัจฉริยะในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าการ ขณะนี้ได้มีการผลักดันจัดการประชุมกำหนดกลยุทธ์เมืองอัจฉริยะครั้งแรกของเมืองเหมียวลี่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ทีมงานออกแบบและวางแผน เสนอแนวทาง ได้แก่ การขนส่ง การรักษาพยาบาล เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการบริหารราชการ จะผลักดันทีละขั้นตอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

   จงตงจิ่นสั่งการให้สำนักงานผังเมืองรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ได้ติดต่อมอบหมายสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพโดย ผศ. ไล่อวี้เจิน (賴玉真) มหาวิทยาลัยเฟิงเจี่ย นำทีมจัดทำแผนเบื้องต้นของการก่อสร้าง

   จงตงจิ่น กล่าวด้วยว่า เมืองเหมียวลี่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันยังล้าหลัง 6 นครใหญ่ในแง่ของการสร้างเมืองอัจฉริยะ ในยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย การสร้างเมืองอัจฉริยะถือเป็นทิศทางการพัฒนาที่สำคัญ มีการมอบหมายทีมงานมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจ  EasyMap Digital Technology Inc. (易圖科技公司) ทำหน้าที่เป็นทีมผู้บริหารเพื่อ มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง