ต้องสู้จึงจะชนะ –21 พย.60- เถ้าเก่าคุขึ้นมาใหม่ 死灰復燃

  • 21 November, 2017
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
頭份紙廠悶燒 漫天灰燼(2)

           ถ่านที่มอดไปแล้วยังมีเชื้อไฟอยู่ยังสามารถคุโชนขึ้นมาใหม่ได้ คนที่เพลี้ยงพล้ำก็อาจยืนขึ้นมาใหม่ได้เช่นกัน เถ้าเก่าคุขึ้นมาใหม่