รายการสารานุกรมสุขภาพวันพุธที่ 25 พ.ย.2560

  • 22 November, 2017
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
อวัยวะในช่องปากอาจเกิดโรคมะเร็งได้ในทุกตำแหน่ง

 

มะเร็งช่องปาก พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและพบมากในอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การกินเคี้ยว หมาก พลู ยาฉุน และยาเส้น เป็นต้น