ไต้หวันไฮเทค – 26 พย.60- โรงงานปิดไฟกำลังเป็นกระแสฮิตในไต้หวัน

  • 26 November, 2017
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
佳世達:產值10億智慧工廠 年省千萬

โรงงานปิดไฟ ไม่ใช้ปิดไฟเพื่อจะเลิกกิจการ แต่ว่าปิดไฟเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากในกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะหรือว่า Smart Factory นั้นเครื่องจักรทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คน ไม่มีคนงานอยู่ในโรงงาน จึงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกโรงงานปิดไฟ ไต้หวันกำลังสร้างโรงงานอิจฉริยะมากขึ้น ซึ่งกำลังเป็นกระแสฮิตในไต้หวัน