ต้องสู้จึงจะชนะ –28 พย.60- วาดงูเติมขา (畫蛇添足)

  • 28 November, 2017
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
畫蛇添足

          การทำสิ่งที่เกินจำเป็น เกินพอดี ไม่มีเหตุผล ซึ่งนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังเสียเวลา และอาจจะทำให้เรื่องราวเลวร้ายลงไปอีกด้วย