ไต้หวันไฮเทค – 03 ธค.60- ไต้หวันเร่งส่งเสริมประชาชนปลูกไฟฟ้าบนหล

  • 03 December, 2017
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
推綠能光電 雲林議員:先定自治條例

            กรมพลังงาน กระทรวงเศรษฐการไต้หวันได้ประกาศแผนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือที่มักจะเรียกกันว่า "ปลูกไฟฟ้า" บนหลังคาบ้าน โดยยึดหลักการ ประชาชนไม่ต้องลงทุน และรัฐบาลไม่ต้องให้เงินอุดหนุน แต่จะให้ส่วนท้องถิ่นคัดเลือกผู้ประกอบการที่เหมาะสม จับมือกับชาวบานปลูกไฟฟ้าบนหลังคาที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยเจ้าของบ้านจะได้รับเงินปันผล